Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаV. Шлях вдосконалення юридичної практики в Україні
Читайте также:
  1. II. Материалы судебной практики
  2. IV. Функції юридичної практики
  3. Quot;Українізація" 20-х років як соціокультурний процес.
  4. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  5. Активізація революційно – визвольної боротьби на Україні у складі двох імперій.
  6. Актуальні проблеми визначення підстав господарсько-правової відповідальності в теорії юридичної (правової) відповідальності.
  7. АКТУАЛЬНОСТЬ ПСИХИАТРИИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
  8. Анализ зарубежной практики обеспечения устойчивого развития экономики регионов
  9. Анализ реальной практики НСД позволяет определить ряд основных тенденций их развития.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Процес вдосконалення правової системи суспільства безпосередньо пов’язаний з вдосконаленням юридичної практики як важливого елемента правової системи. Хоча необхідно зазначити, що процес підвищення ефективності юридичної практики залежить не лише від об’єктивних умов, а і від системи суб’єктивних факторів.

Процес вдосконалення юридичної практики залежить, перш за все, від наявності ефективної нормативно-правової бази держави, що у свою чергу відображає об’єктивні тенденції розвитку суспільства. Вказаний фактор позначається на юридичній практиці наступним чином:

а) зарегламентованість суспільних відносин призводить до необхідності втручання в ті сфери відносин, що потребують соціального, а не правового регулювання, що не сприяє ефективності юридичної практики;

б) відсутність правового регулювання сфер, що такого потребують призводить до відставання юридичної практики від потреб суспільства та її недосконалості.

Особливого значення для вдосконалення юридичної практики має розширення сфери правового регулювання, що потребує необхідність нових різновидів юридичної діяльності.

Важливого значення для вдосконалення юридичної практики має підготовка висококваліфікованих юридичних кадрів, що забезпечують можливості реалізації правових приписів у різних сферах суспільних відносин.

Важливого значення для ефективності юридичної практики має також підвищення правової культури населення, оскільки вирішення будь-якої юридичної справи у більшій мірі залежить від чіткості формулювання питання, що підлягає вирішенню.

Сучасна юридична практика України в більшості характеризується як недосконала та так, що має низькопрофесійний характер. Найбільш дослідженими напрямками її вдосконалення визначають такі:

1) підвищення якості законодавства з точки зору відповідності нормативних актів правилам законодавчої техніки;

2) нормативне закріплення процесу прийняття нормативно-правових актів різного рівня за юридичною силою;

3) подолання декларативності сучасного законодавства;

4) чітке визначення сфери дії права та подолання можливості застосування правових положень на розсуд суб’єктів права;

5) впровадження загально-дозвільного методу регулювання відносин у приватній сфері та підвищення контролю за впровадженням спеціально-дозвільного методу у публічній сфері;

6) чітке визначення прав та обов’язків, що складають правовий статус всіх суб’єктів права;

7) підвищення ролі систематизації законодавства;

8) впровадження в правовій сфері комп’ютерних систем;

9) покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення органів та осіб, що здійснюють юридичну практику;

10) розробка на рівні держави концепції кадрової політики для правової сфери шляхом впровадження спеціалізації вищих навчальних закладів стосовно певної сфери юридичної діяльності;

11) здійснення судово-правової реформи з точки зору гарантування населенню можливості судового захисту їх прав та створення необхідних умов для ефективної роботи суддів;12) підвищення професійної підготовки юристів як на рівні навчальних закладів, так і перепідготовки фахівців.

Додаток.

Соціальна діяльність – це діяльність суб‘єктів суспільства, яка спрямована на використання оточуючого світу з метою задоволення життєвих потреб і інтересів.

Правова діяльність – це діяльність, яка здійснюється в правовій сфері суспільства як професійними правознавцями, так і усіма іншими суб‘єктами права. (Наприклад: законотворча).

Юридична діяльність – це діяльність професійних правознавців, зміст якої визначає характер окремих її видів:

3) юридична освітня діяльність – це діяльність професійних правознавців, яка спрямована на підготовку майбутніх фахівців;

4) юридична практична діяльність (юридична практика) – це діяльність професійних правознавців, яка спрямована на правове врегулювання (впорядкування) суспільних відносин. Дана діяльність пов‘язана: із захистом прав, свобод та інтересів суб‘єктів права, з розв‘язанням юридичних справ, з вирішенням юридичних конфліктів та спорів;

5) юридична наукова діяльність – це діяльність професійних правознавців, яка спрямована на вирішення проблем правознавства, дослідження і розв‘язання яких сприяє вдосконаленню практики і освіти (тобто всієї юридичної діяльності).

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 37; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты