Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 9. Вплив матеріально-технічного забезпечення підприємства на його господарську діяльність
Читайте также:
  1. Amp; 1. Техносфера і вплив, спричинений нею.
  2. Amp; 2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище
  3. Amp; 2. Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини
  4. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття
  5. Абсолютнимкінцевим показником ефективності підприємницької діяльності підприємства є прибуток.
  6. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  7. Активний вплив на проблему
  8. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  9. Аналіз ділової активності підприємства
  10. Аналіз доходів та прибутків підприємства. Формування цінової політики.

 

План матеріально-технічного забезпечення формується на підставі даних інших планів підприємства (рис 6.).

 

 

У зміст планування МТЗ входить:

· визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії на базі норм їх витрат;

· розрахунок запасів усіх норм товарно-матеріальних цінностей на плановий період;

· облік, контроль і аналіз виконання планів забезпечення;

· поточне регулювання забезпечення виробничих підрозділів підприємства.

Планування забезпечення здійснюється в певній послідовності:

· підготовча робота (забезпечення бланками-формами, інструктаж тощо);

· визначення джерела забезпечення потреби в матеріалах;

· розрахунок потреби в матеріальних ресурсах;

· розробка норм виробничих запасів;

· планування потреби в матеріальних ресурсах;

· формування запасів й регулювання їхніх розмірів;

· визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах.

Розраховується план матеріально-технічного забезпечення в річному, квартальному та місячному розрізах.

У річному плані визначається потреба всіх підрозділів і служб підприємства в матеріальних ресурсах та визначаються обсяги їх поставок на рік, у тому числі - щоквартально.

У квартальному плані визначається потреба підприємства за розгорнутою номенклатурою, та уточнюється обсяг завдань на плановий квартал. На основі цього складаються специфіковані замовлення постачальникам та визначається форма поставок - транзитна або складська.

Місячні плани є підставою для відпуску матеріалів відповідному підрозділу підприємства.

Кінцевою метою планування МТР є визначення обсягів закупівлі матеріальних ресурсів з метою забезпечення балансу між потребами в матеріальних ресурсах та джерелами їх забезпечення з урахуванням залишків ресурсу та незавершеного виробництва на початок і кінець періоду, потреб на забезпечення виробничої діяльності основних і допоміжних підрозділів, мобілізації внутрішніх ресурсів.

Найбільшу увагу при плануванні потреби у матеріалах необхідно приділяти забезпеченню потреб підприємства за основними напрямками діяльності, беручи до уваги їх значення для виробництва та переважаючу питому вагу в загальному обсязі потреби підприємства в матеріальних ресурсах.


Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 14; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты