Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Читайте также:
  1. Amp; 1. Загальні поняття про основи теорії горіння.
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. Amp; Методичні вказівки
  9. I. Загальні положення
  10. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

ЗМІСТ

 

 

Загальні методичні вказівки............................................. 4

1 Організація проектування підприємства: сучасна концепція і її зміст 6

2 Структура та зміст методології організаційного проектування підприємств 20

3 Організаційні структури проектування

підприємств................................................................................ 37

4 Людський фактор у організаційному проектуванні підприємств. 53

5 Проектні відхилення організаційного проектування підприємств. 70

6 Організація системи управління вартості проекту... 75

7 Система забезпечення якості організаційного проектування підприємства 82

8 Інформаційні технології та системи автоматизації у організаційному проектуванні підприємства 89

9 Впровадження організаційних проектів.................... 98

10 Здійснення конролю за ходом реалізації проектів у анкетах та шаблонах 106

11 Перелік рекомендованих джерел............................ 114

 


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Входження України до світового економічного простору зумовлює необхідність опанування новими для вітчизняних підприємств правилами взаємодії із зовнішнім середовищем. Для цього необхідні насамперед сучасні підходи, принципи, ефективні методи та інструменти управління підприємством, що забезпечить його успішну діяльність в умовах конкурентного середовища. Одним із таких сучасних підходів до управління є організаційний підхід.

Проведення організаційного проектування дає змогу дослідити умови і показники діяльності суб'єктів господарювання та, використовуючи створену в процесі аналізу базу даних, визначити стратегію розвитку підприємства.

Навчальна дисципліна «Організаційне проектування підприэмств» ґрунтується на знаннях з теорії та практики економічного аналізу, мікроекономіки, менеджменту, фінансів, статистики, фінансового та управлінського обліку. Вивчення дисципліни «Організаційне проектування підприэмств» базується на методах мікроекономічного аналізу, вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища, управлінського аналізу ефективності використання виробничих ресурсів, оцінці конкурентних переваг та визначенні життєвого циклу галузі, на аналізі фінансових результатів, інвестиційних проектів та прийнятті управлінських рішень.Головною метою навчальної дисципліни «Організаційне проектування підприэмств» є засвоєння студентами основних теоретичних та практичних питань на основі вивчення теоретичного матеріалу, набуття практичних навичок його застосування для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, а також розробки резервів підвищення ефективності господарювання.

У процесі вивчення дисципліни мають бути вирішені такі основні завдання:

• опрацювання теоретичних та методичних засад організаційного проектування підприємств;

• ознайомлення з методиками прогнозування результатів діяльності підприємства;

• засвоєння методики проведення конкурентного аналізц (бенчмаркінгу);

• уміння робити обґрунтовані висновки та пропозиції за результатами проведених досліджень;

• набуття навичок в оформленні аналітичних висновків відповідно до встановлених вимог.

Крім того, студент повинен вміти працювати з нормативно - довідковою інформацією, податковою, фінансовою та статистичною звітністю, складати бізнес - плани, будувати аналітичні графіки і таблиці.

Програма вивчення дисципліни передбачає опрацювання теоретичних основ організаційного проектування, викладених у короткому змісті тем, пропонуються також питання для обговорення, перелік практичних завдань та тести для самоперевірки знань. Окремо подається перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни.
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты