Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



ІІ. Право як цінність




Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. B) Внутреннее право
  3. B) Правовые аспекты
  4. B. обучение образам правого полушария
  5. B. Правосудие
  6. D. 20.1.1). - Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти.
  7. Gt; захист прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин
  8. Gt; несуть відповідальність за правопорушення, зв.язані з недодержанням установлених
  9. I.1. Римское право в современной правовой культуре
  10. I.4.1) Обычное право.

Поряд з моральним та релігійними нормами право є одним з найдавніших засобів, що супроводжує функціонування людського суспільства. Саме право є універсальним засобом людського спілкування, що забезпечує необхідні умови для соціальної практики. Воно відображає рівень розвитку суспільства, залежить від процесів, які в ньому відбуваються і є частиною культури суспільства.

Право є культурною цінністю, однак його місце в системі соціальних цінностей є різним. В межах певних суспільних одиниць право являє собою вищу соціальну цінність та зумовлює розвиток моральних та релігійних цінностей. В межах інших суспільних одиниць воно має другорядне значення і виконує другорядну роль. Саме на основі цієї ідеї в теорії права розрізняють правове вчення двох напрямків.

В західній науці, першооснову якої складає індивідуальна культура, право визначається основним засобом суспільного розвитку. Соціальна досконалість суспільства засновується на досконалості правового закону. Саме ці закони забезпечують реалізацію індивідуальних інтересів та суб’єктивних прав.

Східні концепції права засновані на ідеї колективістської правової культури, основу якої складає моральність суспільства, а право є засобом її закріплення. Основу розвитку суспільства складає служіння в ім’я загального блага. Таким чином, основу такого суспільства складає ідеологія, а не право.

В сучасній юридичній науці існує два погляди на характеристику цінності права. Вони обґрунтовані в межах спеціальної науки – аксеології.

І-а точка зору – характеризує цінність права як управлінську категорію, оскільки основним його призначенням є регулювання суспільних відносин шляхом встановлення прав та обов’язків суб’єктів (Недбайло П.Е.).

ІІ-а точка зору – характеризує багатоаспектну цінність права як категорії, що має не лише суспільну, а і суто гносеологічну цінність (Малько, Матузов, Скакун).

Цінність права характеризується наступними напрямками:

1) інструментальна цінність права – виявляється в його можливостях забезпечення суспільству рис упорядкованості та цивілізованості;

2) суспільна цінність права – виявляється у забезпеченні розвитку тих відносин, в яких зацікавлене саме суспільство;

3) ідеологічна цінність права – виявляється у виробленні категорій та понять, що є складовими суспільної ідеології;



4) політична цінність права – виявляється в можливості регулювати процес здійснення владних відносин та забезпеченні функціонування політичної системи суспільства;

5) моральна цінність права – виявляється у закріпленні певного рівня справедливості, а також рівності суб’єктів перед правом;

6) гуманістична цінність права – забезпечує правове закріплення прав людини в якості вищої соціальної цінності;

7) охоронна цінність права – забезпечує можливість знаходження соціального компромісу та гарантування можливостей, що надаються людині суспільством та державою.

Таким чином, право є ціннісною категорією, що характеризує його призначення в суспільстві та через функціональне його призначення визначає роль права у створенні умов щодо існування суспільства як певним чином організованої соціальної системи.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 4; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты