Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладання бухгалтерських записів за річним укладенням рахунків.
Читайте также:
  1. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  2. Довідник бухгалтерських операцій
  3. Закон складання швидкостей
  4. Кодування бюджетних рахунків.
  5. Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.
  6. Поняття та призначення приватних листів у дипломатичних та ділових відносинах. Вимоги щодо складання приватних листів напівофіційного характеру.
  7. Порядок складання проекту Державного бюджету України
  8. Порядок складання, оформлення і ведення облікових документів.
  9. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності
  10. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів

 

Бухгалтерські проведення з виконання державного бюджету наведено в таблиці 1.

 

Таблиця 1.

Типові бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання державного бюджету

 

№ з/п   Підстава   Зміст господарської операції   Дебет   Кредит
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи, що підлягають розподілу та кошти тимчасово віднесені на доходи бюджету
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи на результат виконання загального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови дебетового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи на результат виконання спеціального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови дебетового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано витрати на результат виконання загального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано витрати на результат виконання спеціального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)

 

Типові бухгалтерські проведення з виконання місцевих бюджетів наведено в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2.

Типові бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання місцевих бюджетів

 

№ з/п Підстава Зміст господарської операції Дебет Кредит
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи, що підлягають розподілу, та кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи на результат виконання загального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови дебетового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано доходи на результат виконання спеціального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови дебетового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано витрати на результат виконання загального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)
Меморіальний документ ДКУ Списано витрати на результат виконання спеціального фонду бюджету (субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)

 Питання для самоконтролю:

1. Яким чином організовано процес визначення результатів виконання бюджетів?

2. Охарактеризуйте порядок закриття бюджетних рахунків.

3. Охарактеризуйте рахунки 5 класу та порядок їх ведення.

4. Які проведення складаються під час відображення результатів виконання Державного бюджету?

5. Які проведення складаються під час відображення результатів виконання місцевих бюджетів?

 


Тема 7.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

План

 

1. Склад та терміни представлення місячної, квартальної та річної звітності про виконання державного бюджету.

2. Порядок розгляду і затвердження річного звіту про виконання закону про Державний бюджет.

3. Складання фінансової звітності про виконання бюджету.

 

Мета: ознайомлення з основними формами фінансової звітності про виконання бюджетів, їх змістом та порядком надання звітної інформації.

 

Література 

1.Свірко С. В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2004. — с. 120-135.

2. Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Л. О. Желюк, Ю. М. Іванечко, М. Р. Лучко – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – с. 255-289.

3. Федосов В. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – с. 408-424.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты