Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад виконання (графо)економічної роботи - побудова графіка функціональної залежності собівартості і прибутку від обсягу виробництва продукції
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. А) одержання прибутку;
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  7. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  8. Апаратні засоби роботи з відео
  9. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  10. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

 
 


Q, C, П,

млн.грн

8,0

 

6,96

 
 

6,140

5,563

 
 

1,657

1,502

 


 

 

 

За отриманими результатами побудува графіка рентабельності (приймаючи на визначений період часу постійні величини цін на одиницю продукції) виконується у такій послідовності:

 

1. На осі Х відкладаємо у натуральних одиницях виміру обсяги товарної продукції базового і планового періодів, тобто відрізки 0N0 і 0N1. Для розглянутого прикладу 0N0=8050, 0N1=9257од.

2. На осі Y відкладаємо:

а) обсяги товарної продукції базового Q0 і планового Q1 періодів, що відповідно дорівнюють 6962,2 тис.грн. і 8006,5 тис. грн;

б) постійні витрати повної собівартості відповідно до товарної продукції, що відповідно дорівнюють Со пост=1502,01тис.грн. і С 1пост=1657,9 тис.грн.;

в) змінні витрати повної собівартості товарної продукції базового С0змін і планового С1змін періодів дорівнюють 4061,19 тис.грн.і 4482,2 тис. грн;

г) повна собівартість товарної продукції базового С0 і планового С1 періодів буде сумою постійних і змінних ординат (С0пост0змін; С1пост1змін). Для розглянутого прикладу С0= 5563,2тис.грн. і С1= 6140,7 тис. грн.

3. У системі координат будуємо залежність собівартості від обсягу виробленого товару у базовому і плановому періодах. Це прямі:

а) С0пост , С 1пост­ – постійні витрати собівартості;

 

б) 0С0 змін, 0С1 змін − змінні витрати собівартості;

в) Спост С0; Спост С1 – повна собівартість базового і планового періодів;

г) 0Q0, 0Q1 – вартість товару базового і планового періодів.

Точка перетину прямих "вартості товару" і "собівартості продукції" приймається за точку "0" і характеризує беззбиткову діяльність; на графіку К0 и К1 – точки, при яких вартість товару дорівнює його собівартості.

5. Проводиться наочний аналіз зон збитковості і прибутку підприємства відповідно до співвідношень трикутників: для базового періоду о та , планового − . Відрізки і − величини нормативного прибутку базового і планового періодів. Приріст прибутку в плановому періоді визначається їх різницею. У розглянутому прикладі = = 469тис. грн.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты