Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 5.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. До основних груп ризику відносяться:

а) динамічні;

б) статистичні;

в) синергічні;

г) вірна відповідь а) і б).

 

2. Динамічні ризики передбачають:

а) зміни вартісних оцінок проекту внаслідок зміни початкових управлінських рішень, а також зміни ринкових або політичних обставин;

б) ризик втрат реальних активів внаслідок заподіяння збитку власності;

в) ризики, які не можуть бути усунені;

г) вірна відповідь відсутня.

 

3. Які види аналізу використовують при проведенні формального опису ризиків?

а) якісний, кількісний, аналогій, статистичний;

б) якісний, кількісний;

в) динамічний, статистичний;

г) немає вірної відповіді.


4. При проведенні аналізу ризиків використовують метод:

а) метод опису невизначеності;

б) метод чутливості;

в) метод математичного моделювання;

г) правильна відповідь а) і б).

 

5. До моніторингу ефективності реалізації проекту відносять:

а) етапи організаційного проекту, етапи визначення та контроль за ефективністю, завдання управління ризиком;

б) формування робочого бюджету проекту, страхування ризику, метод визначення окремих ризиків;

в) завдання прийняття проекту, повне закриття проект

у, аналіз ефективності проекту;

г) техніко-економічне обґрунтування, дерево рішень,аналіз сценаріїв.

 

6. Передпроектне формування інвестицій передбачає:

а) техніко-економічне обґрунтування;

б) формування концепції;

в) визначення беззбитковості;

г) вірна відповідь а і б.

 

7. Неповнота інформації про умови реалізації проекти, де будуть враховуватись і витрати по проекту і кінцевий результат реалізації проекту – це:

а) формальний опис ризиків;

б) ризики в організаційному проектуванні;

в) страхування ризиків;

г) вірна відповідь відсутня.

 

8. До фази організаційного проектування не входить:

а) етапи організації проекту;

б) ідентифікація факторів ризик та невизначеності;

в) етап визначення та контролю за ефективністю;

г) завдання управління ризиком.


9. Зовнішньо-економічний ризик – це ризик, пов'язаний з:

а) постачанням;

б) збутом;

в) реалізацією;

г) всі відповіді вірні.

 

10. Група “Розробка проекту” включає в себе:

а) обґрунтування проекту;б) бюджетування проекту;

в) розробку та бюджетування проекту;

г) страхування.

 

11. Ризик втрат реальних активів внаслідок заподіяння збитку власності або через незадовільну організацію – це ризик:

а) динамічний;

б) статистичний;

в) відносний;

г) зовнішній.

 

12. Розробка та бюджетування проекту включає:

а) коригування дерева цілей, розподіл ризиків, розробка кошторису;

б) завдання прийняття проекту,повне закриття проекту;

в) аналіз ефективності проекту, страхування ризиків;

г) вірна відповідь відсутня.

 

13.Хто є учасником аналізу ризиків організаційного проектування:

а) банк, страхова компанія;

б) замовник, підрядник;

в) інвестор, консалтингова компанія, дилер;

г) вірна відповідь а і б.

 

14. Який опис ризиків приводить до певного аналізу ризиків, а також показує прийняття рішень про доцільність участі у проектуванні та напрацювання конкретних заходів від можливих фінансових втрат – це:

а) якісний опис;

б) статистичний;

в) кількісний;

г) формальний

15. Розробка та бюджетування проекту не включає:

а) ідентифікація факторів визначеності та невизначеності;б) розподіл ризику;

в) коригування дерево цілей;

г) розробка кошторису з врахуванням невизначеності та ризиків.

 

16. Завершення організаційного проектування включає:

а) розробку проекту;

б) повне закриття проекту;

в) аналіз чутливості;

г) розподіл ризику.

 

17. Банк, як учасник аналізу ризиків:

а) планує використовувати результати аналізу при формуванні всіх його елементів;

б) обґрунтовує умови майнового страхування учасників організаційного проектування;

в) намагається обмежити число факторів;

г) використовує результати аналізу для визначених умов кредитування організаційного проектування.

 

18. При проведенні формального опису ризиків не використовують наступні види аналізу:

а) якісний;

б) кількісний;

в) аналогії; г) статистичний.

19.Що не відноситься до груп ризиків в організаційному проектуванні:

а) математичні ризики;

б) динамічні ризики;

в) статистичні ризики;

г) кількісні ризики.

20.Який ризик не передбачається в фінансовому плані проекту:

а) виробничо-технологічний ризик;

б) податковий ризик;

в) ризик заборгованості;

г) ризик незавершеного будівництва.

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты