Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШ.3. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ЇЇ ВИКОНАННЯ
Читайте также:
  1. IV. Зміст навчального матеріалу
  2. Nbsp;   зміст
  3. Opasnoy@meta.ua ЗМІСТ
  4. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  8. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  9. Апаратні засоби роботи з відео
  10. Арбітражні рішення. Виконання рішень

Тема курсової роботи: «Визначення та розрахування загальних показників підвищення економічної ефективності підприємств»

Шкала оцінювання за виконання та захист курсової роботи – 100 балів, в т.ч. пояснювальна записка - 20 балів, ілюстративна частина -20 балів, захист - 60 балів.

 

Ш.3.1. Завдання по виконанню курсової роботи:

 

1.Вибрати заходи, що забезпечують зростання ефективності підприємства за економічними показниками, встановлені у завданні до курсової роботи, у вашому варіанті, при цьому ціна залишається постійною, тобто Цо=Цп.

 

2.Провести аналітичне обґрунтування заданого росту ефективності, використовуючи завдання «А–Г» і табл. 3.13.

 

3.Провести необхідні розрахунки показників зростання економічної ефективності підприємства відповідного варіанту.

 

Розрахункова робота виконується після проведення аналітичного обгрунтування заданого росту ефективності згідно з варіантом завдання студента.

Розрахункова частина повинна містити:

а) визначення прибутку і його зростання від основної діяльності та виконання встановлених індексів росту основних економічних показників (завдання 2) і намічуваних відповідно до них заходів;

б) визначення рентабельності і її приріст при зазначених умовах (пункт а).

 

4. Виконати графічну частину, побудувати графік рентабельності. При виконанні розрахункової частини курсової роботи необхідно засвоїти теоретичні розділи дисципліни "Економіка підприємства", а також скористатися прикладами розрахунків індивідуального завдання. Основними алгоритмами розрахунків повині бути:

;

 

;

;

;

смз+ сзпврн зпвр+ спост;

 

 

;

,

 

де , – загальний обсяг прибутку від діяльності, розрахований у базовому (табл. 8) і планованому періодах; П, П , П – загальний приріст прибутку, у тому числі від зростання обсягу продукції і зниження собівартості; н– приріст рівння рентабельності базового і планового періодів від основної діяльності; , - відповідно планова рентабельність і її приріст на одиницю продукції.

 

Усі виконані розрахунки занести у таблицю.

 

 

 

 

Таблиця 3.13


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты