Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 8.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Планування управління проектами поділяються на такі види:

а) календарно-ресурсне планування;

б) фінансове планування;

в) управління документами;

г) управління діловими проектами;

д) всі відповіді вірні.

2. Які основні структурні елементи автоматизованої системи управління проектами:

а) засоби для календарного-сіткового планування:

б) засоби для розв’язання окремих задач;

в) засоби для організації комунікацій між виконавцями проекту;

г) всі відповіді вірні.

3. До функцій системи календарно-сіткового планування належить функція:

а) планування і управління ризиками;

б) аналіз ризиків;

в) аналіз бюджету проекту;

г) планування і управління структурою робіт;.

 

4.Яке планування передбачає планування системи управління проектами :

а) календарно-ресурсне планування;

б) фінансове планування;

в) поточне планування;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Можливостями календарно-ресурсного планування є:

а) планування і звіт фінансових потоків;

б) формування завдання звіту згідно реально затраченого часу;

в) формування календарного плану, який повинен містити тривалість робіт, об’єм, вартість, обмеженість у часі.

г) формування логістичної системи;

 

6. Фінансове планування передбачає:

а) планування і звіт фінансових потоків;

б) формування структури декомпозиції робіт;

в) контрольна функція;

г) формування кінцевого результату.

 

7. Можливість формування завдання звіту реально затраченого часу належить до:

а) стратегічного планування;

б) календарно-ресурсного планування;

в) фінансового планування;

г) оперативного планування.

 

8. Що з переліченого не відноситься до фінансового планування:

а) формування завдання згідно реально затраченого часу;

б) формування детального плану робіт, в якому чітко розраховуються матеріальні ресурси;

в) наочне представлення інформації;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Такі функції як опис і оптимізація структури робіт, аналіз ризиків, контроль за ходом виконання проектів є функціями:

а) системи календарно-ресурсного планування;

б) системи фінансового планування;

в) системи автоматизованого управління;

г) система календарно-сіткового планування. 

10. Система автоматизації управління проектами – це:

а) формування кінцевого результату згідно задач проекту;

б) програмні системи, які дозволяють автоматизувати одну або декілька складових управління проектами, враховуючи при цьому систему складання календарного плану управління ресурсами, витратами, ризиком та якістю;

в) побудова звітності, враховуючи при цьому різні характеристики формування організаційного проектування;

г) формування плану робіт. Де будуть враховуватись матеріальні ресурси.

 

11. Які виникають ризики під час автоматизованої системи управління проектами:

а) бюджетні ризики;

б) ресурсні ризики;

в) технічні ризики;

г) правильна відповідь а і б.

 

12. Які з видів планування управління проектами носять характер діловодства:

а) календарно-ресурсне планування;

б) управління документами;

в) управління діловими процесами;

г) вірна відповідь б і в.

 

13. До способів розрахунку затрат відносять:

а) встановлення фіксованих витрат для задачі;

б) контроль за ходом виконання проекту;

в) призначення ресурсу, який не з’являється в певний час для виконання певної роботи;г) правильна відповідь відсутня.

 

14. Що не належить до функцій системи календарно-сіткового планування :

а) планування і управління ресурсами;

б) аналіз ризиків ;

в) контроль за ходом виконання проекту;

г) модернізація обладнання.

 

15. Функції системи календарно-сіткового планування включає наступні:

а) опис і оптимізація структури робіт;

б) планування і управління ресурсами;

в) модернізація обладнання;

г) вірні відповіді а і б.

 

16. Програма Microsoft Project була створена з метою:

а) автоматизації системи управління проектами;

б) контролю за реалізацією проекту;

в) розподіл повноважень при управлінні проектами;

г) планування і управління ресурсами.

 

17. До властивостей Microsoft-Project можна віднести:

а) побудова єдиної системи, яка базується на принципах Microsoft Оffice;

б) дає можливість збереження даних проектів і формує базу даних;

в) дозволяє двосторонній облік даними;

г) всі відповіді вірні.

 

18. Яким способом програма Microsoft-Project передбачає завантаження ресурсів:

а) кодування задачі, що передбачає структурну декомпозицію робіт, яка має своє шифрування;

б) призначення ресурсів, які не з’являються в певний час для виконання певної роботи;

в) обмін інформації по ресурсах необхідних для реалізації проектом;

г) не має вірної відповіді.

 

19. Кодування задачі – це:

а) структура декомпозиції робіт, яка має своє шифрування у вигляді літер і цифр;

б) створення нового проекту на основі старого;

в) призначення ресурсу, який не з'являється в певний час для виконання певної роботи;

г) за шифрування задачі з метою нерозголошення комерційної таємниці. 

20. Спосіб встановлення ставок ЗП і винагорода для трудових ресурсів враховується при:

а) розрахунку затрат; б) призначення ресурсів;

в) прийнятті на роботу нових працівників;

г) правильна відповідь відсутня.

21.Дослідження бюджетних ризиків відбувається таким чином:

а) за допомогою аналізу освоєного обсягу;

б) способом визначення продуктивності проекту;

в) за допомогою аналізу ресурсів, що володіють спеціальними навичками;

г) вірні відповіді а і б.

 

22. Який із способів не враховують при розрахунку затрат:

а) встановлення ставок ЗП і винагород для трудових ресурсів;

б) встановлення фінансових витрат для задачі;

в) дослідження ризиків, які виникають;

г) формування загального плану робіт.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты