Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРос. укр.
установка установка

установление установлення

устанавливание установлювання

Трудність полягає у тому, що наведені слова вживаються в обох мовах неоднаково: росіяни використовують одне слово – установка – і на позначення механізму (дождевальная установка), пристрою (пескоструйная установка), і на позначення процесу (дії) (переустановка заготовок). В українській мові традиція інша: якщо треба відтворити віддієслівний іменник на позначення процесу, використовують спеціальні суфікси -енн, -анн, -інн. Ці суфікси і передають значення процесуальності. Суфікс -к- традиційно вживається на позначення предметів (прочуханка, знахідка, довідка).

Труднощі виникають під час перекладу з російської мови не тільки віддієслівних іменників, але й прикметників та дієприк­метників. Необхідно уникати вживання однакового суфікса для творення слів, що означають різні чи протилежні (суперечливі) за змістом по­няття, наприклад, здатність до активної чи до пасивної дії.

Переклад російських дієприкметників на -щий, -щийся потре­бує особливої уваги.

Неправильно Правильно

деформуючий який деформує

контролюючий який контролює

перераховуючий який перераховує

розвиваючийся який розвивається

Перекладаючи спеціальний текст, варто пам'ятати про дієс­лівне керування, яке в багатьох випадках відрізняється від російського. Порівняємо:

Російська мова Українська мова

благодарить (кого?) дякувати (кому?)

причинить (что?) завдати (чого?)

снабжать (чем?) постачати (що?)

нуждаться (в чем?) потребувати (чого?)

подрижать (кому?) наслідувати (кого?)

подготовиться (к чему?) підготуватися до (чого?)

стремиться к (чему?) прагнути до (чого?)

предупреждать о (чем?) попереджати про (що?)

случилось по вине (кого?) трапилося з вини (кого?)

В українській мові часто є кілька відповідників до російських слів, причому вони дещо однакові за значенням. Пов’язано це з тим, що велика кількість понять позначається і власне українськими словами, запозиченнями з російської мови. Такі запозичення більш-менш пристосувалися до чужого мовного середовища, але все ж таки зберігають «акцент» іншої мови. Щоб ваші тексти не мали російського акценту, віддавайте перевагу власне українським словам, враховуйте особливості українського словотворення.Українською мовою можна точніше передати поняття, а отже, зробити своє висловлювання легким для сприймання. Зверніть також увагу на відповідність прикметникових суфіксів російської та української мов!


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты