Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 59
Визначити змінні витрати на одиницю виробу, маржинальний прибуток , якщо:
- норма витрат основного матеріалу на одиницю виробу – 2,4 м2;
- ціна 1 м2 матеріалу – 30 грн;
- витрати допоміжних матеріалів – 12,3 грн./од.;
- заготівельні витрати - 3%, від МЗ;
- поворотні відходи - 4%, від загальних матеріальних витрат;
- витрати на основну заробітну плату виробників – 10,5 грн/од.;
- додаткова заробітна плата виробників – 10%, від основної зарплати;
- відрахування в єдиний фонд соціального страхування – 33,2%, від основної зарплати;
- інші змінні витрати на один виріб – 7,5 грн/од.;
- ціна одиниці виробу – 136 грн/од.

Задача 60

В поточному році на виготовлення продукції загальною вартістю 12,1 млн. грн. Витрачено 10,5 тис. т матеріалів. Норма витрат матеріалів на одиницю продукції відсутня. На наступний рік обсяг продукції того ж призначення планується в розмірі 23 млн. грн, при економії матеріалів на 3,5%. Визначити загальну потребу в матеріалах.

Ш. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО САМОСТІЙНОМУ ВИКОНАННЮ ІНДИВІДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Ш.1. Загальні питання до виконання індивідуального завдання та курсової роботи.

Самостійна робота по виконанню індивідуального завдання і курсової роботи та методика їх самостійного виконання є невід’ємною частиною вивчення дисципліни "Економіка підприємства" студентами економічних спеціальностей денної форми навчання.

Мета виконання індивідуальних завдань та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємств" – допомогти студенту закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, практичних заняттях і при самостійному вивченні даної дисципліни.

 

Відповідно до свого варіанта (номера) студент вибирає завдання, що виконує за пропонованою методикою.

При підготовці курсової роботи студент використовує результати раніше виконаного індивідуального завдання,прогнозує (вибирає, запропоновує) заходи, що забезпечують зміни економічних показників. При цьому виконуються розрахункові та аналітичні роботи з обґрунтуванням економічної ефективності розглянутого підприємства. Пропонуються фактори, що забезпечують ріст (зменшення) зазначених і розрахованих економічних показників.

Виконані індивідуальне завдання та курсова робота здаються на кафедру менеджмента виробничої сфери для перевірки з наступним їх захистом в установлені навчальним планом терміни. При невиконанні зазначених вимог роботи не зараховуються і студент до іспиту не допускається.

Відповідно до заданого варіанта студентом розраховуються необхідні економічні показники.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 81; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты