Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІндексний метод аналізу смертності
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  10. FDDI. Архитектура сети, метод доступа, стек протоколов.

 

Як вже відомо, загальний коефіцієнт смертності можна представити як середній з часткових (вікових) коефіцієнтів зважених за чисельністю або часткою вікових груп населення:

(7/5)

де: mx – вікові коефіцієнти смертності; dх – частка відповідних вікових груп в середньому населенні.

Якщо відомі усі компоненти формули для двох періодів, або двох різних населень, то можна скористуватися індексним методом для визначення ролі факторів структури та інтенсивності.

Для цього необхідно побудувати систему індексів. При цьому за постійну (базову) структуру приймається структура одного із порівняних населень, або будь-якого третього населення, як це обумовлюється цілями дослідження.

(7.6)

Таким чином, загальний індекс смертності можна представити як добуток двох співмножників, перший з яких показує як змінився загальний коефіцієнт смертності за рахунок зміни вікової інтенсивності смертності, а другий – як змінився загальний коефіцієнт смертності за рахунок зміни вікової структури населення.

,

де: Іm – індекс інтенсивності смертності; Іd – індекс вікової структури.

Скористуємося даними додатків 2 і 9 для визначення ролі окремих факторів динаміки загального коефіцієнта смертності чоловіків України у 1970-2006 рр. Розрахунок наводиться у таблиці 7.3

Таблиця 7.3

Аналіз динаміки загального коефіцієнта смертності

чоловіків України, 1970-2006 рр.

Вік, років Вікова структура Вікова смертність, ‰ Розрахунок умовного коефіцієнта смертності у 2006 р. по структурі 1970 р.
до 5 0,082597 0,050105 5,1 3,0 0,25
5-9 0,098431 0,047259 0,7 0,4 0,04
10-14 0,100921 0,060742 0,6 0,4 0,04
15-19 0,092323 0,081082 1,2 1,1 0,10
20-24 0,071462 0,092279 1,9 2,2 0,16
25-29 0,067328 0,081176 2,7 3,9 0,26
30-34 0,098666 0,077397 3,5 6,0 0,59
35-39 0,070710 0,071752 4,5 7,9 0,56
40-44 0,082033 0,073805 6,0 11,3 0,93
45-49 0,050836 0,080056 8,1 15,3 0,78
50-54 0,034110 0,068953 12,0 21,2 0,72
55-59 0,045903 0,060135 16,8 27,9 1,28
60-64 0,038668 0,034990 25,9 39,5 1,53
65-69 0,027626 0,051551 38,9 52,2 1,44
70+ 0,037681 0,050105 95,4 105,6 3,98
Разом 1,000000 1,000000 9,5 18,0 12,65
Індекс загальної смертності (18,0 / 9,5) 1,815
Індекс інтенсивності вікової смертності (12,65 / 9,5) 1,332
Індекс вікової структури (18,0 / 12,65) 1,423

Отже, зростання загального коефіцієнту смертності на 81,5 % відбулося за рахунок підвищення вікової смертності на 33,2 % і в результаті зміни вікової структури (постаріння населення) – на 42,3 %. Таким чином, у зростанні смертності чоловіків України більш суттєва роль належить структурному фактору, ніж змінам в інтенсивності смертності.Незважаючи на зовнішню складність формули, вона дуже легко обчислюється, бо необхідно розрахувати тільки один елемент: – умовне значення коефіцієнта смертності при фактичній інтенсивності смертності та базовій (стандартній) структурі населення. Інші елементи можна знайти у відповідних публікаціях Держкомстату.Індексний метод застосовують лише при наявності даних щодо змін вікових коефіцієнтів смертності та вікової структури населення. У разі відсутності таких даних, для факторів смертності можна скористуватися методом стандартизації демографічних коефіцієнтів, викладеним у розділі 4.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты