Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 7.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1. Якість організаційного проектування – це…

а) певні дії, які встановлені на забезпечення якості проекту;

б) сукупність властивостей, які зумовлюють придатність продукту, задовільняють певні потреби певних споживачів орган.проекту;

в)комплект норм, певні вимоги придатності проекту;

г) не має вірної відповіді.

 

2. Певні дії, які будуть встановлені на забезпечення і підтримання певного рівня якості проекту в процесі його розробки і реалізації – це…

а) стандартизація;

б) бюджетування;

в) управління якістю проекту;

г) методи контрою за якістю.

 

3. Як класифікують витрати на забезпечення якості проекту по групах:

а) попереджувальні, інформаційні;

б) внутрішні і зовнішні;

в) фінансові і операційні;

г) відповіді а і б.

 

4. Які виділяють принципи управління якістю проектами:

а) лідерства;

б) постійне поліпшення;

в) залучення працівників;

г) всі відповіді вірні.

 

5. Витрати, спрямовані на усунення дефектів, пов’язаних із вимогами замовника – це:

а) внутрішні;

б) попереджувальні;

в) зовнішні;

г) інформаційні.

 

6) Внутрішні витрати – це:

а) спрямовані на усунення дефектів, які пов’язані із внутрішніми проблемами;

б) спрямовані на усунення дефектів пов’язаних із вимогами замовника;

в)спрямовані на постійне задоволення вимог замовника;

г) пов’язані з бажанням замовника переконатись, що процес розвивається.

4. До фази реалізації не належить:

а) лабораторія;

б) ВТК підприємства;

в) зовнішня експертиза;

г) технічна інспекція.

 

5. До фази розробки належить:

а) замовник;

б) група контролю;

в) зовнішня експертиза; г) приймальна комісія.

6. Витрати, пов’язані із бажанням замовника переконатись в тому, що процес розвивається –це:

а) інформаційні;

б) внутрішні;

в) попереджувальні;

г) зовнішні.

 

7. Яких стандартів не існує:

а) міжнародних;

б) державні;

в) регіональні;

г) місцеві.

 

8. Прийняття рішення на підставі фактів – це:

а) метод управління якістю проектами;

б) принцип управління якістю проектами;

в) об’єкт управління якістю проектами;

г) предмет управління якістю проектами.

 

9.До основних заходів методів контролю за якістю проекту відносять:а) контроль розробки проектної документації;

б) контроль складування і зберігання;

в) створення зв’язків між різними роботами.

г) вірні відповіді а і б.

10.Витрати на забезпечення якості проекту класифікують на такі групи:

а) попереджувальні, інформаційні;

б) системні, процесні;

в) контрольні і неконтрольні;

г) внутрішні.

 

11. Які документи необхідно залучати до стандартизації:

а) міжнародний стандарт ISQ 9000;

б) державний стандарт України;

в) галузевий стандарт;

г) всі відповіді вірні.

 

12. Витрати, які спрямовані на постійне задоволення вимог замовника, витрати на забезпечення якості проекту, витрати на навчання персоналу – це:

а) інформаційні витрати;

б) попереджувальні витрати;

в) внутрішні витрати;

г) зовнішні витрати.

 

13. До передінвестиційної фази належать:

а) замовник, зовнішня експертиза, самоконтроль, проект-менеджер;

б) група контроль проектної організації, проект менеджер;

в) пусконалагоджувальна організація, приймальна комісія, проект-менеджер;

г) вірна відповідь відсутня.

14.Принцип лідерства при управлінні якістю проектів передбачає:а) орієнтацію лише на зовнішнє середовище;

б) орієнтацію лише на внутрішнє середовище;

в) орієнтацію на внутрішнє і зовнішнє середовище;

г) вірна відповідь відсутня.

15. Що не відноситься до блоку організаційних робіт для забезпечення якості проекту:

а) визначення певних робіт, які будуть забезпечувати певний рівень якості продукту;

б) розподіл робіт на функціональні частини;

в) створення зв’язків між різними роботами;

г) затвердження бюджетів керівництвом.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты