Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Страхові резерви, їхній змісті призначення
 

Для забезпечення діяльності страховика по страховому захисту формування і використання коштів страхового фонду необхідно для наступних цілей:

покриття збитку страхувальників;

компенсації власних витрат по веденню страхових операцій;

одержання прибутку.

Найважливішою особливістю грошового обігу, зв'язаного зі страховим захистом, є імовірний характер руху коштів.

Особливістю фінансово-господарською діяльністю страховиків є формування страхових резервів для забезпечення їхньої фінансової стійкості і виконання зобов'язань перед клієнтами.

Страхові резерви відбивають величину зобов'язань страховика перед страхувальниками по укладених договорах страхування, але не виконаних на даний момент часу.

Відповідно до законодавства українські страхові компанії, які займаються ризиковими видами страхування, формують технічні резерви.

Відповідно до Закону України “Про страхування” (ст.31) страховики зобов'язані формувати і вести облік наступних технічних резервів по ризикових видах страхування :

1) незароблених премій (резерви премій), що включають частини від сум надходжень страхових платежівпо договорах страхування, термін яких не минув на звітну дату;

2) резерви збитків, що включають зарезервовані невиплачені суми страхового відшкодування по заявлених вимогах страхувальників, по яких не прийняті рішення по виплаті чи відмовленню у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

Базою для розрахунку величини страхових резервів служить страхова премія, що надійшла в звітному періоді, по укладених договорах страхування.

Різниця між величиною страхової премії і величиною незаробленої преміїскладає зароблену премію звітного періоду.

Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється в залежності від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідним видах страхування в кожнім місяці з попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період), що передує цій звітній даті, і обчислюється в наступному порядку :

частини надходжень сум страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду помножуються на одну четверту;

частини надходжень сум страхових платежів за наступні три місяці помножуються на одну другу;

сума надходжень страхових платежів за останні три місяці помножуються на три четвертих;

У цьому випадку останній місяць розрахункового періоду буде складатися з кількості днів на дату розрахунку.

Отримані суми складаються.

Страховики можуть формувати і вести облік крім резерву незароблених премій, і інші резерви: резервкатастроф; резерв коливань збитковості; резерв заявлених, але не виплачених збитків і ін.

Страхові резерви повинні розміщатися з урахуванням безпеки, прибутковості, ліквідності і диверсифікованості і повинні бути представлені активами наступних категорій:

кошти на розрахунковому рахунку;

банківські вклади (депозити);

валютні внески відповідно до валюти страхування;

нерухоме майно;

акції, облігації;

цінні папери, які емітовані державою;

права вимоги до перестрахувальників ;

інвестиції в економіку України по напрямках, визначеним Кабінетом Міністрів України;

банківські метали;

готівка в касі в обсягах лімітів, установлених Національним банком України.

Максимальний обсяг страхових зобов'язань за окремим договором страхування не може перевищувати 10% від суми статутного фонду і страхових резервів.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты