Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 27
Постійні витрати по підприємству складають 300,0 тис. грн., перемінна на одиницю продукції – у 2,8 разів більше ніж постійні, прибуток становить 10% від собівартості.

Визначите додатковий обсяг реалізації продукції, необхідний для початку прибуткової діяльності за умови, що при тих же вихідних показниках постійні витрати завищені на 12%, змінні залишилися постійними.

Задача 28

В базовому році обсяг товарної продукції склав 111,24 млн. грн., середньорічний залишок оборотних коштів – 12,4 млн. тис. грн. Наступного року прогнозується збільшити обсяг робіт на 12,6 млн. грн., при цьому планом організаційно – технічних засобів передбачено скоротити тривалість оборотності на 12%. Визначити обсяг оборотних коштів, які необхідні підприємству в абсолютній величині, проведіть аналіз їх економічної ефективності.

Задача 29

На поточний рік затрати на товарну продукцію заплановані в сумі 18,3млн. грн., а в базовому вони складали 20,2 млн. грн. Обсяг товарної продукції поточного року 19,6 млн. грн., а базового – 22,6 млн. грн. На скільки відсотків заплановано знизити (збільшити) собівартість продукції в плановому році?

Задача 30

В базовому році Qрп=20,0 млн.грн., О0=2,0 млн. грн. На плановий рік планується збільшення Qрп на 5%, при умові О10. на скільки днів при цьому необхідно прискорити оборотність обігових коштів ?

Задача 31

В базовому році підприємство реалізувало продукції на 11120 тис. грн. при залишках оборотних коштів 556 тис. грн. Наступного року прогнозується скоротити тривалість одного обороту на 6 днів при незмінному обсязі оборотних коштів. Визначити можливий випуск продукції при таких умовах.

Задача 32

У звітному році підприємством реалізовано продукції на суму 120 млн. грн. при нормативі власних оборотних коштів 12 млн. грн. На плановий рік заплановано збільшення випуску продукції на 30%. При цьому передбачається 50% необхідного приросту нормативу оборотних засобів одержати за рахунок кредиту банку, а решта суми за рахунок прискорення

 

оборотності оборотних засобів. Як повинна змінитись тривалість обороту оборотних засобів?

Задача 33

Визначити собівартість одного виробу , прибуток і показники відносних витрат матеріалів та заробітної плати по відношенню до ціни виробу:
- норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу – 1,8 м2;
- ціна 1 м2 матеріалу – 22 грн.;
- витрати допоміжних матеріалів – 12,3 грн./од.;
- витрати на основну заробітну плату робітників – 14,5 грн./од.;
- додаткова заробітна плата робітників – 10%;
- відрахування в єдиний фонд соціального страхування – 33,2%;
- інші витрати на один виріб – 24 грн./од.;
- ціна одиниці виробу – 105 грн.

Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты