Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Читайте также:
  1. Amp; 6. Сучасні проблеми життєдіяльності
  2. Amp; 7. Потенційно-небезпечні об’єкти України.
  3. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  4. I.2.1) Понятие права.
  5. I.2.3) Система римского права.
  6. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  7. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  8. II. Обязанности и права призывников
  9. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  10. II. Сучасний стан розвитку освіти

Тема 1. Становлення та розвиток трудових прав людини (8 год.)

1. Соціальний характер виникнення права. Роль і значення філософської антропології в обґрунтуванні ідеї права.

2. Діяльнісна та соціальна природа людини.

3. Природно-правова ідея розвитку прав людини.

4. Природне та позитивне право: відмінності та взамозвязок, їх роль у становленні та розвитку трудових прав людини.

5. Подальший розвиток трудових прав у сучасному українському суспільстві.

 

Тема 2. Поняття та ознаки трудових прав (8 год.)

1. Система трудових прав працівників: основні трудові права, індивідуальні та колективні трудові права.

2. Поняття «трудові права людини» та «трудові поняття громадянина», підстави їх розмежування та співвідношення.

3. Ознаки трудових прав.

4. Рівень гарантування, охорони та захисту трудових прав працівників в Україні.

 

Тема 3. Класифікація трудових прав (8 год.)

1. Юридична діяльність як особливий вид соціальної діяльності.

2. Характерні ознаки юридичної діяльності.

3. Види юридичної діяльності. Система юридичної діяльності.

4. Поняття вищої освіти. Структура юридичної освіти в Україні.

5. Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

6. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу.

Тема 4. Основні тенденції розвитку трудових прав на сучасному етапі (8 год.)

Глобалізація світових відносин та її роль у розвитку та забезпеченні соціальних прав.

2. Тенденції розвитку трудових прав на початку ХХІ століття:

2.1. спрямування міжнародної спільноти та розвинених держав на якнайповніше визнання та закріплення природних трудових прав;

2.2 спрямування не тільки на визнання, але й на забезпечення трудових прав;

2.3. єдність публічних і приватних засад у визнанні та забезпеченні трудових прав;

2.4. глобальна універсалізація трудових прав;

2.5. посилення значення всесвітніх (універсальних) та європейських стандартів трудових прав та їхнього впливу на національне трудове законодавство;

2.6. підвищення рівня захисту трудових прав;

2.7. посилення ролі соціального діалогу у механізмі реалізації трудових прав;

2.8. набуття нових якостей трудовими правами у вигляді поглиблення, розширення їхнього змісту;2.9. посилення гнучкості (диференціації та індивідуалізації) у правовому регулюванні трудових відносин у поєднанні із забезпеченням трудових прав.

Тема 5. Юридичний механізм забезпечення трудових прав працівників: поняття та структура (8 год.)

1. Механізм забезпечення прав людини, як елемент механізму правового регулювання.

2. Забезпечення прав і свобод людини як механізм реалізації, механізм охорони та механізм захисту прав і свобод людини.

3. Поняття, характерні риси та мета юридичного механізму забезпечення трудових прав працівників.

Тема 6. Теоретико-правові проблеми розвитку трудового права України (8 год.)

1. Історичні аспекти формування і розвитку галузі трудового права.

2. Становлення трудового законодавства в Україні:

- кінця XIX - початку XX століття;

- XX століття;

- кінця XX – початку XXI століття.

3. Правова доктрина та її значення для формування трудового права України.

4. Наукові школи трудового права України

 

Тема 7. Теоретичні та практичні проблеми сфери чинності трудового законодавства в сучасних умовах (8 год.)

1. Проблема необхідності реформування трудового законодавства.2. Поширення норм трудового законодавства на види суспільно-трудових відносин.

3. Визначення сфери застосування трудового законодавства.

4. Сфера чинності трудового законодавства за видами суспільно-трудових відносин.

5. Сфера чинності трудового законодавства за колом осіб та його територіальна спрямованість.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты