Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Математичні резерви і порядок їхнього розрахунку
Математичний резерв за конкретним договором виникає в результаті оплати страхувальником послуги до її реалізації. Звідси випливає, що математичний резерв відбиває борг страховика перед страхувальником у будь-який конкретний момент часу.

Зобов'язання за договором несе як страховик, так і страхувальник. Величина зобов'язань страховика і страхувальника, що їм має бути виконати (тобто величина їхніх майбутніхзобов'язань), носить імовірний характер, оцінка зобов'язань сторін здійснюється по їх сучасній ймовірній вартості. Отже, математичні резерви - це різниця між сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страховика і сучасною ймовірною вартістю майбутніх зобов'язань страхувальника.

Необхідно відзначити, що в момент укладання договору математичні резерви дорівнюють нулю, оскільки в основу визначення тарифів лежить принцип рівноваги.

Процес розрахунку математичного резерву за конкретним договором страхування зводиться до визначення сучасних ймовірних вартостей майбутніх зобов'язань страховика і страхувальника на даний момент часу (як правило, на кінець звітного періоду) і обчисленню їхньої різниці.

Розрахунок математичних резервів по страхуванню на дожиття громадянина у віці х років, застрахованого на S грн., терміном на n років, норма прибутковості i проводиться відповідно до викладеного раніше принципами.

Знайдемо величину математичних резервів у моменти часу, що відповідають різним періодам укладання договору. Позначимо через Мt резерви на t-й рік.

1. Момент часу t = 0, Mt = 0 (по визначенню).

2. Момент часу t = 1 рік.

Зобов'язання страхувальника дорівнюють нулю, оскільки він цілком сплатив одноразову премію.

Зобов'язання страховика складаються у виплаті суми S через n - 1 років, якщо застрахований буде живий.

M1 = S x n-1Px+1 x V n-1 (якщо застрахований живий).

M1 = 0 (якщо застрахований умер).

3. Момент часу t = 2 роки.

Зобов'язання страхувальника дорівнюють нулю.

Зобов'язання страховика рівні:

M2 = S x n-2Px+2 x Vn-2 (якщо застрахований живий);

M2 = 0 (якщо застрахований умер).

3. Момент часу t = n років: Mn= S (тобто відбувається виплата страхової суми).

Аналогічно розраховуються математичні резерви по страхуванню на випадок смерті.

Математичні резерви створюються в тих валютах, у яких страхові компанії несуть відповідальність по своїх страхових зобов'язаннях. Страхові резерви по страхуванню життя формуються за рахунок надходжень страхових платежів і доходів від інвестування коштів.

Кошти резервів по страхуванню життя не є власністю страховика, вони повинні бути відособлені від його іншого майна, не можуть бути використані для погашення інших зобов'язань, крім зобов'язань по договорах страхування життя.

Висновки: страхування життя - це довгострокове страхування, страхові внески носять накопичувальний характер. Для розрахунку тарифних ставок використовуються методи довгострокових фінансових числень (дисконтування), таблиці смертності, принцип рівноваги. Договори страхування укладаються на дожиття, на випадок смерті, страхування ренти. Страхові компанії, що мають ліцензії на страхування життя формують математичні резерви, які являють собою невиконані зобов'язання на будь-яку дату по укладених договорах страхування.

 

Лекція 8. Фінансовий механізм страхової компанії

1. Страхові резерви, їхній зміст і призначення

2. Платоспроможність страховика

3. Страхові операції і дослідження їхньої фінансової результативності

4. Доходи і витрати страховика

5.Показники оцінки фінансового стану страховика

Ціль: розкрити сутність фінансового обороту страхової компанії, розглянути умови платоспроможності страховика і методи дослідження результативності страхових операцій, показати статті доходів, витрат і механізм оцінки фінансового стану страхової компанії.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты