Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Платоспроможність страховика
 

Платоспроможність страховика - це можливість покриття його зобов'язань тими активами, що являють собою реальні цінності, а тому є ліквідними.

У відповідності зі ст. 30 Закону України “Про страхування” умовами забезпечення платоспроможності страховика є:

наявність сплаченого статутного фонду в обсязі, установленому вимогами законодавства і наявність гарантійного фонду;

створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань;

перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності.

До гарантійного фонду страховика відноситься додатковий і резервний капітал, а також сума нерозподіленого прибутку.

Страховики за рахунок нерозподіленого прибутку можуть створювати вільні резерви.

Вільні резервице частина власних коштів страховика, що резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності.

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності (ФЗП) страховика (нетто-актив) повинний перевищувати розрахунковий рівень нормативного запасу (НЗП):

ФЗП > НЗП (1)

Фактичний запас платоспроможності страховика визначається відрахуванням з вартості майна å МА страховика суми нематеріальних активів å НА і загальної суми зобов'язань страховика å З.

Страхові зобов'язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, що страховик зобов'язаний сформувати відповідно до діючого положення.

ФЗП = å МА - å НА - å З (2)

Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату дорівнює більшій з двох величин.

Перша визначається шляхом множення суми страхових премій за попередні 12 місяців на 0.18 (å Сп). При цьому сума надходжень страхових премій зменшується на 50% страхових премій, сплачених перестрахувальниками (å П пер.), чи

НЗП1 = 0.18 х (å Сп - 0.5 х å Ппер.) (3)

Друга - шляхом множення на 0.26 суми здійснених виплат å В за попередні 12 місяців. При цьому сума здійснених виплат зменшується на 50%* виплат, які компенсуються перестрахувальниками åВпер. згідно з укладеними договорами перестрахування:

НЗП2 = 0.26 х åВф - 0.5 х åВ пер.) (4)

* Законом передбачене поступове застосування даного розміру:

- протягом першого року після вступу в силу Закону – 90%;

- протягом другого – 75%;

- протягом третього – 60%;

- протягом четвертого – 50%.

Коефіцієнт запасу платоспроможності КЗП визначається як відношення фактичного запасу платоспроможності до нормативного:

КЗП = ФЗП / НЗП (5)


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 74; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты