Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ. Правовий статус особи і громадянина
Читайте также:
  1. I. Учебники, учебные пособия
  2. I. Учебники, учебные пособия
  3. II. Учебники и учебные пособия
  4. II. Учебники, учебные пособия
  5. II. Учебники, учебные пособия
  6. II. Учебники, учебные пособия
  7. II. Учебники, учебные пособия
  8. II. Учебники, учебные пособия
  9. II. Учебники, учебные пособия
  10. II. Учебники, учебные пособия

Місце особи в суспільстві, а громадянина в державі визначається реальністю наданих їм прав та обов’язків. Характеристика співвідношення правового статусу особи та громадянина визначає особливості положення людини в державно-організованому середовищі. Зазначимо, що категорії “правовий статус особи та громадянина” мають самостійний характер, а їх взаємодія засновується, по-перше, на нерозривності суспільства і держави і, по-друге, на наявності спільних та особливих рис цих юридичних понять.

Спільні риси підкреслюють похідний характер цих категорій та їх залежність від рівня організованості систем, що їх гарантують. Як правовий статус особи, так і правовий статус громадянина:

Ø характеризують правове положення єдиного суб’єкта – людини;

Ø вони мають єдиний зміст;

Ø певним чином встановлюються та закріплюються;

Ø засновуються на гуманістичних принципах та загальнолюдських цінностях;

Ø відображають рівень розвитку суспільства та держави і визначають його;

Ø гарантуються системою засобів;

Ø мають спільну мету – впорядкування відносин між людьми та взаємодії індивіда і соціальної системи (нації, народу, суспільства, держави);

Ø мають визначену структуру, що характеризується певною взаємодією компонентів.

Однак, за наявності значної кількості спільних ознак, ці категорії зберігають відносну самостійність, що і визначається притаманністю їм особливих рис. Їх можна визначити схематично:

Правовий статус особи Правовий статус громадянина
Ø Існує до виникнення держави і з нею не пов’язаний Ø Виникає з появою держави та безпосередньо залежить від неї
Ø Закріплюється соціальними норма-ми в довільному порядку, існує в усній формі Ø Має письмовий характер. Закріпляється правовими нормами та має характер чітко визначеного документу
Ø Заснований на загальнолюдських цінностях та принципах Ø Заснований на нормах національно-го та міжнародного права
Ø Поширюється на все населення Ø Поширюється на громадян певної держави
Ø Має внутрішній характер Ø Може мати як національний, так і міжнародний характер
Ø Реалізується в силу авторитетності для кожного з суб’єктів, тобто добровільно Ø Має обов’язковий характер і реалізується незалежно від бажання суб’єктів
Ø Основними елементами змісту є права та обов’язки Ø Окрім прав та обов’язків структур-ними елементами є свободи та інтереси
Ø Права та обов’язки мають єдиний зміст і невідокремлений характер Ø Права та обов’язки розмежовані, їх зміст чітко визначений
Ø Права та обов’язки не пов’язані і реалізація права не залежить від виконання обов’язку іншим суб’єктом Ø Права та обов’язки мають взаємний характер, оскільки юридичний обов’язок є гарантією реалізації суб’єктивного права
Ø Не має чітко визначеного механізму реалізації прав та обов’язків Ø Має законодавчо визначений механізм реалізації прав та обов’язків
Ø Існує як загальний статус Ø Може бути загальним, спеціальним, галузевим, індивідуальним
Ø Не залежить від громадянства Ø Безпосередньо пов’язаний з громадянством
Ø Гарантується суспільством Ø Гарантується державою
Ø Порушення прав та невиконання обов’язків тягне застосування заходів громадського впливу Ø Порушення прав та невиконання обов’язків тягне застосування юридичної відповідальності
Ø Відповідальність не має примусового характеру і може виходити як від суспільства в цілому, так і його структурних підрозділів (партій, організацій, об’єднань) Ø Відповідальність має примусовий характер і призначається від імені держави

Правовий статус особи та громадянина можуть існувати окремо (наприклад, у випадку, коли особа є іноземцем чи не має громадянства), а також можуть співпадати. Це має місце у випадку наявності громадянства у особи, або коли держава гарантує реалізацію проголошених суспільством цінностей.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты