Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.
 

Зазначена складова загальної схеми порядку та обліку виконання видатків пов’язана з вимогою підвищення контролю за використанням коштів Державного бюджету розпорядниками коштів усіх рівнів, результатом якої стало утворення нового напрямку обліку в системі фінансових органів — обліку зобов’язань. Відповідно до наказу Державного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103 «Про затвердження Порядку обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства» органи Державного казначейства приймають від розпорядників коштів бюджету, які в них обслуговуються, реєстри зобов’язань та фінансових зобов’язань разом із копіями первинних документів у межах залишків асигнувань на взяття зобов’язань відповідно до даних бухгалтерського обліку, при цьому, якщо під час перевірочного порівняння сума зобов’язань або фінансових зобов’язань більша за визначений обсяг асигнувань на взяття зобов’язань у межах відповідних КЕКВ, реєстрація зобов’язань не здійснюється (натомість отримані дані фіксуються у Журналі реєстрації укладених угод розпорядників коштів бюджету, суми яких перевищують загальну суму асигнувань на взяття зобов’язань). Прий­няті до виконання документи органи Державного казначейства реєструють та беруть на облік зобов’язання та фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету (які в них обслуговуються), шляхом фіксації інформації щодо останніх у картці обліку зобов’язань та фінансових зобов’язань і в системі рахунків бухгалтерського обліку в розрізі КЕКВ. Відділення Державного казначейства України узагальнюють інформацію про наявність фінансових зобов’язань і подають її у встановлені терміни територіальному управлінню Державного казначейства України. Тери­торіальні управління Державного казначейства України, у свою чергу, узагальнюють отриману від відділень Державного казначейства України інформацію, формують зведену інформацію за територією і подають її у встановлений термін Державному казначейству України. Державне казначейство України консолідує інформацію, одержану від управлінь Державного казначейства щодо зазначеного об’єкту обліку, проводить аналіз із метою прийняття відповідних рішень та доводить інформацію до головних розпорядників коштів.У плані рахунків бухгалтерського обліку для відображення показників за фінансовими зобов’язаннями та зобов’язаннями призначено рахунки 9231, 9232, а також:

· 9411 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету».

· 9412 «Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету». За кредитом субрахунків відбиваються суми зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (за угодами, договорами, контрактами тощо), які при виконанні відповідних умов підлягають оплаті, в межах асигнувань відповідного фонду бюджету; за дебетом — суми, на які зменшуються зобов’язання по факту виконання останнього і переході його в якість фінансового зобов’язання.

· 9413 «Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету».

· 9414 «Фінансові зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету». За кредитом рахунків проводяться суми фінансових зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (за рахунками-фактурами, платіж­ними вимогами та ін.), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених відповідним фондом бюджету; за дебетом — суми, які проплачуються розпорядником бюджетних коштів за означеними первинними документами і зменшують загальний обсяг його фінансових зобов’язань перед сторонніми організаціями в межах коштів відповідного фонду.Фіксація інформації щодо зобов’язань бюджетних коштів здійснюється на підставі вказаної відповідної форми реєстру на рахунках 9231 та 9411, 9232 та 9412.

Відображення даних реєстру фінансових зобов’язань розпорядника коштів бюджету здійснюється за рахунками 9411 та 9413, 9412 та 9414 відповідно.

Основні етапи схеми виконання Державного бюджету за умов включення органів державного казначейства в єдину внутрішню платіжну систему в цілому збігаються з наведеним порядком. Втім, існують безумовні відмінності, зокрема на таких етапах.

1) Організація роботи органів Державного казначейства по забезпеченню обліку бюджетних асигнувань:

· Державне казначейство протягом п’яти днів узагальнює дані по розподілу показників зведених кошторисів доходів і видатків та розподілу показників зведених планів асигнувань із загального фонду бюджету, отримані від головних розпорядників коштів;

· розпорядники коштів подають затверджені кошториси доходів і видатків та плани асигнувань до органів Державного казначейства наступного дня після отримання витягу з розпису.

2) Організація обліку змін, що виникають у процесі виконання держбюджету:

· Державне казначейство на підставі реєстрів змін зведеного кошторису видатків та реєстрів змін щомісячних планів асигнувань загального фонду бюджету в розрізі розпорядників кошторисів нижчого рівня, що подаються головними розпорядниками, складає, крім повідомлень про зміни річного розпису призначень Державного бюджету та повідомлення про зміни в щомісячному розписі асигнувань державного бюджету, в паперовому вигляді, підтвердження щодо змін, яке передається управлінню наступного дня після подання реєстру головними розпорядниками коштів в електронному вигляді. 

Питання для самоконтролю:

 

1. Які складові вміщує у себе поняття «бюджетних рахунків»?

2. Який пакет документів подається до органів Державного казначейства для відкриття бюджетних рахунків клієнтам?

3. Яким чином відбувається введення планових показників у систему обліку?

4. В якому порядку перераховуються кошти для здійснення видатків бюджету?

5. Який механізм проведення видатків бюджетних установ шляхом оплати рахунків?

6. Які рахунки першої складової частини Плану рахунків використовуються для відображення операції по виконанню видаткової частини Державного бюджету?

7. Які рахунки другої складової частини Плану рахунків використовуються для відображення операції по виконанню видаткової частини Державного бюджету?

8. Які рахунки третьої складової частини Плану рахунків використовуються для відображення операції по виконанню видаткової частини Державного бюджету?


Тема 5.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ.

 

План

1. Організація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видатками.

2. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.

3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

 

Мета: ознайомлення з організацією обліку виконання бюджетів за видатками, вивчення типових бухгалтерських проведень з відображення бюджетних видатків

 

Література

 

1.Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 66-72.

2. Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – с. 227-230.

3. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 334-381.

4. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню державного бюджету, затверджений наказом ДКУ від 11.08.2008 N 327.

5. Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій по виконанню місцевих бюджетів, затверджений наказом ДКУ від 14.12.2007 N 233.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 33; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты