Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
Читайте также:
  1. Базові принципи бухгалтерського обліку
  2. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  3. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  4. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  5. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  6. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  7. Види вправ з лексики й методика їх проведення
  8. Види обліку і їх призначення
  9. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту

 

Для аналітичного обліку доходів та фінансових ресурсів Державного бюджету в Плані рахунків бухгалтерського обліку використання державного та місцевих бюджетів призначено такі рахунки:

1111 «Єдиний казначейський рахунок». За дебетом субрахунка відбиваються суми коштів, які надходять на користь загального та спеціального фондів державного бюджету, Державного казначейства, його клієнтів; за кредитом відповідно відображаються вибірка коштів, яка здійснюється Державним казначейством за операціями по виконанню бюджетів та за операціями клієнтів, а також списання коштів у безспірному порядку відповідно до чинного законодавства.

1122 «Інші рахунки Державного казначейства». За дебетом субрахунка здійснюється зарахування коштів, що надходять на інші рахунки Державного казначейства, відкриті в НБУ; за кредитом відповідно списання коштів.

1222 «Інші рахунки Державного казначейства в установах банків». За дебетом рахунка відбивається зарахування коштів на рахунки органів Державного казначейства, відкриті в установах бан­ків, за кредитом — списання означених коштів.

3111 «Надходження до загального фонду Державного бюджету». За кредитом рахунка зараховуються суми податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду Державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацію окремо щодо кожного виду доходів; за дебетом — протягом року відображаються суми зайво внесених, надмірно сплачених подат­ків і зборів (обов’язкових платежів) та відображається щоденна акумуляція коштів загального фонду Державного бюджету.

3112 «Загальний фонд державного бюджету». За кредитом рахунка відбивається зарахування сум загальних доходів; за дебетом — перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для акумулювання.

3113 «Рахунок для зарахування повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду державного бюджету». За кредитом рахунка здійснюється зарахування сум повернених бюджетних кредитів, за дебетом — перерахування сум повернених кредитів до загального фонду Державного бюджету.

3121 «Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки». За кредитом рахунка здійснюється зарахування сум спеціальних доходів відповідно до бюджетної класифікації; за дебетом — протягом року відображаються суми зайво внесених, надмірно сплачених подат­ків і зборів (обов’язкових платежів) та відбивається сума коштів спеціального фонду Державного бюджету, які щоденно акумулюються для подальшого направлення на здійснення спеціальних видатків.

3122 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, які направляються на спеціальні видатки». За кредитом рахунка здійснюється зарахування коштів спеціального фонду Державного бюджету; за дебетом — фіксується факт перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для нагромадження останніх сум.3131 «Надходження коштів, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету». За кредитом рахунка провадиться зарахування сум податків і зборів (обо­в’язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між однойменними фондами бюджету; за дебетом — перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками, та щоденне віднесення надходжень до складу коштів, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету.

3132 «Кошти, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету». За кредитом рахунка фіксується зарахування сум коштів; за дебетом — перерахування сум на центральний рівень для розмежування або віднесення розподілених обсягів коштів між фондами державного бюджету.

3311 «Кошти, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами». За кредитом субрахунка зараховують суми податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають розподілу між Державним та місцевими бюджетами відповідно до законодавства, за дебетом відбивається перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками податків, зборів (обов’язкових платежів), а також віднесення коштів до відповідних рівнів бюджету.

3411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу», 3412 «Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету». За кредитом субрахунків фіксується зарахування однойменних сум коштів, за дебетом — перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та відображення операцій щодо подальшого руху коштів відповідно до визначеної адресності.

3512 «Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із спеціального фонду Державного бюджету». За кредитом відображається зарахування коштів, виділених головним розпоряд­никам та розпорядникам другого ступеня зі спеціального фонду Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами, за дебетом — суми коштів, направлені на реєстраційні рахун­ки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня.

3522 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеці-
ального фонду Державного бюджету». За кредитом фіксується зарахування коштів, виділених розпоряднику зі спеціального фонду бюджету та коштів, що віднесені до власних надходжень, останньої: за дебетом — суми коштів, направлених на здійснення видатків розпорядника згідно з кошторисом доходів і видатків щодо спеціального фонду.6111 «Доходи загального фонду Державного бюджету», 6112 «Доходи спеціального фонду Державного бюджету».

За кредитом рахунків здійснюється зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до однойменних фондів Державного бюджету у кореспонденції із контррахунком даного класу; за дебетом — протягом року відбиваються виключно операції щодо повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з вказаним контррахунком, а в кінці року віднесення доходів загального (спеціального) фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з однойменним рахунком.

6113 «Доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами». За кредитом субрахунка відображається зарахування однойменних сум доходів, у кореспонденції з відповідним контррахунком; за дебетом протягом року фіксуються повернення сум, які були зайво або помилково внесені платниками податків та віднесені відповідні доходи, а також списання в кінці року сум однойменних доходів, у кореспонденції з відповідним контррахунком класу.

6211 «Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами». За кредитом субрахунка здійснюється зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають відповідному розподілу; за дебетом протягом року відоб­ражається повернення сум коштів, що сформували означену категорію доходів та списання в кінці року сум даного виду доходів.

6411 «Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету». За кредитом субрахунка відображається зарахування сум однойменних надходжень, у кореспонденції з відповідним контррахунком; за дебетом — протягом року фіксується повернення сум надходжень зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень даного виду.

6911 «Контррахунок за операціями за доходами бюджетів». Зазначений рахунок призначено для забезпечення подвійного запису між рахунками 6 класу «Доходи бюджету».

8121 «Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства», 8122 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства».

За кредитом рахунків відображається зарахування сум однойменних коштів у кореспонденції із субрахунком 8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами», за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства коштів загального або спеціального фондів Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.

8123 «Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства». За кредитом рахунка здійснюється зарахування коштів державного бюджету отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства, що підлягають відповідному розподілу в кореспонденції з рахунком 8921 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами»; за дебетом — повернення зайво або помилково отриманих коштів.8211 «Кошти загального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка відображається зарахування коштів загального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з субрахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами», за кредитом — зарахування повернутих зайво або помил­ково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів загального фонду Державного бюджету в кореспонденції зі вказаним контррахунком.

8212 «Кошти спеціального фонду Державного бюджету, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка відображається зарахування коштів спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції із субрахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами», за кредитом — зарахування повернутих зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.

8213 «Кошти Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондом, передані вищестоящим органам Державного казначейства». За дебетом рахунка фіксується факт зарахування коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з контррахунком 8911 «Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами»; за кредитом — зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів вище­стоящим органам Державного казначейства, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету в кореспонденції з означеним контррахунком.

Кореспонденція рахунків щодо відображення операцій з обліку доходів визначається наказом Державного казначейства України від 28.12.2000 р. № 112 і залежить від умов функціонування окремих органів Державного казначейства в межах СЕП НБУ.

Так, в управліннях Державного казначейства, всі відділення якого перейшли в СЕП НБУ, на суму надходжень доходів здій­снюється наступна кореспонденція рахунків на підставі файлів початкових платежів від АРМ—2 (рівень територіальних управлінь НБУ):

1)за коштами, що відносяться до загального фонду

Дебет 1111 Кредит 3111

Дебет 6911 Кредит 6111

2)за коштами, що відносяться до спеціального фонду

Дебет 1111 Кредит 3121

Дебет 6911 Кредит 6112

3) за коштами, що підлягають розподілу між спеціальним і загальним фондом

Дебет 1111 Кредит 3131

Дебет 6911 Кредит 6113

4)за коштами, що підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетом

Дебет 1111 Кредит 3311

Дебет 6911 Кредит 6211

5)за коштами, що тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

Дебет 1111 Кредит 3411, 3412

Дебет 6911 Кредит 6411, 6412

При поверненні зайво або помилково сплачених коштів платників податків, зборів, інших обов’язкових платежів на підставі платіжного документа Державного казначейства та висновку органів податкової служби здійснюється зворотна до наведених варіантів кореспонденція в розрізі видів надходжень та напрямків доходів.

Здійснення розмежування доходів між Державним та місцевим бюджетом на підставі меморіальних і платіжних документів Державного казначейства супроводжується наступною кореспонденцією.

Дебет 3311 Кредит 3111, 1111, 3141, 3151, 3161, 3321

Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6122, 6123, 6221,

а також при розмежуванні доходів між рівнями місцевих бю-
джетів

Дебет 3321 Кредит 3141

Дебет 6911 Кредит 6121

При проведенні розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи державного бюджету на підставі вищевказаних документів, здійснюється проведення:

Дебет 3411 Кредит 3111, 3141, 3121, 3512, 1111, 3522,

Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6112

або

Дебет 3412 Кредит 3111, 3121, 1111

Дебет 6911 Кредит 6111, 6112

Зарахування коштів на котлові рахунки, яке здійснюється щоденно наприкінці дня управліннями Державного казначейства на основі меморіального документа, супроводжується кореспонденцією:

1)за коштами загального фонду

Дебет 3111 Кредит 3112

2)за коштами спеціального фонду

Дебет 3121 Кредит 3122

3) за коштами, що потребують розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 3131 Кредит 3132

При перерахуванні коштів на центральний рівень (Державне казначейство), яке оформлюється платіжним документом, управління здійснюють проведення:

1)за коштами загального фонду Державного бюджету

Дебет 3112 Кредит 1111

Дебет 8211 Кредит 8911

2)за коштами спеціального фонду Державного бюджету

Дебет 3122 Кредит 1111

Дебет 8212 Кредит 8911

3)за коштами, що підлягають розподілу

Дебет 3132 Кредит 1111

Дебет 8213 Кредит 8911

У разі, якщо відділення Державного казначейства ще не вві­йшли в СЕП НБУ, рух інформації про доходи здійснюється по вертикальній направляючій: відділення Державного казначейства ® управління Державного казначейства ® Державне казначейство (центральний рівень).

Так, на рівні відділення Державного казначейства при надходженні доходів на підставі платіжних доручень платників податків та органів Державного казначейства, завірених з виписками банків, здійснюється кореспонденція:

1)за коштами, що відносяться до загального фонду Державного бюджету

Дебет 1122, 1222 Кредит 3111

Дебет 6911 Кредит 6111

2)за коштами, що відносяться до спеціального фонду Держав­ного бюджету

Дебет 1122, 1222 Кредит 3121

Дебет 6911 Кредит 6112

3) за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 1122, 1222 Кредит 3131

Дебет 6911 Кредит 6113

4)за коштами, що підлягають розподілу між Державним і місцевим бюджетами

Дебет 1122, 1222 Кредит 3311

Дебет 6911 Кредит 6211

5)за коштами, що тимчасово віднесені на доходи

Дебет 1122, 1222 Кредит 3411, 3412

Дебет 6911 Кредит 6411, 6412

Повернення коштів на підставі висновку органу податкової служби та платіжного документа відділення Державного казначейства супроводжується зворотною кореспонденцією відносно попередньо наведених проведень.

При розмежуванні доходів між Державним і місцевим бюджетом на підставі меморіального документа Державного казначейства здійснюється наступна кореспонденція рахунків:

Дебет 3311 Кредит 3111, 3141, 3151, 3161, 3321, 1122, 1222

Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6122, 6123, 6221

а також при розмежуванні доходів між рівнями місцевих бюджетів:

Дебет 3321 Кредит 3141

Дебет 6911 Кредит 6121

При розподілі коштів, що тимчасово віднесені до доходів Державного бюджету, відділення здійснює таку кореспонденцію:

Дебет 3411 Кредит 3111, 3141, 3121, 3512, 1122, 1222, 3522

Дебет 6911 Кредит 6111, 6121, 6112

чи

Дебет 3412 Кредит 3111, 3121, 3141, 3141, 1122, 1222

Дебет 6911 Кредит 6111, 6112, 6121, 6122

Особливістю відображення в системі рахунків операцій за доходами у відділеннях Державного казначейства є те, що зарахування коштів на «котлові» рахунки здійснюється одночасно з перерахуванням коштів на рівень управлінь Державного казначей­ства. Так, на підставі виписок банків за перерахуванням коштів здійснюється наступна кореспонденція:

1)за коштами загального фонду

Дебет 3111 Кредит 3112

Дебет 3112 Кредит 1122, 1222

Дебет 8211 Кредит 8911

2)за коштами спеціального фонду

Дебет 3121 Кредит 3122

Дебет 3122 Кредит 1122, 1222

Дебет 8212 Кредит 8911

3) за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 3131 Кредит 3132

Дебет 3132 Кредит 1122, 1222

Дебет 8213 Кредит 8911

У свою чергу в управлінні Державного казначейства отримання коштів від відділень фіксується у відповідних облікових реєстрах на підставі виписок банку зі здійсненням такої кореспонденції:

1)за коштами загального фонду:

Дебет 1122, 1222 Кредит 3112

Дебет 8921 Кредит 8121

2)за коштами спеціального фонду

Дебет 1122, 1222 Кредит 3122

Дебет 8921 Кредит 8122

3)за доходами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 1122, 1222 Кредит 3131

Дебет 8921 Кредит 8123

Перерахування коштів з рівня управлінь на центральний рівень супроводжується наступною кореспонденцією на підставі виписок банків:

1)за коштами загального фонду

Дебет 3112 Кредит 1122, 1222

Дебет 8211 Кредит 8911

2)за коштами спеціального фонду:

Дебет 3122 Кредит 1122, 1222

Дебет 8212 Кредит 8911

3)за коштами, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Дебет 3132 Кредит 1122, 1222

Дебет 8213 Кредит 8911

На центральному рівні — у Державному казначействі — відбувається накопичення коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету. При надходженні коштів від управлінь Державного казначейства на підставі файлів початкових платежів від СЕП НБУ або виписки банку здійснюється кореспонденція наступних рахунків:

1)за коштами загального фонду

Дебет 1111, 1122 Кредит 3112

Дебет 8921 Кредит 8121

2)за коштами спеціального фонду

Дебет 1111, 1122 Кредит 3122

Дебет 8921 Кредит 8122

3)за коштами, що підлягають розподілу на центральному рівні між загальними та спеціальним фондами

Дебет 1111, 1122 Кредит 3132

Дебет 8921 Кредит 8123

при розподілі означених коштів відповідно до меморіальних документів Державного казначейства здійснюються наступні проведення:

Дебет 3132 Кредит 3111, 3121

Дебет 6911 Кредит 6111

Дебет 6911 Кредит 6112


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 51; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты