Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 4.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Сукупність працівників, які здійснюють управління проектом і персоналом проекту називається:

а) керівники проекту;

б) команда проекту;

в) персонал проекту;

г) вірна відповідь відсутня.

2. Які основні стадії життєвого циклу має команда проекту?

а) формування, спрацювання;

б) функціонування, реорганізація;

в) розформування

г) всі відповіді вірні.

 

3. До основних стилів керівництва належать:

а) авторитарний, демократичний;

б) демократичний, ліберальний;

в) авторитарний, демократичний, ліберальний;

г) правильна відповідь відсутня.

 

4. Лідерство – це:

а) процес стимулювання кого-небудь до діяльності направленої на досягнення цілей організації;

б) здатність впливати на індивідуумів та групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення мети;

в) здатність встановлювати і підтримувати систему відносин з рівними собі людьми;

г) правильна відповідь відсутня.

 

5. Метод, який базується на примусовому прийнятті однієї точки зору:

а) розв’язання проблеми;

б) пристосування;

в) форсування;

г) компромісу.

 

6. Який стиль управління рекомендується застосовувати у стресових і кризових ситуаціях?

а) авторитарний;

б) демократичний;

в) ліберальний;

г) бюрократичний.

7. Метод, що характеризується природним небажанням уникнути конфлікту – це:

а) метод компромісу;

б) метод розв’язання проблем;

в) метод пристосування;

г) метод форсування.

 

8. Мистецтво самоаналізу – це:

а) вміння бачити те, який вплив справляє лідер на організацію;

б) мистецтво опрацьовувати інформацію;

в) мистецтво розв’язувати конфлікти;

г) здатність іти на ризик.

 

9. На які основні групи поділяються конфлікти:

а) соціальні і управлінські;

б) психологічні і групові;

в) системні і між групові;

г) соціальні і психологічні

 

10. Метод, який базується на тому, що людина намагається відійти від конфлікту, уникнути ситуації, що провокує протиріччя – це:

а) метод пристосування;

б) метод компромісу;

в) метод форсування;

г) метод ухилення

 

 

11. Метод ділової гри у навчанні персоналу проекту передбачає:

а) спеціальну програму робочих дій, побудовану за ступенем їх важливості;б) розбирання навчального прикладу, в ході якого учасники гри отримують ролі в діловій ситуації і розглядають наслідки прийняття рішень;

в) прикріплення працівника до спеціаліста для навчання, спроб копіювати його дії;

г) примушення до прийняття однієї точки зору.

 

12. Які з перелічених методів належить до основних для навчання персоналу на робочому місці:

а) метод копіювання;

б) ділова гра;

в) моделювання;

г) інструктаж.

 

13. Який метод характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але до певної межі:

а) метод ухилення;

б) метод пристосування;

в) метод компромісу;

г) метод форсування.

 

14. Мотивація – це :

а) здатність впливати на індивідуумів і групи людей, щоб спонукати їх працювати для досягнення мети;

б) процес стимулювання кого-небудь до діяльності, направленої на досягнення цілей організації;

в) здатність встановлювати і підтримувати систему відносин з рівними собі людьми;

г) вірна відповідь відсутня.

 

 

15. У випадку, якщо дві групи, що беруть участь у реалізації проекту, конкурують через ресурси та кошти, конфлікт є:

а) міжособистий;б) груповий;

в) системний.

г)соціальний

 

16. Керівник проекту одноосібно вирішує всі питання, повністю придушує ініціативу, надає перевагу чіткій дисципліні, покарання — основний метод впливу, похвала використовується лише для обраних. В даних умовах реалізації проекту керівник використовує такий стиль управління:

а) авторитарний;

б) демократичний;

в) ліберальний;

г) жорсткий.

17. Формуючи команду, проект-менеджер намагається:

а) обрати декількох лідерів, які б координували реалізацію проекту;

б) об'єднати всіх членів команди загальною метою й завданням;

в) індивідуалізувати кожного члена команди;

г) підсилити конкуренцію між членами команди.

 

18. До заходів щодо відбору персоналу належать:

а) відбірна бесіда;

б) аналіз анкет і заяв;

в) тестування;

г) всі відповіді вірні.

 

19.До основних видів психологічних конфліктів належать:

а) конфлікти бажань, небажань, групові;

б) між особові, групові системні;

в) системні і несистемні;

г) конфлікти бажань, міжособові, системні.

 

20. При якому стилі управління керівник знімає з себе відповідальність?

а) авторитарному;

б) демократичному;

в) ліберальному;

г) бюрократичному.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.029 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты