Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНадсмертність і її вимірювання
Читайте также:
  1. Види доз іонізуючих випромінень, одиниці їх вимірювання, порядок розрахунку і застосування
  2. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі поелементного підходу
  3. Вимірювання потужностей НВЧ.
  4. Вологість повітря, її визначення та вимірювання.
  5. Деякі історичні аспекти виникнення одиниць вимірювання фізичних величин
  6. Дифракція світла. Дифракційні грати та їх використання для вимірювання довжини світлової хвилі. Поляризація світла
  7. Методи вимірювання продуктивності праці
  8. Методика вимірювання рівня рефлексивності (А. В. Карпова).
  9. Поняття довжини відрізка та способів його вимірювання. Основні властивості довжини. Одиниці вимірювання довжини та співвідношення між ними.

 

У аналізі смертності населення окреме місце посідають показники надсмертності. Надсмертність – це перевищення смертності у певному населенні або певній групі (статевій, соціально-економічній, професійній тощо) над рівнем смертності іншого населення (групи). Надсмертність є результатом дії комплексу факторів, що визначають рівень смертності в населенні.

Вимірювання надсмертності здійснюється за допомогою індексів надсмертності, які є відносними величинами порівняння і розраховуються як співвідношення коефіцієнтів смертності різних груп населення:

, (7.7)

де: mj і mi – відповідно коефіцієнти смертності груп населення.

Наприклад, порівняння коефіцієнтів смертності населення України (16,6 ‰) та Німеччини (10,0 ‰) дає значення індексу надсмертності – 1,66, тобто смертність населення України перевищує рівень смертності населення Німеччини у 1,66 рази, або на 66 %.

Дані, представлені у додатку 9 свідчать, що в Україні має місце надсмертність чоловіків у порівнянні з жінками:

Як видно, смертність чоловіків у середньому перевищує смертність жінок на 21,6 %. За цим усередненим показником криється значна різниця у рівнях смертності чоловіків і жінок в окремих вікових групах. Для її визначення необхідно розрахувати індекси надсмертності чоловіків для кожної вікової групи за формулою:

, (7.8)

де: і – відповідно коефіцієнти смертності чоловіків і жінок для кожної вікової групи "х".

Значення індексів вікової надсмертності чоловіків в Україні наочно представлено на рисунку 7.1.

 

Рис. 7.2. Співвідношення смертності чоловіків і жінок

в Україні у 2006 р.

(Значення вісі абсцис показують у скільки разів смертність чоловіків даної вікової групи перевищує смертність жінок)

Звертає на себе увагу той факт, що найбільше перевищення смертності чоловіків над смертністю жінок в Україні (більш ніж у 3 рази) спостерігається у найпродуктивніших вікових групах – від 20 до 50 років.

 


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 43; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты