Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Транспортування матеріальних ресурсів на підприємство
Транспортування – це переміщення матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва або готової продукції певним транспортним засобом, включаючи експедиторське обслуговування, вантажопереробку, упакування, передачу прав власності на вантаж, страхування тощо.

Транспорт – одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі та невиробничі потреби економіки та населення в усіх видах перевезень. Будучи галуззю матеріального виробництва, транспорт має свою продукцію – сам процес переміщення, що характеризується такими відмінностями:

· відсутність речової форми, але в той же час в процесі переміщення витрачаються матеріальні засоби: відбувається зношення рухомого складу і засобів обслуговування, використовується праця робітників транспортної сфери тощо;

· неможливість зберігання і нагромадження, тому транспорт може мати тільки деякий резерв своєї пропускної та провідної здатності для задоволення потреб у транспортних послугах;

· прив’язаність до певного місця, району, регіону ( наприклад, до місця, де розташовані шляхи сполучення і є відповідні транспортні підприємства).

Всі види транспорту класифікують за декількома ознаками.

За сферами використання:

1. Транспорт загального користування – галузь національної економіки, яка задовольняє потреби всіх галузей і населення у перевезенні вантажів і пасажирів. Поняття транспорту загального користування охоплює залізничний транспорт, водний транспорт, автомобільний, повітряний транспорт і транспорт трубопровідний.

2. Транспорт відомчого користування – внутрішньовиробничий (внутрішньобудівельний, внутрішньозаводський, внутрішньо-портовий), а також транспортні засоби всіх видів, що належать нетранспортним підприємствам, є складовою частиною виробничих систем і повинні бути органічно в них вписаний. Відповідно організація його роботи є одним із завдань організації логістики на підприємстві в цілому і здійснюється разом із вирішенням завдань виробництва, закупівель і розподілу.

3. Транспорт особистого користування – різні види транспортних засобів, що знаходяться у власності фізичних осіб і призначені як для пасажирських, так і вантажних перевезень.

За видами перевезень: пасажирський, вантажний.

За видами транспортних засобів: залізничний, водний, повітряний, автомобільний, трубопровідний.

Вантажні перевезення поділяються за такими ознаками.

Обсяг і номенклатура вантажів:

· залізничний транспорт: дрібні відправки (до 10 т), малотоннажні і контейнерні (10-30 т), повагонні, групові (2-25 вагонів), маршрутні (більше 25 вагонів).

· водний транспорт: малі відправлення (до 10 т), збірні (понад 10-20 т), суднові (відповідають повному технічному завантаженню судна).

· автомобільний транспорт: дрібні відправки, масові.

Усі види транспортних засобів здійснюють перевезення залежно від номенклатури вантажів, які поділяються на наливні, насипні, контейнерні, пакетні, штучні.

Швидкість доставки:

· вантажна швидкість: для залізничного 8-14 км/год, водний: 9-19 км/год, автомобільний 45 км/год.

· велика швидкість: за всіма видами транспорту та, яка більша за вантажну швидкість.

Напрямок і дальність перевезень:

· залізничний транспорт: у зоні діяльності відділення залізниці, у зоні діяльності управління залізниці, у міжнародному сполученні, транзитом через територію країни.

· водний транспорт: між портами країни, за межами морського державного кордону.

· автомобільний транспорт: перевезення у міській смузі, міжрайонні, міжміські, міжнародні.

· повітряний і трубопровідний транспорт: перевезення усередині країни і за її межами, транзитом через територію країни.

Ступінь участі різних видів транспорту:

· унімодальні – перевезення одним видом транспорту.

· мультимодальні – перевезення двома і більше видами транспортного засобу (найчастіше залізнично-річкові, що пов’язано з приблизно однаковою вантажністю річкових суден і залізничних товарних потягів).

Транспорт бере участь у продовжені виробничого процесу, доставляючи готову продукцію із сфери виробництва до сфери споживання.

Основними показниками роботи транспорту є обсяги перевезення вантажів та вантажообіг. Обсяг перевезення вантажів – це загальний обсяг вантажів, який навантажено та транспортовано окремими видами транспорту (т). Вантажообіг – загальний обсяг вантажної транспортної роботи, який дорівнює добутку перевезеного вантажу на відстань перевезення (тонно-кілометрів). Загальний обсяг перевезених вантажів в Україні за рік більше – 1500 млн. т, а вантажообіг більше 400 млрд. т-км.

Вибір транспортного засобу значною мірою визначається створенням та підтриманням оптимального рівня запасів. Основою вибору виду транспорту, який би був оптимальним для конкретного перевезення, служить інформація про особливості різних видів транспорту.

1. Залізничний транспорт. Цей вид транспорту добре пристосований для перевезення різних партій вантажів за будь-яких погодних умов. Залізничний транспорт забезпечує можливість порівняно швидкої доставки вантажу на великі відстані. Тому перевезення є регулярними, дозволяють ефективно організовувати виконання вантажно-розвантажувальних робіт. Проте цей вид транспорту не може забезпечити доставку вантажу до споживачів, які не мають під’їзних шляхів. Питома вага перевезення вантажу залізничним транспортом у всіх видах транспорту становить – 23 %, а вантажо-обігу – 44 %.

2. Автомобільний транспорт традиційно використовується для перевезення на короткі відстані. Одна із основних його переваг – висока маневреність. За допомогою автомобільного транспорту вантаж може доставлятися “від дверей до дверей” з необхідним ступенем терміновості. Цей вид транспорту забезпечує регулярність поставок, а також можливість поставки ресурсів малими партіями. Питома вага перевезення вантажу автомобільним транспортом у всіх видах транспорту становить 61 %, а вантажообігу – 5 %.

Основним недоліком автомобільного транспорту є порівняно висока собівартість перевезень. До інших недоліків цього виду транспорту відносять терміновість розвантаження, порівняно малу вантажність. Крім того, автомобільний транспорт екологічно неблагополучний, що стримує його застосування.

3. Внутрішній водний транспорт. Характерними для цього виду транспорту є низькі тарифи на перевезення, найдешевший вид транспорту. До недоліків внутрішнього водного транспорту, крім малої швидкості доставки, відносять низьку доступність у географічному плані. Питома вага перевезення вантажу водним транспортом у всіх видах транспорту становить 1 %, а вантажообігу – 3 %.

4. Повітряний транспорт. Основними перевагами є висока швидкість, збереженість вантажів. До недоліків відносять високі вантажні тарифи і залежність від метеоумов тощо.

5. Трубопровідний транспорт. Цей вид транспорту забезпечує низьку собівартість перевезень при високій пропускній спроможності. Недоліком трубопровідного транспорту є вузька номенклатура транспортуючих вантажів (рідини, гази). Питома вага перевезення вантажу трубопровідним транспортом у всіх видах транспорту становить 15 %, а вантажообігу – 48 %.

Виділяють шість основних факторів, які впливають на вибір транспорту:

· час доставки;

· частота відправлень вантажу;

· надійність дотримання графіків доставки;

· здатність перевозити різні вантажі;

· здатність доставити вантаж у будь-яку точку території;

· вартість перевезення.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 252; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты