Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІ. Основні школи права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
  10. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії

Праворозумінняє виразом різноманітних правових поглядів, суджень і оцінок, існування яких і стало базисом для формування відповідних шкіл права, основними серед яких є:

Ø Природна школа права (отримала завершену форму в період буржуазних революцій ХVІІ – ХVІІІ ст.ст.)

Представники: античні мислителі – Геракліт, Протагор, Сократ, Арістотель та інші; Гуго Гроцій, Спіноза, Монтеск’є, Кант, Гегель, Моль, Гоббс, Локк, Радищев, Десницький, Неволін, Редькін, Чичерін, Новгородцев та інші.

Базисні положення (ідеї):

ü Джерелом права є людська особистість, людська природа.

ü Виразом природного (наддержавного) права є невід’ємні права людини (на життя, свободу, власність, рівність, безпеку).

Ø Історична школа права (виникла в кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст.ст.)

Представники: Савін’ї, Пухта, Гуго, Загоскін, Ковалевський, Виноградов, Владимирський-Буданов, Поллок, Пост та інші.

Базисні положення (ідеї):

ü Право є результатом історичного розвитку суспільства.

ü Право розвивається разом із життям народу, відображаючи його національні і культурні особливості.

Ø Психологічна школа права (ХХ ст.)

Представники: Петражицький, Росс, Рейснер, Кнапп, Бірлінг, Тард, Лундштед, Джонсон та інші.

Базисні положення (ідеї):

ü Право – це складний емоційно-психологічний процес (інтуїтивне право), тобто джерелом права є емоції людини.

ü Розвиток права визначає психологія людини, оскільки право є результатом самовизначення особи у суспільстві.

ü Норми права впливають на життя суспільства через правосвідомість його членів.

Ø Соціологічна школа права (ХХ ст.)

Представники: Ерліх, Дюгі, Оріу, Холмс, Паунд, Левелін, Френк, Жені, Муромцев, Дністрянський та інші.

Базисні положення (ідеї):

ü Джерелом права є суспільні відносини, без реалізації в правовідносинах законодавчі норми є недієвими.

ü Норму права формує юридична практика, передусім діяльність суддів.

Ø Нормативістська та аналітична школи права (неопозитивістські школи - ХХ ст.)

Представники: засновник нормативістської – Кельзен, засновник аналітичної – Харт.

Базисні положення (ідеї):

ü Право і закон – поняття тотожні.ü Право – це офіційно встановлене правило поведінки, виконання якого забезпечується примусовою силою держави.

ü Основною ознакою права є формальна визначеність.

ü Державно-владний характер права посилює його регулятивний потенціал.

Ø Інтегративна школа права (сформувалась в останні роки ХХ ст.)

Засновник: Джером Холд.

Базисні положення (ідеї):

ü Необхідність об’єднання досягнень різноманітних правових концепцій з метою всебічного дослідження права.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты