Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРос. укр. исследуемй досліджуваний
-ем- -ува- (-ва-) + -н-

исследуемй досліджуваний

употребляемй вживаний

возбуждаемй збуджуваний

Трудність полягає у тому, що не від усіх дієслів української мови можна утворити дієприкметники цього типу. Наприклад, дієслова передавати, забороняти та інші не утворюють дієприкметникових форм, відповідних до російських передаваемый, запрещаемый . [Див. Тема 20, 21].

Отже, передавати російські дієприкметники треба дуже обережно, щоб не вийшли анекдотичні випадки на зразок курячий (рос. курящий).

При перекладі в сучасній українській літературній мові активні дієприкметники теперішнього часу потрібно передавати підрядними означальними реченнями. Наприклад:

Ведущий який (що) веде, провідний; движущийся який (що) рухається, рухомий; дающий який (що) дає, давальник; занимающийся який (що) займається; регулирующий який (що)регулює, регулювальник; возникающий який (що) виник; вступающий який (що) вступає, вступник; вьшускающий який (що) випускає, випускник; принимающий який (що) приймає, приймальник; облегчающий який (що) полегшує, полегшувач; красящий який (що) фарбує, барвний, фарбувальний; начинающий який (що) починає, початківець; соответствующий який (що) відповідає, дійсний.

Складним для перекладу з російської є слово следующий, яке в тексті може бути і дієприкметником, і прикметником, і займенником.

1. Якщо це дієприкметник, то в українській мові його переклада­ють описовою конструкцією із сполучником:

следующий через станцию поезд - поїзд, що проходить через станцію; следующийсоветам врача пациент - який слухає порад лікаря;

следующиеиз сказанного виводи - висновки, що випливають із сказаного.

2. Якщо це прикметник, то він має такі відповідники: наступний, дальший, подальший:

следующая остановка - наступна зупинка;

в следующих разработках — у подальших дослідженнях та ін.

3. У значенні займенника (як правило, перед перерахуванням або поясненням) це слово передається займенником такий.

Наприклад: Методика изучения конъюнктуры инвестиционного рынка включает следующие этапы... Методика вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку має такі етапи...; Скажу вам следующее... Скажу вам таке...; Вызываются следующие студенты Виклика­ються такі студенти.Запам'ятайтевідповідники російських словосполучень зі сло­вом следующий: в следующий раз наступного разу; на следующий день на другий день (другого, наступного дня); следующим высту­пает далі виступає; следующим образом так, таким чином, у такий спосіб.

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -ш-, (-вш-) у сучасній українській мові не вживаються. Російські активні дієприкмет­ники минулого часу перекладаються описовою формою. Наприклад: закончивший той, що закінчив; победивший той, що переміг.

Пам’ятайте, що пасивні дієприкметники у сучасній українській літературній мові мають тільки форму минулого часу: получаемая прибыль отриманий прибуток; реализуемая программа реалі­зована програма; выпускаемая продукция продукція, що випуска­ється; привлекаемые инвестиции залучені (залучувані) інвести­ції; разработанные методы розроблені методи; освещаемый в прессе висвітлюваний у пресі; приобретаемые навыки набувані навички.

Слід звернути увагу на переклад російських дієприк­метників на -вший.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты