Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Надсмертність і її вимірювання
 

У аналізі смертності населення окреме місце посідають показники надсмертності. Надсмертність – це перевищення смертності у певному населенні або певній групі (статевій, соціально-економічній, професійній тощо) над рівнем смертності іншого населення (групи). Надсмертність є результатом дії комплексу факторів, що визначають рівень смертності в населенні.

Вимірювання надсмертності здійснюється за допомогою індексів надсмертності, які є відносними величинами порівняння і розраховуються як співвідношення коефіцієнтів смертності різних груп населення:

, (7.7)

де: mj і mi – відповідно коефіцієнти смертності груп населення.

Наприклад, порівняння коефіцієнтів смертності населення України (16,6 ‰) та Німеччини (10,0 ‰) дає значення індексу надсмертності – 1,66, тобто смертність населення України перевищує рівень смертності населення Німеччини у 1,66 рази, або на 66 %.

Дані, представлені у додатку 9 свідчать, що в Україні має місце надсмертність чоловіків у порівнянні з жінками:

Як видно, смертність чоловіків у середньому перевищує смертність жінок на 21,6 %. За цим усередненим показником криється значна різниця у рівнях смертності чоловіків і жінок в окремих вікових групах. Для її визначення необхідно розрахувати індекси надсмертності чоловіків для кожної вікової групи за формулою:

, (7.8)

де: і – відповідно коефіцієнти смертності чоловіків і жінок для кожної вікової групи "х".

Значення індексів вікової надсмертності чоловіків в Україні наочно представлено на рисунку 7.1.

 

Рис. 7.2. Співвідношення смертності чоловіків і жінок

в Україні у 2006 р.

(Значення вісі абсцис показують у скільки разів смертність чоловіків даної вікової групи перевищує смертність жінок)

Звертає на себе увагу той факт, що найбільше перевищення смертності чоловіків над смертністю жінок в Україні (більш ніж у 3 рази) спостерігається у найпродуктивніших вікових групах – від 20 до 50 років.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты