Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  4. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  5. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  6. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  7. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.
  8. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  9. Визнання і виконання рішень іноземних судів
  10. Визначити єдині вимоги до тур продукту.

 

Облік і звітність є ключовими елементами управління бюджетним процесом. Тому нагальними питанням у діяльності органів Державного казначейства стали розробка та проведення дієвої облікової політики.

Облікова політика Державного казначейства – це сукупність визначених принципів, методів і процедур, які використовуються органами Державного казначейства для складання і подання фінансової звітності.

ДКУ відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» має самостійно визначати облікову політику бухгалтерського обліку державного та місцевих бюджетів; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей бюджетного процесу; розробляти систему і форми управлінського обліку; затверджувати технологію обробки бухгалтерської інформації.

Насьогодні офіційно закріпленим в Україні методом ведення бухгалтерського обліку з виконання бюджетів є касовий метод з елементами методу нарахування (облік державного боргу, зобов’язань розпорядників бюджетних коштів). Касовий метод передбачає реєстрацію операцій за доходами, видатками і фінансуванням різниці між доходами і видатками в бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів. Усі доходи та видатки записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені. Це означає, що доходи реєструються в бухгалтерському обліку під час зарахування податків, зборів та інших доходів бюджетів на єдиний казначейський рахунок, тобто на рахунки, відкриті для обліку коштів бюджетів в органах Державного казначейства. Видатки державного та місцевих бюджетів відображаються під час здійснення оплати рахунків розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету з рахунків, відкритих на їх ім’я також в органах Державного казначейства.

Не пізніше 31 грудня або на останній день іншого бюджетного періоду Державне казначейство України відповідно до положень статті 57 Бюджетного кодексу закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За виняткових обставин міністр фінансів України може призначити інший термін закриття рахунків, який має настати не пізніше як через 5 робочих днів після закінчення бюджетного періоду.

На облікову політику Державного казначейства впливають наступні фактори:

- чинні нормативні акти з питань методології бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів;

- нормативно-правові акти, що регламентують бюджетний процес;

- нормативно-правові акти, що визначають статус Державного казначейства в системі електронних платежів НБУ.

Основними напрямками облікової політики Державного казначейства є:

- робочий план рахунків бухгалтерського обліку;

- форми первинних документів, за якими не передбачено типових форм, а також форми документів для внутрішньої фінансової звітності;- порядок проведення інвентаризації та методи оцінки зобов’язань;

- правила документообігу і технологія обробки облікової інформації;

- порядок здійснення контролю за бюджетними операціями.

Зміст основних елементів облікової політики Державного казначейства відображено в таблиці 1.

 

Таблиця 1

Зміст облікової політики ДКУ

 

Форма бухгалтерського обліку Автоматизована
Зміст облікової політики
Джерела покриття видатків Доходи загального і спеціального фондів; джерела покриття бюджетного дефіциту
Методика обліку видатків Окремо видатки загального і спеціального фондів бюджетів в розрізі кодів бюджетної класифікації видатків (відомчої, програмної або функціональної та економічної)
Методика обліку доходів Окремо доходи загального і спеціального фондів державного та місцевих бюджетів у розрізі кодів бюджетної класифікації
Порядок визначення результату виконання бюджетів Результат виконання державного бюджету – окремо за загальним та окремо за спеціальним фондами бюджетів один раз у кінці бюджетного року; результат виконання місцевих бюджетів – на територіальному рівні за кожним бюджетом місцевого самоврядування на рівні ДКУ

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 49; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты