Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСутність і призначення актуарних розрахунків
Читайте также:
  1. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  2. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  3. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  4. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  5. Види культурних норм та їх суспільне призначення
  6. Види обліку і їх призначення
  7. Види прямих податків. Їх сутність
  8. Виникнення та сутність аудиторської діяльності
  9. ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  10. Вихідні дані для здійснення розрахунків в індивідуальному завданню

 

Страхова діяльність, як будь-який різновид економічної діяльності, зв'язаний з витратами. Визначення витрат, необхідних для страхування даного об'єкта називається актуарними розрахунками.

Актуарні розрахунки в страховій справі ґрунтуються на таких положенням:

- страхові події мають ймовірний характер, що впливає на величину страхових платежів;

- нерівномірність і імовірний характер подій, що підлягають страхуванню, обумовлюють необхідність формування спеціальних резервів і визначення його оптимального розміру;

- необхідність дотримання еквівалентності між страховими внесками страхувальника і страховим забезпеченням з боку страховика.

Призначення актуарних розрахунків:

- дослідження і групування ризиків у межах страхової сукупності;

- визначення математичної імовірності настання страхового випадку, як по групах ризику, так по всій страховій сукупності;

- математичне обґрунтування необхідних витрат на ведення страхової справи і прогнозування тенденцій їхнього розвитку;

- математичне обґрунтування необхідних резервів фондів страховика, а так само джерел і способів їхнього формування;

- дослідження норми прибутковості капіталу при інвестуванні страховиком зібраних страхових внесків.

Класифікація актуарних розрахунків :

1) По видах страхування: актуарні розрахунки в майновому, особистому страхуванні, страхуванні відповідальності.

2) У залежності від часу укладення договору: планові (для нових видів страхування); звітні (по зроблених операціях).

3) У залежності від ієрархії :

- загальні (для всієї країни);

- зональні (для регіону);

- територіальні (для району).

 

2. Тарифна ставка: структура і методика розрахунку

Тарифна ставка - ціна страхового ризику й інших витрат, необхідних для виконання зобов'язань страховика перед страхувальником за підписаним договором страхування.

Тарифна ставка, по якій укладається страховий договір, називається брутто-ставкою. Вона складається з двох частин: нетто-ставки і навантаження.

Нетто-ставка - ціна страхового ризику (вибуху, пожежі і т.д.)

Навантаження - вартість, що покриває витрати страховика по організації і ведення страхової справи, а так само вміщає елементи прибутку.

Для розрахунку тарифів можуть бути використані кілька методів :

- на підставі теорії імовірності і методів математичної статистики;

- на базі експертних оцінок;

- за аналогією до інших об'єктів або компаніям;

- с використанням математичної статистики і розрахунку прибутковості.

Методика розрахунку тарифної ставки на основі теорії імовірності містить у собі :

- визначення імовірності настання страхового випадку;

- розрахунок нетто-ставки на 100 грн. страхової суми;

- розрахунок ризикової надбавки з використанням стійких статистичних рядів;

- розрахунок брутто-ставки виходячи з планової рентабельності;- визначення структури брутто-ставки, кожного елемента в ній.

Нетто-ставка визначається по формулі:

Тн = Р х К х 100, (1)

де : Тн - тарифна нетто-ставка, грн;

Р - імовірність настання страхової дії;

К - коефіцієнт співвідношення середньої виплати до середньої страхової суми на 1 договір.

100 - одиниця страхової суми, (100 грн.).

Імовірність настання страхового випадку :

Р= (2)

де : Кв - кількість виплат за період (рік);

Кп - кількість підписаних за рік договорів.

Коефіцієнт співвідношення середньої виплати до середньої страхової суми на 1 договір :

К= (3)

де : Вс - середня виплата на 1 договір;

 

Sс - середня страхова сума на 1 договір.

 

Тоді формула (1) буде мати наступний вид :

Тн = (4)

Чи

Тн = (5)

де :

В - загальна сума виплат страхового відшкодування;

S - загальна страхова сума застрахованих об'єктів.

З цією метою створюється резервний фонд (R). Він розраховується на основі показника середньоквадратичного відхилення ( 7) за формулою:

R= (6)

де : .qi - кількість страхових випадків кожного року (місяця);

- середня кількість страхових випадків;

n - тарифний період (кількість вимірів).

Ризикову надбавку, що формує запасний резервний фонд, створює дворазове середньоквадратичне відхилення яке гарантує 95% впевненості в тім, що витрати не вийдуть за межі тарифу. Імовірність настання страхової події розраховується по формулі:

Р = , (7)

де

N – загальна кількість об’єктів.

Ще однією частиною тарифної ставки є витрати на ведення страхової справи. В актуарних розрахунках використовують класифікацію, що відбиває наступні витрати на ведення страхової справи :організаційні, аквизіціоні, ліквідаційні, управлінські, інкассаціоні.

Організаційні - витрати, зв'язані з організацією (створенням) страхової компанії.

Аквизіційні - витрати, зв'язані з одержанням нових страхувальників і укладення нових страхових договорів за посередництвом страхових агентів.

Ліквідаційні - витрати, зв'язані з ліквідацією збитку, заподіяного страховим випадком.

Управлінські - загальні управлінські витрати і витрати по управлінню майном.

Інкассаційні - витрати, зв'язані з обслуговуванням готівки надходжень страхових платежів.Останньої складової тарифу є прибуток від страхових операцій. Вона не є обов'язковим компонентом страхового тарифу. Страховик може відмовитися закладати прибуток у тариф на якийсь проміжок часу з того чи іншого об'єкта з метою розширення страхового поля. Однак - страхова справа повинна бути прибутковим.

Загальна формула розрахунку брутто-ставки.

Тб = Тн + Н , (8)

де : Тб - брутто-ставка;

Тн - нетто-ставка;

Н - навантаження;

Якщо статті навантаження встановлені в абсолютній сумі і в відсотках до брутто-ставки, то формула 8 має вид:

Тб = , грн.. (9)

Де:

На - статті навантаження, що встановлюються в абсолютній сумі;

Нв - статті навантаження, закладені в тариф у % до брутто-ставки.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты