Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗадача 30
Читайте также:
  1. IV. Работа над задачами.
  2. IV. Работа над задачами.
  3. IV. Работа над задачами.
  4. IV. Работа над задачами.
  5. IV. Работа над задачами.
  6. V. Работа над задачами.
  7. V. Работа над задачами.
  8. V. Работа над задачами.
  9. V. Работа над задачами.
  10. V. Работа над задачами.

Планова трудомісткість виробничої програми – 165200 н-год, корисний фонд часу робітника – 1865 год, плановий середній процент виконання норм виробітку – 115%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників?

П.3.3. Теоретичні питання до модульного контролю № 2

 

1. Поняття собівартості. Види її і показники планування.

2. Транспортний запас визначається як...

3. Класифікація складових елементів витрат у повній собівартості продукції.

4. Який з відповідей відображає усі витрати підприємства з виробничим підприємництвом (операційна діяльність).

5. Місце рентабельності та іі значення в економіці підприємства.

6. Цехова собівартість продукції містить у собі витрати:

7. Види прибутку підприємства і операційної діяльності. Методика їхніх розрахунків.

8. До перемінних витрат відносяться:

9. Соціальне значення прискорення оборотності обігових коштів підприємства

10. Комерційна повна собівартість продукції включає витрати:

11.Єлементи складу витрат на збут по підприємству та їх характеристика.

12. Рентабельність виробництва продукції визначається:

13. Місце та значення амортизації в собівартості продукції, рентабельності і фінансових ресурсів підприємства.

14. До можливих шляхів прискорення оборотності обігових коштів відносяться

15. Місце матеріальних ресурсів у собівартості й у нормативах оборотних коштів підприємства.

16. До нормованих оборотних коштів належать...

17. Формування прибутку підприємства від операційної діяльності, його складові

18. Головною метою бізнес плані є:

19. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності» мається на увазі:

20. Характеристика структури кошторису виробничої собівартості.

21. До внутрішніх факторів, які обумовлюють кризу на підприємстві відносяться:

22. Рентабельність. Поняття, види і їхня характеристика.

23. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності підприємства» маються на увазі:

24. Кошторис витрат та його склад. Методика його складання

25. Склад поза виробничих витрат, місце утворення та їх облік.

26. У поняття «рентабельність підприємства» входять:

27. Норматив обігових коштів в незавершеному виробництві

28. Рентабельність окремих видів продукції визначається:

29. Методика розрахунку прибутку за рахунок зміни товару обігу.

30. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності» мається на увазі:

31. Методика розрахунку прибутку за рахунок зміни собівартості одиниці продукції.

32. На зниження собівартості продукції впливають зовнішні фактори:

33. Поняття та алгоритм маржинального прибутку підприємства.

34. Поняття «валовий прибуток підприємства» включає:

35. Алгоритм визначення та економічна характеристика точки беззбиткової діяльності підприємства.

36. На зниження собівартості продукції впливають внутрівиробничі техніко-економічні фактори:37. Побудова та пояснення графіка розрахунку min обсягу продукції, що забезпечують беззбиткову («0») діяльність підприємства.

38. До перемінних виробничих витрат відносяться:

39. Економічна характеристика зон економічної стійкості діяльності підприємства (за графіком прибутковості).

40. Коефіцієнт наростання затрат нормативів оборотних коштів в незавершеному виробництві це:

41. Основні види цін на продукцію підприємства. Методика їхнього формування. 32

42. До повної собівартості продукції підприємства відносяться:

43. Мета розробки кошторису витрат на підприємстві.

44. Виробнича собівартість продукції включає витрати:

45. Економічна ефективність використання матеріально-сировинних ресурсів на підприємстві

46. Поняття «балансовий прибуток підприємства» зі звичайною діяльністю включає:

47. Кошторис витрат та склад перемінних витрат підприємства. Методика їхнього розрахунку.

48. Дохід, який отримує підприємство від продажу ліквідних залишків матеріалів, є :

49. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів та їх вплив на зменшення нормованих обігових коштів.

50. Коефіцієнт маржинального прибутку – це …

51. Поняття прибутку від операційної діяльності. Алгоритм його розрахунку

52. Витрати і прибуток торгуючих організацій включаються до:

53. Можливі шляхи прискорення оборотності обігових коштів в виробничих запасах підприємства

54. Податок на додану вартість (ПДВ) включається до складу:

55. Складові частини відпускної ціни продукції

56. До витрат на керування виробництвом до собівартості відносяться:

57. Власні фінанси підприємства і їх розподіл.

58. Розподіл витрат на постійні та змінні проводиться з метою:

59. Шляхи зниження собівартості продукції підприємства

60. До зовнішніх факторів, які обумовлюють кризу на підприємстві відносяться:


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты