Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоказники використання оборотних коштів на підприємстві.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  2. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань.
  3. Аналіз ефективного використання матеріальних ресурсів
  4. Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання
  5. Аудит використання природних ресурсів за видами
  6. Вибір слова у мові професійного спілкування. Використання термінів у науковому та офіційно-діловому стилі
  7. Визначення відстані LMN з використанням числового масштабу.
  8. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  9. Використання виробничих потужностей
  10. Використання закладок

Оборотні кошти становлять значну частину виробничих фондів підприємства. Ефективність використання оборотних коштів характеризується швидкістю їх обертання, оборотністю. Прискорення оборотності цих коштів зумовлює: по-перше, збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства; по-друге, вивільнення частини коштів і завдяки цьому створення додаткових резервів для розширення виробництва.

1. Коефіцієнт оборотності (Кобор) показує кількість оборотів за рік і визначається відношенням реалізованої за рік продукції (РП) до середньорічного залишку нормованих оборотних коштів (ОКн.ср.):

. (7.9)

Середньорічна вартість залишку оборотних коштів обчислюється за формулою.

. (7.10)

2. Коефіцієнт завантаження – величина обернена до коефіцієнту оборотності. Показує, скільки оборотних коштів припадає на одну гривню реалізованої продукції:

. (7.11)

3. Тривалість одного обороту – характеризує тривалість одного обороту в днях:

. (7.12)

Ця формула, а також висновки, які можна зробити на її основі, дозволяють детально охарактеризувати економічні процеси, що відбуваються на підприємстві, наблизитися до розуміння одного із основних законів економіки, що формує вислів «час – це гроші».

Реалізацію цього зв'язку можна прослідкувати в наступних викладках:

Однакового збільшення реалізації можна досягнути або збільшивши величину оборотних коштів, або збільшивши швидкість обігу оборотних коштів за незмінного їх обсягу.

За своїм економічним результатом економія часу рівноцінна економії грошей: зниження періоду обороту дозволяє без шкоди для обсягу реалізації відмовитися від частки оборотних коштів, або за незмінної величини ОК збільшити обсяг реалізації.

Недостатній обсяг оборотних коштів може бути певним чином компенсований часом: необхідно примусити оборотні кошти обертатися швидше, скорочуючи періоди постачань сировини, виготовленої продукції, реалізації готових товарів.

Будь-яке гальмування кількості оборотів оборотних коштів примушує розплачуватися за це грошима. Для недопущення зниження обсягів реалізації підприємство вимушене збільшувати обсяги оборотних коштів (саме на це зазвичай спрямовується затримана заробітна плата, саме це заважає її своєчасній виплаті).4. Рентабельність оборотних коштів характеризує ефективність їх використання підприємством і показує, скільки прибутку припадає на 1 грн коштів, спрямованих на формування оборотних коштів.

У результаті прискорення оборотності оборотних коштів зменшується потреба в них, що дає змогу підприємству вилучити певну суму коштів із обороту.

Розрізняють абсолютне зменшення – це пряме зменшення потреби в оборотних коштах.

Відносне зменшення – відображає як зміну обсягу ОК, так і зміну обсягу реалізації.

Суму вивільнених у результаті прискорення оборотності оборотних коштів (∆ ОКвив) можна обчислити за формулою:

(7.13)

де РПзв – обсяг реалізації у звітному році, грн;

Тб, Тзв – середня тривалість одного обороту оборотних коштів відповідно у базовому і звітному роках, днів.


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты