Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контроль поставок
Контроль поставокздійснюється за допомогою показників надходження матеріальних ресурсів на підприємство

Між моментом оформлення замовлення на поставку матеріально-технічних ресурсів та моментом їх надходження на склади споживачів проходить тривалий проміжок часу, протягом якого продукція транспортується та проходить операції приймання. Крім того, не вся продукція, відвантажена постачальником, може бути прийнята споживачами, оскільки бувають випадки відвантаження неякісної продукції, некомплектної продукції. Все це зумовлює необхідність особливого вивчення процесу надходження засобів виробництва до споживачів, тобто процесу постачання підприємств сировиною, матеріалами, паливом, обладнанням тощо.

Під поступленням матеріальних ресурсів на підприємство розуміють їх прибуття на склади підприємства-споживача, яке відповідно оформлене обіговими документами.

Матеріальні ресурси, які поступили на підприємство, супроводжують рахунками-фактурами, рахунками-платіжними вимогами, товарно-транспортними накладними, які підтверджують кількість вантажів, що надійшли.

Первинні документи постачальника перевіряються і реєструються у журналі реєстрації документів постачальника, який ведеться на підприємстві. Крім того, щоденно ведеться журнал обліку вантажів, що надійшли. Матеріальні цінності оприбутковуються на складах, як правило, в день поступлення.

Основним показником, який характеризує процес надходження матеріальних ресурсів на підприємство, є обсяг поступлення конкретних видів сировини, матеріалів у натуральному виразі за звітний період від усіх постачальників.

Різні матеріальні ресурси надходять на підприємство відповідно плану матеріально-технічного забезпечення підприємства, який складається на поточний рік. Щоквартально або щомісячно на підприємстві розробляють уточнений оперативний план закупівлі матеріалів і сировини, в якому передбачається певний обсяг закупівлі кожного виду матеріалів із відповідних джерел постачання. Від виконання планів матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами безпосередньо залежать результати його виробничої діяльності. Це зумовлює необхідність систематичного спостереження за ходом виконання плану постачання підприємства. Аналіз здійснюється за такими показниками:

1. Ступінь виконання плану постачання окремих видів сировини, матеріалів, палива у загальному обсязі, тобто визначаються відхилення фактичного обсягу постачання продукції від зобов’язань постачальників.

де Оф, Оппл – обсяг поставки матеріалів відповідно фактичний і плановий, нат. од.

2. Ритмічність постачання. Під ритмічністю поставок слід розуміти своєчасне і повне виконання плану матеріально-технічного забезпечення. Для об’єктивної оцінки необхідно враховувати не тільки виконання планів матеріально-технічного забезпечення, але й відповідність запасів нормативним рівням. Неритмічне постачання матеріальних ресурсів призводить до втрат від дефіциту матеріалів та втрат від іммобілізації засобів у виробничі запаси.

Ритмічність постачання можна визначити за коефіцієнтом:

де Опф, Оппл – обсяг поставки матеріалів відповідно фактичний (не вище плану) і плановий, нат. од.

Для підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів і контролю за динамікою зміни запасів при оцінці діяльності служби матеріально-технічного забезпечення використовують комплексний показник ритмічності роботи підприємства:

де Зн, Зф – нормативний запас і середнє значення фактичного (вище нормативного) запасу.

Коефіцієнт ритмічності роботи підприємства дорівнює коефіцієнту ритмічності поставки за умови, що фактичні запаси матеріальних ресурсів відповідатимуть їх нормативним значенням.

При порівнянні роботи відділів постачання двох підприємств краще здійснюється постачання, де ритмічність вища при менших виробничих запасах.

3. Рівень постачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів в необхідному асортименті та комплектності. Планом постачання кожного виду матеріалу передбачається його розшифрування за видами, сортами, марками, тобто визначається його асортимент. Адже кожному підприємству для виготовлення відповідної продукції, як правило, потрібно декілька різних видів сировини, матеріалів або напівфабрикатів, які необхідно заготовити для виготовлення продукції у відповідному співвідношенні. При цьому один матеріал або напівфабрикат не може бути замінений іншим.

У даному випадку визначають коефіцієнт комплектності. Він показує, яка частка із загального обсягу поставлених матеріалів заготовлена комплектно, тобто у запланованій пропорції. Він розраховується за формулою:

де qi – комплектна частина заготовки, , де – мінімальний коефіцієнт виконання плану із всіх матеріалів, що складають комплект; Ці – закупівельна ціна і-го виду матеріалу, грн.

Визначають також коефіцієнт виконання плану по комплектності:

де qi – комплектна частина заготовки, , де – мінімальний коефіцієнт виконання плану із всіх матеріалів, що складають комплект; Оппл – плановий обсяг поставки матеріалів, нат. од.; Ці – закупівельна ціна і-го виду матеріалу, грн.

4. Рівномірність та синхронність виконання плану постачання. Це означає, що дата постачання окремих партій кожного виду матеріалів повинна відповідати терміну, встановленому договором, а період постачання окремих видів матеріалів, споживання яких взаємопов’язане, повинен співпадати.

Для аналізу синхронності поставки використовують коефіцієнт синхронності, який показує ступінь одночасності виконання плану поступлення матеріалів протягом певного часу. Розраховується за формулою:

де , – коефіцієнт виконання плану відповідно найменший і найбільший із всіх видів матеріальних ресурсів.

Матеріально-технічні ресурси, що поступили на підприємство, потребують їх збереження та підготовки до використання у виробництві. Ці функції виконує складське господарство.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 144; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты