Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Показники, що характеризують економічні результати роботи складу.
4.1. Витрати складів. Визначаються сумою витрат на зберігання виробничих запасів, які включаютьзаробітну плату складського персоналу, витрати на утримання та експлуатацію складських приміщень (на освітлення, опалення, прибирання, амортизаційні відрахування тощо); витрати на ремонти приміщень; втрати на зберігання, сортування матеріалів; комунальні послуги; витрати на утримання та експлуатацію підйомно-транспортних механізмів; втрати та псування при зберіганні; витрати на охорону і витрати на підготовку матеріалів до виробничого споживання і постачання робочих місць, які включають витрати по доставці сировини, матеріалів із складів у виробничі цехи, дільниці або безпосередньо до робочих місць транспортом підприємства або залученим транспортом; витрати з надання матеріально-технічним засобам високої технологічної готовності до споживання.

При рівномірному відпуску матеріалів зі складу до виробничих підрозділів підприємства загальні витрати по перебуванню вантажів на складі (Сскл) можна визначити так:

,

де Ом – обсяг матеріалів на складі на день надходження нової партії вантажу, нат. од. (т, м2 тощо); Оп – обсяг матеріалів на п-добу, нат. од. (т, м2 тощо); п – тривалість періоду, днів; Спит – питома собівартість зберігання і оброблення одиниці матеріалу (т, м2 тощо).

При нерівномірному відпуску матеріалів зі складу загальні витрати по зберіганню слід визначати як суму витрати по окремих днях перебування матеріальних ресурсів на складах підприємства:

,

де – витрати по зберіганню матеріалів у перший день періоду, грн.; – витрати по зберіганню матеріалів на останню добу періоду, грн.

4.2. Собівартість зберігання вантажів. Розраховується відношенням сумарних витрат, пов’язаних з виконанням складських операцій, до кількості тонно-днів зберігання.

,

де Сзбер – собівартість зберігання вантажів, грн./т-день; Сскл – сумарні витрати за період (рік), пов’язані з виконанням складських операцій, грн.; Рскл – сумарна робота складу, т-день.

Даний показник характеризує величину витрат, необхідних для зберігання 1 т вантажу в день.

Питання для самоперевірки знань

1. Яке призначення складів у господарській діяльності підприємства?

2. Назвіть основні функції складів.

3. Які ви знаєте види складів?

4. Охарактеризуйте основні технологічні операції складу.

5. Назвіть види складської техніки та їх призначення.

6. За якими показниками можна оцінити роботу складів?

 


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты