Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСистеми страхування
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Авторські системи
  3. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  4. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  5. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  6. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС
  7. Вимоги до системи пожежного захисту
  8. Виробничі системи
  9. Виховна системи І. Канта.
  10. Відбір ризиків для страхування

 

Система страхової відповідальності, що є головною частиною будь-якого договору страхування, визначає величину, умови і методику здійснення страхового відшкодування в майновому страхуванні і страхуванні відповідальності за шкоду майну.

Система визначає співвідношення між страховою сумою, реальною вартістю майна, фактичним збитком і сумою виплачуваного страхового відшкодування.

У страховій справі найбільш поширені такі системи страхування.

1.Страхування по дійсній вартості майна, що визначається як фактична вартість майна на день укладення договору. Стосовно до даної системи страхове забезпечення дорівнює величині збитку відшкодування.

2.Страхування по системі пропорційної відповідальності означає неповне, часткове страхування об'єкта. Використання цієї системи передбачає виплату страхового відшкодування, що розраховується по формулі:

Q = T x ,

де Q – страхове відшкодування;

T – фактична сума збитку;

S – страхова сума за договором;

W – вартісна оцінка об'єкта страхування.

3.Страхування по системі першого ризику передбачає виплату страхового відшкодування в розмірі збитку, але в межах страхової суми. Під першим ризиком у страховій справі мається на увазі ризик, вартісна оцінка якого не перевищує страхової суми.

4. Система відбудовної вартості означає, що страхове відшкодування за об'єкт дорівнює ціні нового майна відповідного виду або вартості робіт з відновлення обговореного раніше стану. Знос майна, що мав місце від початку дії договору страхування до настання страхового випадку, може не враховуватися. Страхування по відновленій вартості відповідає принципу повноти страхового захисту.

5. Система граничної відповідальності припускає наявність заздалегідь установленої межі виплачуваної суми страхового відшкодування у виді коефіцієнта покриття збитку Кп.

Страхове відшкодування розраховується за формулою:

Q = T*Kп

6. Франшиза – передбачене умовами договору звільнення страховика від відшкодування збитків, що не перевищують визначений розмір.

Франшиза встановлюється в відсотках або в абсолютних величинах до страхової суми.

Розрізняють умовну і безумовну франшизу.

Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збиток, що не перевищує встановленої суми (відсотка) франшизи, і зобовязує відшкодувати збиток цілком, якщо його розмір більше суми франшизи.Безумовна франшиза звільняє страховика від компенсації перших обговорених відсотків страхової суми, незалежно від величини збитку. При безумовної франшизі страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між збитком і безумовної франшизи.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты