Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 1.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Поняття “організація” – це:

а) формальний взаємозв’язок між спостережуваними ознаками і властивостями;

б) добровільне об’єднання, союз людей, суспільних груп, держав для розв’язання спільних завдань, досягнення загальних цілей;

в) упорядкована сукупність органів, керуючих виробничою діяльністю;

г) вірна відповідь відсутня.

 

2. Система- це:

а) концепція, за якою сформовані всі елементи, для досягнення цілей;

б) цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів;

в) суспільне утворення, що функціонує на постійній основі для досягнення загальної цілі;

г) добровільне об’єднання, союз людей, суспільних груп, держав для розв’язання спільних завдань, досягнення загальних цілей;

 

3. Підпорядкованість одних елементів системи іншим – це:

а) взаємозв’язок;

б) структура;

в) управління;

г) ієрархія;

 

4. Основу процесу організаційного проектування складають:

а )дії з розробки формально-логічної моделі;

б) децентралізація і диференціація;

в) розподіл елементів у просторі;

г) спеціалізація і кооперація.

 

5.За напрямом виділяють такі види зв’язку у системі:

а) сильні, слабкі;

б) внутрішні, зовнішні;

в) вербальні, знакові;

г) спрямований, ненаправлений.

 

6. За способом здійснення зв’язки в системі (організації) поділяють на:

а) сильні, слабкі;

б) внутрішні, зовнішні;

в) вербальні, знакові;

г) знакові, зворотні.

 

7. Елемент системи – це:

а) її складова, яка не підлягає подальшому поділу;

б) її складова, яка не підлягає подальшому поділу без порушення можливості ефективного розв’язання конкретного завдання й досягнення поставленої мети;

в) її складова, що підлягає поділу і дає розширене поняття про систему;

г) вірна відповідь відсутня.

 

8. Організація системи – це:

а) спосіб взаємозв’язку між її елементами і підсистемами, що забезпечує утворення і функціонування системи;

б) спосіб взаємозв’язку між її елементами і підсистемами;

в) спосіб взаємозв’язку і взаємодії між її елементами і підсистемами, що забезпечує утворення і функціонування системи;

г) вірна відповідь відсутня.

 

9. До складових теорії організаційного проектування відносяться:

а) теорії організацій та теорії організаційного конструювання (дизайну);б) теорії організації та теорії управління;

в) теорії управління та теорії організаційного конструювання (дизайну);

г) вірна відповідь відсутня;

 

10. До складу базових теорій організаційного проектування відносять:

а) теорію організації виробництва;

б) теорію моделювання;

в) теорію ігор;

в) теорій розробок;

 

11. Прикладна діяльність зі створення моделей певного об’єкта або процесу – це…

а) проектування;

б) стимулювання;

в) розвиток;

г) моделювання.

12. Які існують технічні проекти?

а) конструкторські;

б) технологічні;

в) будівельні;

г) всі відповіді вірні.

 

13. Порядок взаємозв’язків та взаємопідпорядкованості органів управління-це:

а) структура управління;

б) концепція управління;

в) система управління;

г) принципи управління.

 

14.Організація, як складова будови системи не включає в себе такі елементи:

а) просторове й часове розташування елементів;

б) функції;

в) відношення;

г) програма

 

15. До складу забезпечуючи теорій відносять:

а) теорію моделювання;

б) теорію організації виробництва;в) теорію соціальної організації;

г) всі відповіді вірні.

 

16. Концепції теорії організації класифікують за такими системними ознаками:

а) організація як відкрита система;

б) організація як закрита система;

в) організація як натуральна система;

організація як раціональна система;

г) всі відповіді вірні

 

17. Вкажіть, які завдання вирішуються у процесі організаційного проектування:

а) розподіл праці і спеціалізація;

б) масштаб управління і контролю;

в) зв’язки між частинами і координація;

г) всі відповіді вірні.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты