Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад розрахунку витрат на одиницю продукції відповідно до калькуляційних статтей
Читайте также:
  1. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  2. Алгоритм розрахунку сіткових графіків
  3. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  4. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  5. Валові, середні та граничні витрати
  6. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  7. Визначення фактичних витрат на виробництво 1 пляшки напою.
  8. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.
  9. Випуск продукції з 1 м² виробничої площі
  10. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
Техніко-економіч-ний Показник Позна-чення Алгоритм розрахунку Приклад
Од. вим. Розрахунок
Витрати на од. продукції
1.Вит-рати на мате-ріали (за винят-ком зворо-тних відходів)     смв   смв= с/мв(1+ nТЗВ)   або   Цj(1+ nТЗВ)     грн/од.   с/мв – вартість усіх матеріалів і комплектуючих за винятком транспортно-заготівельних витрат, с/мв =8∙10+3∙8+1,8∙15+1,2∙6+ +10∙11+11∙2+3∙5+5∙4 =305,2   nТЗВ – норма транспортно-заготівельних витрат (nТЗВ = 0,1),   тоді   смв=305,2∙1,1=335,72

 

 

 

Продовження табл. 3.5

 

2.Витрати на електро-енергію і техноло-гічну пару (за умовою)   сее стпар   сее стпар     грн/од.   грн/од.   сее = 58,0;   стпар= 6,0
3.Заробіт-на плата виробни-чих робітни-ків (сума основної і додат- кової)   с ЗПВР   с ЗПВР= зпосн ВР+ зпдод ВР   сЗПВР=зпосн ВР (1+nдодЗПВР)       грн/ чол. с ЗПВР – основна заробітна плата виробничих робітників; зпосн ВР = 55; зпдод ВР – додаткова заробітна плата виробничих робітників; nдод ЗПВР – відношення додаткової зпдод ВР до основної зпосн ВР; nдод ЗПВР = 0,2; сЗПВР=55∙1,2=66
4.Нараху-вання на заробітну плату виробни-чих робітників   Нс ЗПВП   НсЗПВПЗПВРncc*   грн/ чол.   ncc = 0,332;   Нс ЗПВП= 66∙0,332=23,9
* Примітка. Нормативні коефіцієнти в прикладі обчислюються у частках одиниці.

 

Закінчення табл. 3.5

5.Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (у ч. од. від ЗПпр)     суеу     суеу = сЗПВРnуеу *   грн/од.     суеу=66∙0,85=56,1  
6.Цехові витрати (у ч. од. від ЗПпр)   сц   сц = сЗПВРnц *   грн/од.  
7.Загально-виробничі витрати (у ч. од. від ЗПпр )   сзв   сзв = сЗПВРnзв *   грн/од.   сзв=66∙0,608=40,13
Разом: виробнича собівартість на одиницю продукції (сума статей від 1 до 7)     сз   сзмзеетпар++сзпвр+ Нс+ + ЗПВП+суеу+сц+сзв   грн/од.     сз=335,72+58,0+6,0+66+ +23,9+56,1+56,23+40,13= =642,08
8.Позавиробничі витрати (у % від виробничої собівартості продукції)     спв       спвзnпв       грн/од.     спв=642,08∙0,0775=49,8  
Усього: собівартість одиниці продукції відповідно до підприємства (комерційна, повна собівартість, сума статей від 1 до 8)     ск         грн/од.   Ск=642,08+49,8=691,9  
* Примітка. Нормативні коефіцієнти в прикладі обчислюютсься у частках одиниці.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты