Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКодування бюджетних рахунків.
Читайте также:
  1. БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
  2. Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування.
  3. Вимоги до методів цифрового кодування
  4. Відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення до адміністративної відповідальності
  5. Відшкодування шкоди працівникам за ушкодження здоров’я
  6. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті.
  7. Доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Ст.64
  8. Економіка відшкодування збитків від забруднення та інших порушень стану навколишнього середовища
  9. Загальна характеристика функціонування соціальних позабюджетних фондів
  10. Застосування системи міжбюджетних трансфертів за кордоном

 

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну операцію забезпечується за допомогою аналітичного обліку, що дає змогу уникнути використання зайвої кількості окремих балансових рахунків. Аналітичний облік забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття будь-яких аналітичних рахунків передбачає наявність обов’язкових параметрів, склад яких визначається вимогами Державного казначейства України, викладеними у Положенні № 119. Додаткова інформація, необхідна для органів фінансової системи, забезпечується введенням додаткових параметрів, що визначаються самостійно.

Аналітичні параметри, які використовуються з метою кодування бюджетних рахунків для зарахування надходжень та їх акумулювання, для операцій клієнтів за бюджетними коштами, а також для обліку операцій з фінансування бюджетів:

1.BBBB(4 знаки) – номер балансового рахунку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 №119 із змінами та доповненнями.

2.K (1 знак) – ключ або контрольний розряд, що вираховується автоматично, відповідно до стандарту СЕП НБУ.

3. SSS (3 знаки) – символ звітності, що відповідає коду класифікації доходів бюджету. Цей параметр кодується згідно із Довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, який затверджується наказом Державного казначейства України, та може приймати значення у наступному діапазоні:

Символ звітності Балансовий рахунок
001 – 199
200 – 299 3121, 3125
300 – 399 3131, 3311, 3411, 3421
400 – 485 3113, 3123
500 – 799
800 – 899
900 – 995
3412, 3422

 

4.Н (1 знак) - ознака, яка має значення «7».

5.RR (2 знаки) – ознака, що відповідає коду відомчої класифікації видатків бюджету, або інша ознака у разі необхідності ведення деталізованого обліку надходжень.

Якщо деталізація обліку за відомчою ознакою непотрібна, параметр RRмає значення“00”.

6. TTT (3 знаки) – порядковий номер бюджету в межах області відповідно до Довідника адміністративно-територіальних одиниць (поле «id_key»), структура якого затверджується наказом Міністерства фінансів України.Зазначений порядковий номер відповідає таким аналітичним параметрам:

- коду області; коду міста або району в цій області; коду району в місті обласного підпорядкування або селищної ради в районі області; коду села або селища, підпорядкованого району міста обласного підпорядкування; коду типу населеного пункту; номеру відповідного органу Державного казначейства, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів органів Державного казначейства, який застосовується в програмному забезпеченні Державного казначейства України); номеру відповідного податкового органу, який обслуговує територію (кодується відповідно до довідника номерів податкових органів, який застосовується в програмному забезпеченні Державного казначейства України); назві бюджетної території українською мовою; назві бюджетної території російською мовою; назві відповідного органу Державного казначейства України, який обслуговує бюджетну територію; назві відповідного податкового органу, який обслуговує бюджетну територію.

7. DDD(3 знаки) – додаткова ознака для забезпечення акумулювання надходжень на відповідних рахунках, яка може приймати наступні значення:991 – для рахунків з акумулювання надходжень, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів;

992 (993…) – для рахунків з акумулювання надходжень, які не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

8. KVK (3 знаки) – код відомчої класифікації видатків відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 №604.

9. GGG (3 знаки) – код типу рахунку, який присвоюється набору аналітичних параметрів. Зазначений вибір аналітичних параметрів містить всю необхідну інформацію про рахунок.

При цьому в залежності від коду типу рахунку можуть використовуватися наступні параметри:

код відомчої класифікації; код за програмною класифікацією видатків або код за функціональною класифікацією видатків; код Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; ступінь підпорядкованості розпорядника коштів; ознака коштів; код органу Державного казначейства, в якому відкрито рахунок; код органу Державної податкової служби, в якому зареєстровано власника рахунку; код території.

10. NNNNNN (6 знаків) – номер, що забезпечує унікальність рахунку з відповідним набором аналітичних параметрів. Зазначений номер присвоюється засобами програмного забезпечення при відкритті аналітичного рахунку його власнику.

11. ZZZZZZ (6 знаків) – код відповідного до класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання.

12. PP (2 знаки) – код виду цінних паперів у разі надходження коштів на центральному рівні або код області, з якої надходять кошти.

13. MMMMMM (6 знаків) – код органів Державного казначейства України відповідно до Переліку кодів органів Державного казначейства України, затвердженого постановою правління Національного банку України.14.FF(2 знаки) – ознака, яка відповідає видам коштів, і може приймати наступні значення:

 

Код Назва
Загальний фонд бюджету
Видатки загального фонду бюджету
Кредитування загального фонду бюджету
Спеціальний фонд бюджету
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Інші надходження спеціального фонду
Виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів
Кредитування спеціального фонду бюджету

 

15. LLL(3 знаки) – технічний символ, що відповідає порядковому номеру коду класифікації доходів бюджету (з урахуванням узагальнених кодів), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 №604 „Про бюджетну класифікацію та її запровадження”. Цей параметр кодується в автоматизованому режимі, згідно з Довідником технічних символів, який створюється засобами програмного забезпечення при обробці кодів класифікації доходів бюджету. При цьому сума показників, що відображаються за відповідними кодами доходів, яким присвоєні технічні символи, повинна відповідати показникам доходів, що відображаються за узагальнюючими кодами. Довідник технічних символів затверджується наказом Державного казначейства України.

16. XXXX (4 знаки) - порядковий номер рахунку, який відкривається на балансі Головного управління розпоряднику бюджетних коштів в розрізі бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є такий розпорядник коштів. Цей порядковий номер присвоюється засобами програмного забезпечення і є унікальним номером рахунку в межах Головного управління.

2. Рахунки за надходженнями до загального та спеціального фондів бюджетів (крім власних надходжень) відкриваються засобами програмного забезпечення за наступною схемою:


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты