Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 30




Планова трудомісткість виробничої програми – 165200 н-год, корисний фонд часу робітника – 1865 год, плановий середній процент виконання норм виробітку – 115%. Якою повинна бути планова чисельність відрядників?

П.3.3. Теоретичні питання до модульного контролю № 2

 

1. Поняття собівартості. Види її і показники планування.

2. Транспортний запас визначається як...

3. Класифікація складових елементів витрат у повній собівартості продукції.

4. Який з відповідей відображає усі витрати підприємства з виробничим підприємництвом (операційна діяльність).

5. Місце рентабельності та іі значення в економіці підприємства.

6. Цехова собівартість продукції містить у собі витрати:

7. Види прибутку підприємства і операційної діяльності. Методика їхніх розрахунків.

8. До перемінних витрат відносяться:

9. Соціальне значення прискорення оборотності обігових коштів підприємства

10. Комерційна повна собівартість продукції включає витрати:

11.Єлементи складу витрат на збут по підприємству та їх характеристика.

12. Рентабельність виробництва продукції визначається:

13. Місце та значення амортизації в собівартості продукції, рентабельності і фінансових ресурсів підприємства.

14. До можливих шляхів прискорення оборотності обігових коштів відносяться

15. Місце матеріальних ресурсів у собівартості й у нормативах оборотних коштів підприємства.

16. До нормованих оборотних коштів належать...

17. Формування прибутку підприємства від операційної діяльності, його складові

18. Головною метою бізнес плані є:

19. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності» мається на увазі:

20. Характеристика структури кошторису виробничої собівартості.

21. До внутрішніх факторів, які обумовлюють кризу на підприємстві відносяться:

22. Рентабельність. Поняття, види і їхня характеристика.

23. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності підприємства» маються на увазі:

24. Кошторис витрат та його склад. Методика його складання

25. Склад поза виробничих витрат, місце утворення та їх облік.

26. У поняття «рентабельність підприємства» входять:

27. Норматив обігових коштів в незавершеному виробництві

28. Рентабельність окремих видів продукції визначається:

29. Методика розрахунку прибутку за рахунок зміни товару обігу.

30. Під поняттям «прибуток від операційної діяльності» мається на увазі:

31. Методика розрахунку прибутку за рахунок зміни собівартості одиниці продукції.

32. На зниження собівартості продукції впливають зовнішні фактори:

33. Поняття та алгоритм маржинального прибутку підприємства.

34. Поняття «валовий прибуток підприємства» включає:

35. Алгоритм визначення та економічна характеристика точки беззбиткової діяльності підприємства.

36. На зниження собівартості продукції впливають внутрівиробничі техніко-економічні фактори:

37. Побудова та пояснення графіка розрахунку min обсягу продукції, що забезпечують беззбиткову («0») діяльність підприємства.

38. До перемінних виробничих витрат відносяться:

39. Економічна характеристика зон економічної стійкості діяльності підприємства (за графіком прибутковості).

40. Коефіцієнт наростання затрат нормативів оборотних коштів в незавершеному виробництві це:

41. Основні види цін на продукцію підприємства. Методика їхнього формування. 32

42. До повної собівартості продукції підприємства відносяться:

43. Мета розробки кошторису витрат на підприємстві.

44. Виробнича собівартість продукції включає витрати:

45. Економічна ефективність використання матеріально-сировинних ресурсів на підприємстві

46. Поняття «балансовий прибуток підприємства» зі звичайною діяльністю включає:

47. Кошторис витрат та склад перемінних витрат підприємства. Методика їхнього розрахунку.

48. Дохід, який отримує підприємство від продажу ліквідних залишків матеріалів, є :

49. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів та їх вплив на зменшення нормованих обігових коштів.

50. Коефіцієнт маржинального прибутку – це …

51. Поняття прибутку від операційної діяльності. Алгоритм його розрахунку

52. Витрати і прибуток торгуючих організацій включаються до:

53. Можливі шляхи прискорення оборотності обігових коштів в виробничих запасах підприємства

54. Податок на додану вартість (ПДВ) включається до складу:

55. Складові частини відпускної ціни продукції

56. До витрат на керування виробництвом до собівартості відносяться:

57. Власні фінанси підприємства і їх розподіл.

58. Розподіл витрат на постійні та змінні проводиться з метою:

59. Шляхи зниження собівартості продукції підприємства

60. До зовнішніх факторів, які обумовлюють кризу на підприємстві відносяться:


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты