Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Страхові операції і дослідження їхньої фінансової результативності
Забезпечення фінансової стабільності страхових операцій, посилення їхніх позицій на страховому ринку передбачає проведення роботи з глибокого і всебічного економічного аналізу.

Метою економічного аналізу страхових операцій є :

1) оцінка їхньої прибутковості і перспективності;

2) виявлення резервів подальшого зміцнення страхового захисту;

3) прийняття на основі ефективних менеджерських рішень.

Виділяють три види економічного аналізу:

- попередній;

- оперативний;

- поточний.

Аналіз страхових операцій здійснюється на основі розрахунків показників, характерних для страхової діяльності :

- страховий портфель;

- середня страхова сума на 1 договір;

- страховий внесок;

- середній платіж на 1 договір;

- рівень виплат;

- норма виплат;

- показник витрат на одиницю страхових платежів;

- показник збитковості страхової суми.

- показник фінансової стійкості страхових операцій;

- показник фінансової стійкості страхового фонду.

Рівень виплат (Рв) по даному виду страхування за тарифний період визначається по формулі :

де : В - сума виплат, грн.;

П - обсяг платежів, грн.

Норма виплатв) визначається як частка нетто-ставки (Тн) в обсязі

брутто-ставки (Тб) виражена у відсотках.

У процесі прийняття рішень рівень виплат (Рв) зіставляється з нормою виплат (Нв). Якщо рівень виплат перевищує норму виплат, або має тенденцію до цього, необхідно установити причини високого рівня виплат.

Відносний показник витрат на одиницю страхових платежів (Вп) визначається по формулі :

де : З - сума витрат страховика за рік (чи витрат по конкретному виду

страхування), грн.;

П - сума надходжень страхових платежів за цей же період, грн.(по даному виду страхування).

Показник фінансовоїстійкості страхових операційвизначається коефіцієнтом Коньшина:

К= ,

де:

n - число застрахованих об'єктів, од.,

Т - середня тарифна ставка по всьому страховому портфелю, грн.

Чим нижче цей коефіцієнт, тим стійкіше страхова операція.

Показник фінансовоїстійкостістрахового фонду:

Кс=

де

Д - сума доходів страховика за даний період (квартал, рік), грн.,

ЗФ - сума коштів у запасних фондах, грн.,

З- сума витрат страховика за даний період (квартал, рік), грн.

Чим вище цей коефіцієнт, тим стійкіше страховий фонд.

5. Доходи і витрати страхової компанії

Страхова компанія може мати доходи від страхових операцій, доходи від інвестиційної діяльності й інші не страхові доходи.

Відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” до складу доходів від проведення страхування включаються:

зароблені страхові премії по договорах страхування і перестрахування;

комісійні винагороди за перестрахування;

частка від страхових сум і страхових відрахувань, сплачена перестрахувальниками;

повернуті суми технічних резервів, крім резерву незароблених премій у випадках і на умовах, передбачених актами діючого законодавства.

Одним із загальних показників результативності страховика є валовий доход від страхової діяльності,що відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (ст.7.2) розраховується як сума страхових внесків, страхових платежів чи страхових премій за винятком страхових внесків, переданих у перестрахування, отриманих (нарахованих) страховиками протягом звітного періоду по договорах перестрахування ризиків на території України чи за її межами.

Витрати страховика формуються в процесі розподілу страхового фонду, причому склад і структуру витрат визначають два взаємозалежних економічних процеси:

погашення зобов'язань перед страхувальниками;

фінансування діяльності страхової організації.

У зв'язку з цим у страховій справі прийнята наступна класифікація витрат:

витрати на виплату страхових сум і страхового відшкодування;

відрахування в страхові резервні фонди;

відрахування в технічні резерви, відмінні від резервів не зароблених премій у випадках і умовах, передбаченими чинним законодавством;

витрати на ведення страхування;

інші витрати, що включаються в собівартість страхової діяльності.

Фінансовий результат страхових операцій страховика визначається шляхом зіставлення обсягу його фактичних доходів і витрат.

Фінансовий результат включає два елементи:

- прибуток (чи збиток) і

- приріст (чи відтік) резерву внесків.

Показник рівня прибутковості (рентабельності) визначається як відношення річної суми прибутку до річної суми премії по якому-небудь виду страхування чи страховим операціям у цілому, і називається рентабельністю страхових операцій.

Крім прибутку від страхових операцій, страховик може мати також прибуток від інвестиційної діяльності й інших не страхових операцій.

Відповідно до діючого податкового законодавства передбачений особливий порядок оподатковування страховиків.

Валові доходи від страхової діяльності (крім страхування життя) страховиків резидентів обкладаються податком по ставці три відсотки від суми валового доходу, отриманого від неї.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты