Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 6.1 Тести
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Б – тести для контролю.
  3. Б – тести для контролю.
  4. Б – тести для контролю.
  5. Б – тести для контролю.
  6. Билет № 41. Методы биотестирования: по хлорелле, по инфузориям, система эколюм, по дафниям, по цианобактериям
  7. Биоиндикация и биотестирование.
  8. Биотестирование
  9. Варіант власного завдання визначається за таблицею 49.
  10. Варіант власного завдання можна знайти в таблиці 46 .

1.Бюджет – це:

а) техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємства, програма його діяльності;

б) фінансовий план, що дозволяє зіставити усі понесені витрати й отримані результати;

в) результат передбачення майбутнього стану внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

г) вірна відповідь відсутня.

 

2. Складання бюджету має наступні цілі:

а) розробка концепції ведення бізнесу;

б) оптимізація витрат і прибутку підприємства;

в) мотивація керівників на місцях та досягнення цілей організації;

г) всі відповіді вірні

 

3. Що є основним об’єктом бюджетування?

а) інвестиційний проект;

б) бізнес;

в) підприємство (фірма);

г) правильна відповідь а),б).

 

4. Прирісний бюджет характеризується тим, що:

а) передбачає фінансування тем, не включених в основний бюджет;

б) формується шляхом індексації попереднього бюджету без перегляду його основ;

в) використовується для планування і управління грошовим потоком;

г) класифікує головні напрямки витрат коштів і пов’язує їх із завданнями підрозділів.

5.Які виділяють групи бюджетів:

а) основні та операційні;

б) допоміжні та додаткові;

в) основні і цільові;

г) вірна відповідь а і б.

 

6. Модифікований бюджет використовується у таких випадках:

а) при проектування продажів на високому рівні;

б) коли є ризик скорочення рівня діяльності;

в) при плануванні і управлінні грошовим потоком;

г) вірна відповідь відсутня.

 

7. Що таке бюджетний регламент?

а) процес складання, коректування, контролю і оцінки виконання фінансових планів;

б) затвердження бюджетів керівництвом підприємства;

в) проектування витрат на виконання окремих функцій і робіт;

г) встановлений порядок складання, представлення, узгодження, консолідації, проведення план.-факт. аналізу і оцінки виконання бюджетів різних видів і рівнів.

 

8.Який бюджет належить до операційного виду:

а) бюджет доходів і витрат;

б) бюджет продажів;

в) бюджет податків;

г) всі відповіді вірні.

 

9. Рамковий бюджет – це…

а) план, що класифікує головні напрямки витрат коштів і пов’язує їх із заповненнями підрозділів;

б) план, у якому витрати передбач. на більшому і меншому рівні базових даних;в) план, що інтегрує елементи стратег. планування і бюджетного контролю;

г) план, що використав. для розрахунку витрат на виготовл. продукції чи послуги.

10. Процес складання, контролю і цінки виконання фінансових планів і кошторисів – це…

а) бюджетування;

б) бюджет;

в) бюджетна структура;

г) бюджетний процес.

 

11. Бюджет капіталовкладень – це…

а) описує ключові довгострокові плани і основні засоби, що мають бути придатні;

б) передбачає фінансування тем статей не включених в основний бюджет;

в) інтегрує елементи стратегічного планування і бюджетного контролю;

г) формується шляхом індексації попереднього бюджету.

 

12. Бюджет, який використовується для розрахунків витрат на виготовлену продукцію чи послуги, відображає виробничі і операційні аспекти діяльності – це..

а) фінансовий;

б) цільовий;

в) операційний;

г) стратегічний.

 

13. Вкажіть складові елементи бюджетного регламенту:

а) бюджетний цикл, бюджетний регламент;

б) терміни і порядок розробки, і затвердження бюджетів певних рівнів;

в) відповіді а і б;

г) вірна відповідь відсутня.

 14. Цілі складання бюджету передбачають:

а) розробка концепції ведення бізнесу;

б) оптимізацію витрат і прибутку підприємства;

в) координацію, комунікацію;

г)мотивацію керівників на місцях;

д) всі відповіді вірні.

15. Цільовий бюджет – це…

а) план, що класифікує головні напрямки витрат коштів, пов'язує їх із завданнями підрозділів;

б) інтегрує елементи стратегічного планування і бюджетного контролю;

в) формується шляхом індексації попереднього бюджету без перегляду його основ;

г) фінансування статей не включених в осн. бюджет.

 

16. Які бюджети входять до групи “основних бюджетів”:

а) бюджет податків, бюджет управл. витрат, бюджет продажу;

б) бюджет доходів і витрат, бюджети розподілу прибутку;

в) бюджети окремих підрозділів, програм та проектів, бюджет податків;

г) бюджет руху коштів, розрахунковий баланс, бюджет доходів і витрат.

 

17. Яке бюджетування полягає у тому, що у випадку підвищеної невизначеності і господарської нестабільності можна було б вчасно приймати рішення про реструктуризацію бізнесу виходячи з максим. обґрунтування фінансових розрахунків і прогнозів:

а) ”знизу-вгору”

б) “зверху-вниз”

в) на нульовій основі;

г) на основі фінансової стратегії.

 

18. До якої групи належить бюджету продажу?

а) операційні бюджети;

б) рамкові бюджети;

в) прирісні бюджети;

г) додаткові бюджети.

 

19. Бюджет, що описує ключові довгострокові плани і основні засоби, що мають бути придатні, період бюджетування встановлюється від 3-х до 10 років це:

а) операційний бюджет;

б) бюджет коштів;

в) бюджет капіталовкладень;

г) прирісний бюджет.

 20. Бюджети розподілу прибутків, бюджети окремих підрозділів належать до:

а) основних;

б) операційних;

в) допоміжних;

г) додаткових.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты