Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдіння 3.4 Ситуаційна задача
Читайте также:
  1. III. Задача
  2. III. Задача
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. IV. Работа над задачами.
  7. IV. Работа над задачами.
  8. Ordm;. Задача Дарбу.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

 

Львівський автобусний завод був заснований у травні 1945 р. Будівництво тривало 11 років. Паралельно на підприємстві виготовляли одновісні причепи, екскаваторні ковші, причепи- крамниці, кузови-причепи, автомобільні крани та ін.

У 1956р. підприємство випустило перший дослідний зразок автобуса ЛАЗ-695. а в 1957 розпочало його серійне виробництво. У 1958 р. з заводського конвеєра зійшла перша тисяча автобусів моделі ЛАЗ-895Б. яка на міжнародній виставці у Брюсселі отримала золоту ме­даль і Диплом пошани.

У 1960 р заводські конструктори розробили і випробували перший туристичний автобус ЛАЗ-695Н, а в 1973 р.- автобус великої місткості ЛАЗ-699Н. За весь період діяльності завод випустив понад 300 різних моделей автобусів.

Відкрите акціонерне товариство "Львівський автобусний завод” (ВАТ "ЛАЗ") засновано згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 8 серпня 1994 р. шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерно товариство. Акціонерами є держава та фізичні особи (працівники підприємства).

Сьогодні автобусний завод - це велике спеціалізоване підприємство, територія якого займає 68 га, загальна площа будівель становить 280 тис. м2. На цих площах працює З 865 осіб, з них 3 719 робітників. Статутний фонд товариства - 4 844 тис. грн. Завод оснащений вітчизняним та імпортним обладнанням загальною кількістю 4800одиниць. Це дає змогу щорічно випускати понад 15 тис. автобусів. Головною сферою діяльності заводу є виробництво автобусів для міського, приміського і міжміського сполучення, а також запасних частин до них. Підприємство виконує сервісне обслуговування проданої техніки, торгує запчастинами. Для цього створено 12 регіональних центрів в Україні та чотири в Росії

Завод мас лише одну базову технологію - кузовне виробництво. Всі інші агрегати (двигуни, задні і передні мости, коробки передач тощо), потрібні для складання машин, підприємство купує. У 2006 р кількість постачальників становила 697, у тому числі в Україні – 386.

ВАТ "ЛАЗ" має ринки збуту продукції як в Україні (автобуси ЛАЗу становлять 40% парку України), так і в країнах СНД (Росія. Білорусь. Узбекистан), країнах Прибалтики та ін. Однак завод поступово втрачає свої монопольні позиції виробництво автобусів започатковано у Дніпропетровську на "Південмаші" та у Черкасах На ринку України та країн СНД конкурують також фірми "Ікарус”, “Каросса”, “Сканія” “Вольво" та ін. Та головною конкурентною пере­вагою заводу є порівняно низька ціна автобусів, а також розгалужена сервісна мережа їхнього обслуговування.На ВАТ "ЛАЗ" чітко Сформована лінійно-функційна структура керування за схемою президент-директор (технічний, комерційний)- заступник директора - начальник відділу - працівники з делегуванням повноважень від вищої до нижчої ланок керування. Функційні відділи допомагають лінійним керівникам. Така структура забезпечує швидку реалізацію управлінських рішень та відповідний маневр ресурсами.

Зменшення обсягів виробництва продукції ВАТ "ЛАЗ" останніми роками зумовлене кардинальними змінами умов діяльності, неспроможністю швидко адаптуватися до ринку, розірванням господарських зв'язків з підприємствами-постачальииками комплектувальних вузлів, а також низька якість продукції (табл. 3.1).

Відбулися значні зміни й у чинниках зовнішнього середовища. На міські та приміські маршрути почали виходити невеликі приватні фірми. Внаслідок скорочення пасажиропотоків виникла потреба в автобусах малої місткості. ВАТ "ЛАЗ" же не зумів наладити їхнього виробництва.Фінансовий стан підприємства відображений в табл.3.2. Аналіз показників табл. 2 свідчить, що, по-перше, понад 80% ресурсів підприємства сформовані з власних коштів. Отже, ризик кредиторів зводиться до мінімуму.

По-друге, зафіксовано рівень фінансової стійкості, оскільки сума власних коштів перевищує залучені кошти (у середньому за чотири роки у 4,7 раза). По-третє, позитивно, що відсоток залучення довготермінових кредитів дуже низький. Ліквідність балансу - одна з найважливіших умов стійкого фінансового стану.

Як свідчить загальний коефіцієнт ліквідності. підприємство протягом цього періоду було платоспроможним. У середньому значення цього коефіцієнта становило 2,15 (норматив - 2,0-2,5). Це означає, що на кожну гривню короткотермінових зобов'язань припадало майже 2.15 грн. ліквідних коштів.

Платоспроможність характеризують також коефіцієнт маневреності власних коштів і коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами. На ВАТ "ЛАЗ" коефіцієнт маневреності власних коштів низький. Майже 20% (норматив - 40-60%) власних коштів перебувають в обігу. Більша частина їх капіталізована, тобто є у запасах сировини, матеріалів та


Таблиця 3.1

Показники виробничо-господарської діяльності ВАТ "ЛАЗ" за 2007-2009 pp.

Показники  
Усього У % до 2006р. усього У % до 2007р усього У % до 2008р.  
Автобуси, шт.       126,1     71.5     25,2  
Питома вага нових автобусів у загальному випуску, %   44,1   41,1   -3     -22.1   8,1   -10.9  
 
Товарна продукція (ТП) у порівняльних цінах, тис. грн.       102,8     92,1     32,7  
 
Собівартість ТП, тис. грн.       101,4     92,6     41,8  
Прибуток, тис. грн.       122,6     85.3   -3815,8  
Рентабельність ТП. %   7,5   9,1   1,6   8,3   -0,8 -15.1 -  
Реалізація автобусів, шт. 117,2 62,4 70.3  
у тім числі внутрішній ринок 169,1 65,4  
експорт 20,7 18,4 192,4  
Реалізована продукція (РП) без ПДВ. тис. гри. 79,9 70,7  
Собівартість РП. тис. грн. 101,6 81,2 79,6  
Рентабельність РП, % -6,1 8,3 6,6 -1,7 -5.4  
Балансовий прибуток, тис. грн. -2684 84,4 -1432 _  
Рентабельність виробництва, % -1.8 5,1 3,6 -1,5 -1,2  

Продовження таблиці 3.1Кількість працівників, осіб 80,4 73.8 85.7  
Кількість ПВП, осіб 81,9 74,8 85,8  
Продуктивність праці, грн. 38,2  
Середньомісячна зарплатня ПВП, грн 880,3 1580,6 2700,23 1070,3 2210,3  
 
Наявність ВОК на 1.01, тис. грн. 14,65   66,6  
Дебіторська заборгованість, тис.грн 101,4 15640,3 137,8  
 
Кредиторська заборгованість, тис.грн 89,4 30409,5 97,7 98,3  
 

Таблиця 3.2

Головні фінансово-економічні коефіцієнти ВАТ ”ЛАЗ” за 2006-2009рр.

Коефіцієнти Норматив Фактичні значення за роками Висновки  
 
Автономії > 5 0,82 0,84 0,81 0,82 Достатній  
Фінансової стабільності > 1 4,5 5,3 4,2 4,8 Достатній  
Довготермінового залучення позикових коштів 0,006 0,019 Дуже низький  
 
Абсолютної ліквідності >0,2 0.026 0.03 0.024 0.02 Дуже низький  
Проміжної ліквідності 0,7-0,8 0.29 0.38 0.54 0.64 Низький  

Продовження таблиці 3.2

Загальної ліквідності 2,0-2,5 2,2 2,1 2,3 Достатній  
Маневреності власних коштів 0,4-0,6 0,22 0.2 0.2 0.2 Низький  
Забезпеченості власними обіговими коштами >0.5 0.04 0.02 0.28 0.22 Дуже низький  
 

 

готової продукції. Дуже низьким є також коефіцієнт забезпеченим підприємства власними обіговими коштами. Це свідчить про їх нестачу для провадження поточної виробничої діяльності

Отже. ВАТ "ЛАЗ" є фінансово стійким підприємством, оскільки більше половини ресурсів сформовані з власних коштів. Проте платоспроможність його є дуже низькою внаслідок вилучення власних коштів з обігу, наявності значної дебіторської заборгованості та збитково) діяльності підприємства.

Оцінка ефективності системи менеджменту ВАТ "ЛАЗ".

З погляду менеджменту ВАЗ "ЛАЗ" - велика соціотехнічна та економічна система, яма складається з двох підсистем – керованої і керівної. Вони постійно взаємодіють між собою у процесі виробничо-фінансової діяльності Від ефективної діяльності та постійного вдосконалення керівної системи значно залежать результати діяльності та успіх усього підприємства

Для оцінки ефективності системи менеджменту автобусного заводу використаємо дві трупи показників Перша трупа визначає ефективність організації менеджменту через показники ефективності виробничо-господарської діяльності (див. табл. 3.3).

Для ВАТ "ЛАЗ" характерно те. що воно має власну нішу і може міцно закріпитися на ринку. Український ринок, згідно з маркетинговими дослідженнями, щорічно потребує 4 тис. автобусів для повного забезпечення перевезень і оновлення рухомого складу. В 2008 р потреби ринку у продукції автобусного заводу були задоволені лише на 20%, тоді як коефіцієнт використання виробничих потужностей становив лише 10,5%.

Інші показники табл. 3.3 свідчать, що результати діяльності виробництва є низькими, залучені ресурси використовують нераціонально У 2006 р простежувалося зниження показників ефективності, а незначне збільшення окремих показників (зарплатовіддачі, наприклад) зумовлене впливом не інтенсивних чинників (вдосконалення організації виробництва. введення нових технологій), в екстенсивних (зменшення кількості працівників, вибуття і продаж основних фондів), що не є заслугою керівної системи.

Отже, оцінні показники діяльності ВАТ "ЛАЗ" свідчать, що ефективність менеджменту є низькою і неспроможна впливати на оптимальне співвідношення затрачених ресурсів і результатів.

Таблиця 3.3

Показники ефективності виробничо-господарської діяльності ВАТ ”ЛАЗ” за 2008-2009р.

Показники Роки Відхилення
Рівень задоволення потреб ринку 30,9 19,3 -11,6
Рентабельність виробу 5,1 3,6 -1.6
Рентабельність реалізованої продукції 8,3 6,6 -1,7
Коефіцієнт використання виробничих потужностей 15,1 10,5 -4.6
Показники прибутковості власного капіталу 4,14 2,12 -2.02
Показники прибутковості всіх активів 3,5 1,71 -1,79

 

Організаційна структура заводу зазнала значних змін, зокрема у середніх і нижніх рівнях менеджменту Передусім об'єднано головні цехи за типами виробництва (за модульним принципом). Замість 12 цехів головного вироб­ництва утворено п'ять. Реорганізовано економічні служби, створено вісім дочірних підприємств.

Проведена протягом 2007-2008 рр. реструктуризація вивільнила понад 450 працівників. Вона сприяла розвитку економічної самостійності виробничих підрозділів, забезпе­чила певну відповідальність персоналу за результати роботи, дала змогу зберегти найкваліфікованіших спеціалістів і робітників в умовах спаду виробництва, а також пристосуватися до ринкових умов.

Нова організаційна структура сприяла посиленню керованості підприємства. По-перше, керівники середньої ланки отримали економічну самостійність і можуть виявляти ініціативу у будь-яких напрямах діяльності. По-друге, почав працювати чинник економічної відповідальності за ухвалення рішень. По-третє, працівники. керівники укрупнених підрозділів та добірних підприємств цілеспрямовано працю­ють над оптимізацією витрат. По-четверте, на рівні добірних підприємств комплексно та кваліфіковано виконуються функції маркетингу. По-п'яте, скорочення кількості керівного персоналу внаслідок реструктуризації не послабило, а посилило керованість усіма процесами, що пов'язані з функціонуванням виробництва.

Проте організаційна структура менеджменту ВАТ "ЛАЗ" має низку недоліків. Передусім. вона недостатньо гнучка щодо різних змін середовища, в тому числі стосовно потреб ринку. Вона також є недостатньо стійкою і стабільною. не відповідає обсягам діяльності підприємства. Сьогодні ВАТ "ЛАЗ", маючи невеликий обсяг виробництва, повторює структуру заводу-велетня з потужним масовим виробництвом. Наведені факти підтверджують висновок, що організаційна структура ВАТ "ЛАЗ" потребує раціоналізації і подальшого вдосконалення.

На автобусному підприємстві знизилась також економічна ефективність керівної системи. Про це свідчать дані табл . 3.4

Таблиця 3.4

Розрахунки показника ефективності менеджменту ВАТ "ЛАЗ" за 2008-2009 рр.

Показники Роки 2009 у % до
Прибуток від ТП, тис грн.
Витрати на менеджмент, тис. грн 2048,5 1850,63 90,3
Ефективність менеджменту, грн.
Кількість працівників менеджменту, осіб 77,8
Витрати на одного працівника менеджменту, грн. 1241,5

 

Частка адміністративних витрат збільшилася з 22,1% у 2009 р. до 23,9% у 2008 р. За цей ж період частка заробітної платні праців­ник менеджменту у загальному фонді зросла з 16,6 до 19,2%. Збільшення витрат на одного працівника менеджменту характеризує неекономність системи менеджменту автобусного заводу

Соціальну ефективність ВАТ "ЛАЗ" можна оцінити за такими показниками, як стан трудової дисципліни, стабільність кадрів, стан соціально-виробничої ситуації на підприємстві

Коефіцієнт трудової дисципліни у 2009 р. порівняно з 2008 р. зменшився на 19.1%, що є наслідком зменшення ефективності використання робочого часу. Неявки на роботу з дозволу адміністрації збільшилися на 13,6%, питома ж вага прогулів зменшилась на 0,11%. Це с позитивним чинником і свідчить про те, що навіть у такий складний для підприємства час трудова дисципліна досить висока.

Низьким є коефіцієнт плинності кадрів. Якщо в 2008 р він становив 0,07, то в 2009 р. – 0,05. Отже, працівники заводу - це люди головно з великим стажем та досвідом роботи на підприємстві, які дорожать місцем праці

З наведених вище даних можна зробити такі висновки: ефективність господарювання заводу є низькою (результати діяльності підприємства незначні, залучені ресурси використовують нераціонально, віддача від користування мала), раціональність організаційної побудови менеджменту - середня (на підприємстві вжито низку ефективних заходів, проте організаційна структура заводу мас недоліки і потребує подальшого вдосконалення): еконо­мічна ефективність менеджменту низька, що зумовлено збільшенням витрат на менеджмент з одночасним зменшенням прибутку та неефективним використанням матеріальних ресурсів, потрібних для функціювання керівної системи; соціальна ефективність менеджменту с середньою, оскільки недостатньо створено умов для оптимальної діяльності працівників.

Запитання для обговорення:

1 Дайте характеристику роботи підприємства після 2008року і до нашого часу. Побудувати організаційну структуру підприємства

2 Проаналізуйте показники виробничо-господарської діяльності ВАТ “ЛАЗ” та дайте рекомендації щодо шляхів поліпшення діяльності заводу.

 

 


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты