Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 10.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Для одержання узагальненого показника реалізації проекту з метою контролю потрібно:

а) розробити систему показників, на основі яких порівняти виконання робіт за часом і вартістю;

б) визначити обсяги виконання робіт;

в) визначити грошові витрати на реалізацію проекту;

г) вірні відповіді а) та б).

 

2. Для досягнення ефективності функцій контролю звіти мають містити такі позиції:

а) кошторисну вартість (для порівняння фактичних і прогнозованих результатів);

б) фактичні результати на певну дату або період;

в) прогнозовані результати;

г) відхилення;

д) причини, що визначають фактичний і прогнозований процес реалізації проекту;

е) всі відповіді вірні.

 

3. Який з процесів контролю не належить до допоміжних:

а) контроль виконання плану проекту;

б) підтвердження досягнення цілей;

в) підтвердження якості;

г) контроль та моніторинг ризиків;

д) контроль контрактів.

 

4. До зовнішніх джерел змін проекту належить:

а) зміна системи оподаткування;

б) зміна графіків постачань матеріалів;

в) зміна джерел фінансування проекту;

г) реконструкція підприємства для досягнення цілей проекту.

5. Визначення проект-менеджером правильності прийнятих рішень, здійснення проекту за часом, вартістю, ресурсами, вирішення необхідності внесення змін до плану реалізації проекту є:

а) метою та призначенням контролю;

б) завданням контролю;

в) змістом функції контролю в управлінському проекті;

г) всі відповіді вірні.

 

6. Яка із перелічених процедур не є завданням контролю проектної діяльності:

а) оцінка відхилень за певними критеріями;

б) моніторинг (спостереження за реалізацією проекту);

в) виявлення відхилень від цілей реалізації проекту за допомогою критеріїв, які фіксують у календарних планах;

г) прогнозування наслідків зміни ситуації.

7. Який вид контролю здійснюється безпосередньо під час реалізації проекту з метою оперативного регулювання:

а) попередній;

б) поточний;

в) заключний;

г) перспективний.

 

8. Контроль за проектною діяльністю передбачає:

а) максимальну увагу приділяти витратним показникам проекту;

б) максимально вивчати показники, що характеризують взаємовідносини учасників проекту;в) аналіз статистичних параметрів виконуваних процесів;

г) вірні відповіді б) та в).

 

9. Залежно від необхідної точності розрізняють такі технології оцінки виконання проекту:

а) контроль у момент завершення робіт;

б) контроль у момент готовності робіт на 50%;

в) контроль у заздалегідь визначених точках проекту;

г) регулярний оперативний контроль.

10. Виконання або невиконання яких-небудь контрольних етапів називаються:

а) якісним прогресом;

б) кількісним прогресом;

в) фінансовим прогресом;

г) календарним прогресом (регресом).

 

11. Технології поточного контролю включають:

а) контроль на момент закінчення робіт;

б) контроль в момент 50 % готовності робіт;

в) контроль в момент заздалегідь у встановлених певних точках проекту;

г) регулярний оперативний контроль.

 

12. Під зміною в управлінні проектами розуміють:

а) заміну одного рішення іншим внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів під час реалізації проекту;

б) заміну одного рішення іншим внаслідок впливу зовнішніх факторів під час розробки проекту;

в) заміну одного проекту іншим внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх факторів під час реалізації проекту;г) правильна відповідь відсутня.

 

13. Управлінням змінами - це

а) реєстрація всіх змін у проекті з метою детального вивчення й оцінки наслідків змін, організації координації виконавців, що реалізують зміни в проекті, а також прогнозування та планування майбутніх змін;

б) реєстрація змін у технології, з метою детального вивчення й оцінки наслідків змін, організації координації виконавців, що реалізують зміни в проекті, а також прогнозування та планування майбутніх змін;

в) організація координації виконавців, що реалізують зміни в проекті, а також прогнозування та планування майбутніх змін;

г) правильна відповідь відсутня.

14. Непередбачені зміни враховують під час :

а)аналізу потреби проекту у фінансуванні;

б) аналізу учасників проекту;

в) проектування;

г)правильна відповідь відсутня.

 

15. Завдання контролю полягає в:

а) зборі та розгляді даних про просування проекту

б) отриманні фактичних даних про хід виконання проекту, порівнянні їх із плановими, виявлення відхилень;

в) перевірці виконання конкретних рішень;

г) проводенні аналізу професійних та ділових знань.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 55; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты