Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
Матеріал індивідуального завдання та курсової роботи викладаються відповідно до їх змісту.

Роботи (індивідуальне завдання та курсовва робота) можуть набрані на комп'ютері або написані від руки. Таблиці, рисунки й інший ілюстративний матеріал повинен бути виконаний на аркушах білого паперу формату А4 (297х210).

 

Текстова частина робіт друкується через півтора міжрядкових інтервала на одному боці аркуша того ж формату з дотриманням розміру полів: ліве – 30, праве – до 20, верхнє і нижнє – не менше 20 мм. При посиланні у роботі на цитати, дані, висловлення авторів необхідно зазначити джерело, з якого вони взяті, наприклад [1, 3].

Якщо в роботах використовується досить великий цифровий матеріал, то його зводять у таблиці. Кожна таблиця супроводжується назвою, над якою пишуть "Таблиця 1" без значка "№". Нумерація таблиць в роботі повинна бути наскрізною.

У текстовій частині індивідуального завдання та курсовій роботі обов'язково повинні бути висновки і короткі коментарі, що випливають з даних таблиці. Посилання на таблицю в тексті роблять так: (див. табл. 1).

Під ілюстраціями (рисунки, графіки, схеми і т.д.) пишуть "Рис. 1" і нумерують їх арабськими цифрами в тій послідовності, в якій на них посилаються, наприклад (див. рис. 1).

Формули варто набирати окремим рядком, виділяючи інтервалом зверху і знизу. Довгі формули, що не поміщаються в одному рядку, можна переносити після знаків "+", "-". Пояснення символів і числових коефіцієнтів необхідно наводити безпосередньо у тій послідовності, у якій вони зустрічаються у формулі, з нового рядка, починаючи зі слова "де".

Індивідуальне завдання та курсова робота включають:

1. Титульний аркуш.

2. Зміст.

3. Вступ.

4. Основні розрахунки й аналітичне обґрунтування.

5. Висновок.

6. Додатки (при необхідності).

7. Список використаної літератури.

При складанні списку використаної літератури (бібліографічний список), що розкриває зміст розроблювальних тем, необхідно перелічити підручники і навчальні посібники, статті в журналах, збірниках, офіційні документи (закони, укази Президента і постанови Кабінету Міністрів, типові та галузеві методики, матеріали, інструкції, стандарти і т.п.), що діють у даний час на підприємствах України.

Повний бібліографічний список в роботах складається в процесі вивчення алфавітного і систематичного каталогів бібліотеки, реферативних

журналів та каталогів сигнальної інформації.

 

Вивчена література складає основу формування бібліографічного списку, який повинен відповідати загальноприйнятим вимогам. Першими у списку необхідно вказувати офіційні документи відповідно до теми (закони України, постанови і т.п.). Спеціальну літературу розташовувати за абеткою. Повідомлення про книги (підручники, довідники) повинні включати: прізвище та ініциали авторів, назву, місто, видавництво і рік видання, а

інформація про статтю з періодичного видання: прізвище та ініциали автора, назву статті, журналу, рік видання, том (при необхідності), номер видання (журналу) і сторінки статті (від і до).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 134; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты