Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 3.1. Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

 

1. Організаційна структура управління проектом – це:

а) сукупність взаємозалежних органів управління проектом, що перебувають на різних рівнях системи;

б) організація взаємодії та взаємовідносин учасників інвестиційного процесу.

в) організація взаємозв’язків елементів системи;

г) вірна відповідь відсутня.

 

2. Відповідно до функціональної структури управління проектами:

а) керівництво здійснює лінійний керівник через групу підпорядкованих йому функціональних керівників, кожний з яких керує певними підрозділами в межах доручених функцій;

б) створюються тимчасові проектні групи, які очолюють керівники проектів. Ці групи формують зі спеціалістів відповідних функціональних відділів;

в) створюється спеціальний підрозділ для розв’язання конкретного завдання, а керівники проектів зосереджують свою увагу на виконанні конкретних завдань.

г) вірна відповідь відсутня.

 

3. При розв’язанні проблемних завдань, пов’язаних з переорієнтуванням цілей організації чи зміною шляхів їх досягнення, найефективнішою формою реалізації проектів є:

а) матричне управління;

б) функціональне управління;

в) проектне управління;

г) організаційне управління.

 

4. Чи можна застосовувати функціональну, матричну і проектну організаційні структури управління разом у межах одного проекту на різних рівнях і фазах управління ним:

а) так;

б) ні;

в) в залежності від проекту;

г) вірна відповідь відсутня.

5. Для якої організаційної структури характерна проста система планування та звітності, так як всі члени команди тісно взаємодіють:

а) функціональної;

б) матричної;

в) проектної;

г) федеральна.

6. Різновидами організаційної структури підприємства є:

а) виробнича структура, технологічна структура, соціальна структура, інформаційна структура, графічна структура;

б) структура виробництва, структура соціального розвитку, структура управління, інформаційна структура, технічна структура;

в) технічна структура, структура управління, соціальна структура, інформаційна структура;

г) виробнича структура, технологічна структура, соціальна структура, інформаційна структура, структура управління.

 

7. Структура організації – це…а) сукупність елементів підсистеми;

б) фіксовані взаємозв’язки, що існують між підрозділами та працівниками організації;

в) інформація та матеріальні потоки;

г) система структурного підходу до господарської діяльності.

 

8. Виробнича структура – це..

а) різновид структури організації;

б) склад і співвідношення устаткування;

в) форма впорядкованості виробничих цехів;

г) вірна відповідь відсутня.

9. Технологічна структура – це…

а) перелік усіх верстатів і станків;

б) внутрішня будова матеріальних та енергетичних процесів, склад і співвідношення устаткування;

в) розподіл працівників підприємства за професійно-кваліфікаційною і статевовіковою ознаками, рівнем утворення, а з іншого, будова й взаємодія під­розділів соціальної сфери;

г) порядок взаємозв'язків та взаємопідпорядкованості органів управління.

 

10. Інформаційна структура – це…

а) відносне розташування джерел і одержувачів даних, склад і взаємозв'язки носіїв інформації, спрямованість, конфігурація й оперативність комунікаційних мереж;

б) внутрішня будова матеріальних та енергетичних процесів, склад і співвідношення устаткування;в) розподіл працівників підприємства за професійно-кваліфікаційною і статевовіковою ознаками, рівнем утворення, а з іншого, будова й взаємодія підрозділів соціальної сфери;

г) порядок взаємозв'язків та взаємопід-порядкованості органів управління.

 

11. Соціальна структура – це…

а) внутрішня будова матеріальних та енергетичних процесів, склад і співвідношення устаткування;

б) розподіл працівників підприємства за професійно-кваліфікаційною і статевовіковою ознаками, рівнем утворення, будова й взаємодія під­розділів соціальної сфери;

в) порядок взаємозв'язків та взаємопідпорядкованості органів управління;

г) внутрішня будова матеріальних та енергетичних процесів, склад і співвідношення устаткування.

 

12. Створення тимчасових проектних груп передбачає така організаційна структура:

а) дивізійна;

б) матрична;

в) лінійна;

г) функціональна.

13. Як називають організацію в межах якої взаємини не мають заздалегідь спроектованого й директивно встановленого характеру:

а) формальна;

б) неформальна;

в) базова;

г) функціональна.

 

14. Попередньо спланована структура повноважень і функцій, що встановлюється на основі сформованої взаємодії між компонентами організації:

а) неформальна організація;

б) формальна організація;

в) проектна організація;

г) вірна відповідь відсутня.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты