Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІІІ. Види юридичної практики
Читайте также:
  1. II. Материалы судебной практики
  2. IV. Функції юридичної практики
  3. V. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
  4. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  5. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  6. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  7. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  8. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
  9. Аналіз тенденцій творчої практики сучасної журналістики: досягнення і проблеми.
  10. Аналогия закона, аналогия права. Обычаи делового оборота. Значение актов высших судебных органов и судебной практики.

Сучасна юридична практика існує у різноманітних формах та різновидах, що зумовлюється наявністю різноманітних критеріїв, які покладаються в основу класифікації юридичної практики.

І. В залежності від характеру та способу впливу на суспільні відносини розрізняють:

правотворчу;

правозастосовчу;

правовиконавчу;

правопорядчу;

інтерпретаційну практику.

В процесі правотворчої практики формулюються нормативно-правові акти, що закріплюють способи та методи впливу держави на суспільство.

Правозастосовча практика забезпечується діяльністю державних структур з метою прийняття індивідуальних актів, що конкретизують нормативно-правові.

Правовиконавча діяльність пов’язується із створенням умов щодо реалізації актів вищої юридичної сили шляхом прийняття підзаконних нормативних документів.

Праворозпорядча діяльність – забезпечує визначення та закріплення структури державно-владних органів та їх повноважень.

Природа інтерпретаційної практики відображається у прийнтті документів, що пояснюють зміст нормативних положень, які є недосконалими.

Спірним в юридичній літературі є питання про належність до визначеної групи практик – правоохоронної. При цьому одні автори характеризують її лише як засіб охорони правовідносин, що не має впливу на суспільні відносини (Скакун О.Ф.), а інші – визначають правоохоронну практику як самостійний різновид, що спричиняє вплив на суспільні відносини (Копєйчиков В.В.).

ІІ. За функціональним призначенням:

а) правоконкретизуючу практику , змістом якої є поширення норм на певну життєву ситуацію чи діяльність певних суб’єктів;

б) контрольна практика, змістом якої є визначення ступеню правомірності та відповідності закону всіх різновидів юридичної діяльності;

в) правосистематизуюча практика, змістом якої є розробка та прийняття кодифікованих нормативних документів, що відзначається високим рівнем узгодженості нормативних приписів.

Зазначена класифікація є загальновизнаною в літературі, а спірним є лишепорядок розміщення зазначених видів практик, тому що більшість авторів основною вважають систематизуючу діяльність, на основі якої здійснюється контрольна та конкретизуюча.

ІІІ. За суб’єктами здійснення юридичну практику класифікують на:· законодавчу – основним призначенням якої є забезпечення законотворчості;

· судову , що забезпечує правосуддя;

· слідчу, метою якої є розслідування правопорушень;

· нотаріальну, що забезпечує посвідчення певних юридичних документів та дій;

· юридично-консультативну, метою якої є забезпечення відповідності нормативних актів підприємств, установ та організацій діючому законодавству, а також консультування працівників цих установ.

Спірне щодо даної класифікації юридичної практики є визначення якості самого різновиду адвокатської практики. Хоча більшість вчених і характеризує її як юридичну, оскільки вона здійснюється суб’єктами, що мають спеціальну підготовку (Марченко, Халфіна). Хоча належність адвокатської практики до державної все-таки свідчить на користь визнання цього різновиду практики в якості суспільної (Козюбра, Заєць).

Таким чином, класифікація юридичної практики характеризує її як багатоаспектну, що виявляється у різних сферах юридичної діяльності та забезпечує різні інтереси, що можуть бути гарантовані правовими засобами.


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты