Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 27
Читайте также:
  1. IV. Работа над задачами.
  2. IV. Работа над задачами.
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. V. Работа над задачами.
  7. V. Работа над задачами.
  8. V. Работа над задачами.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

Постійні витрати по підприємству складають 300,0 тис. грн., перемінна на одиницю продукції – у 2,8 разів більше ніж постійні, прибуток становить 10% від собівартості.

Визначите додатковий обсяг реалізації продукції, необхідний для початку прибуткової діяльності за умови, що при тих же вихідних показниках постійні витрати завищені на 12%, змінні залишилися постійними.

Задача 28

В базовому році обсяг товарної продукції склав 111,24 млн. грн., середньорічний залишок оборотних коштів – 12,4 млн. тис. грн. Наступного року прогнозується збільшити обсяг робіт на 12,6 млн. грн., при цьому планом організаційно – технічних засобів передбачено скоротити тривалість оборотності на 12%. Визначити обсяг оборотних коштів, які необхідні підприємству в абсолютній величині, проведіть аналіз їх економічної ефективності.

Задача 29

На поточний рік затрати на товарну продукцію заплановані в сумі 18,3млн. грн., а в базовому вони складали 20,2 млн. грн. Обсяг товарної продукції поточного року 19,6 млн. грн., а базового – 22,6 млн. грн. На скільки відсотків заплановано знизити (збільшити) собівартість продукції в плановому році?

Задача 30

В базовому році Qрп=20,0 млн.грн., О0=2,0 млн. грн. На плановий рік планується збільшення Qрп на 5%, при умові О10. на скільки днів при цьому необхідно прискорити оборотність обігових коштів ?

Задача 31

В базовому році підприємство реалізувало продукції на 11120 тис. грн. при залишках оборотних коштів 556 тис. грн. Наступного року прогнозується скоротити тривалість одного обороту на 6 днів при незмінному обсязі оборотних коштів. Визначити можливий випуск продукції при таких умовах.

Задача 32

У звітному році підприємством реалізовано продукції на суму 120 млн. грн. при нормативі власних оборотних коштів 12 млн. грн. На плановий рік заплановано збільшення випуску продукції на 30%. При цьому передбачається 50% необхідного приросту нормативу оборотних засобів одержати за рахунок кредиту банку, а решта суми за рахунок прискорення

 

оборотності оборотних засобів. Як повинна змінитись тривалість обороту оборотних засобів?

Задача 33


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты