Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІнформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади зовнішньополітичною інформацією
Читайте также:
  1. А. Владимир I — государственный деятель, реформатор, полководец
  2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  3. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  4. Андрей Владимирович Клименко, Вероника Викторовна Румынина
  5. Апаратне забезпечення інформаційних процесів
  6. Архитектура Владимиро-Суздальских земель. Искусство периода феодальной раздробленности. XII – середина XIII века
  7. Б. Крупнейшие политические центры Руси: Галицко-Волынское и Владимиро-Суздальское княжества
  8. Борьба Москвы и Твери за преобладание во Владимирских землях и сохранение Православия.
  9. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  10. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування

"Хто володіє інформацією - той володіє світом" - вираз, який став беззаперечною істиною в наш час, і напевно є однією з перших рушійних сил у пошуку необхідної інформації.

Зовнішня розвідка – один з державних органів, що займається забезпеченням безпеки та життєво важливих інтересів суспільства та держави. Вона покликана своїми специфічними засобами та методами сприяти вищим органам влади та управління держави у здійсненні зовнішньої та внутрішньої політики своєї країни.

У виконанні розвідкою її інформаційної функції беруть участь всі підрозділи центрального та добуваючого апарату.

Інформаційна функція розвідки полягає в забезпеченні вищих органів законодавчої та виконавчої влади держави розвідувальною інформацією, необхідною їм для прийняття рішень в політичній, економічній, військовій та ін галузях.

Розвідувальна інформація – один з видів соціальної інформації, яка функціонує в усіх системах людського суспільства та відображає існуючі сторони розвитку соціальних об’єктів.

Разом з цим, розвідувальна інформація має і свої специфічні особливості. Головна з них – закритість та таємність (за змістом, а не за формою). Відомості, що не містять даних закритого характеру, не вважаються розвідувальною інформацією, і, відповідно, не можуть бути віднесені до категорії матеріалів, що розкривають різноманітні аспекти проблеми. Якщо такі, за змістом, нетаємні відомості містять цікаві висновки та пропозиції, вказують на нові перспективні тенденції розвитку, їх відносять до числа проблемно-значимої інформації.

Завдання розвідки – добувати саме ті відомості, які ретельно ховаються іноземними державами. Її можна отримати лише за допомогою специфічних заходів.

Розвідувальна інформація – це отримувані засобами розвідки закриті (таємні) відомості щодо планів та намірів іноземних держав та практичні дії по їх реалізації, що стосуються національних інтересів держави, до якої належить розвідка, а також щодо міжнародних проблем, процесів та подій.

Можна виділити наступні види розвідувальної інформації:

 

- документальні (цілком таємні, таємні) матеріали, для яких не потрібна додаткова інтелектуальна обробка;

- аналітико-синтетичні інформаційні матеріали, підготовлені в результаті інтелектуальної обробки закритих документальних матеріалів та інших першоджерел (аналітичні довідки, повідомлення, огляди, висновки , що підготовлені з пріоритетних проблем);- тематичні підбірки ( в сфері політики, економіки, науки та техніки, діяльності спецслужб, адміністративно-правового режиму) та окремі документальні матеріали, що містять інформацію з пріоритетних проблем розвідки, для реалізації яких необхідна додаткова інтелектуальна обробка (звіти, доповіді, дисертації, матеріали конференцій, копії законодавчих та нормативних актів і інструкцій, що регламентують питання отримання
громадянства, виду на житло, режиму проживання іноземців, осіб без громадянства та іноземних громадян);

- організаційно-розпорядчі, фінансово-економічні документи та країнознавчі матеріали( статистичні звіти, відомості про країну, інофірми, установи та конкретні особи, контракти та комерційні пропозиції, інформація з різних аспектів адміністративно-правового режиму).

Оскільки розвідку цікавить переважно закрита інформація, здійснюється комплексний її аналіз за рядом характеристик. Це дає змогу не лише забезпечувати державні органи необхідною інформацією, а і надавати при цьому загальну характеристику проблеми та рекомендації, що надзвичайно важливо при прийнятті відповідних рішень державними органами, що інформуються. Така інформація аналізується за наступними критеріями: 

· за ступенем обмеження поширення розвідувальної інформації;

· за достовірністю;

· за актуальністю;

· за повнотою, комплексністю та новизною;

· за відповідністю завданню, заявці;

· за аналітичним рівнем.


За ступенем обмеження поширення розвідувальну інформацію поділяють на:

- особливо таємні дані ( про плани та наміри керівних кіл розвідуваних країн в політичній, військовій галузях, в сфері економіки, науки, техніки, розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, що здатні нанести серйозну шкоду безпеці України, її економічному та оборонному потенціалам, територіальній цілісності і значно впливати на політичну та економічну ситуацію в нашій країні);

- дані таємного характеру (що допомагають керівництву країни у виробленні політичного курсу, направлені на укріплення позицій України на міжнародній арені, що сприяють прискоренню вирішення пріоритетних проблем в економіці, науці та техніці, виявленню та припиненню підривної діяльності та протиправних дій розвідувальних та контррозвідувальних органів іноземних держав);

- дані внутрішньовідомчого, внутрішньофірмового характеру, відомості обмеженого поширення, в тому числі матеріали інформаційних повідомлень ( що стосуються обстановки в тому чи іншому регіоні світу, її оцінка відповідними політичними, військовими, діловими та іншими колами, дані про неофіційні зустрічі та закриті переговори, що представляють інтерес для керівництва України, матеріали для службового користування).За достовірністю розвідувальну інформацію поділяють на:

- достовірну(перевірену та таку, що підтверджується іншими джерелами);

- правдоподібну(не розходиться з відомими у розвідці даними, чи розходиться, але джерело не викликає сумнівів);

- сумнівну(розходиться з відомими розвідці даними та потребує подальшої перевірки чи викликає сумніви джерело отримання інформації);

- схожу на дезінформацію.

За актуальністю розвідувальна інформація визначається як:

- особливо актуальна (прогнозного характеру чи отримана заздалегідь про плани та наміри, програми і перспективні розробки тощо);

- актуальна (отримана своєчасно і містить поточні відомості по проблемі);

- обмеженої актуальності ( висвітлює другорядні проблеми чи містить відомості про минулі події, що представляють інтерес для замовника чи розвідки).

Повноту, комплексність та новизну розвідувальної інформації характеризують як:

- достатньо повні відомості по проблемі, отримані вперше, що дозволяють приймати конкретні рішення та не потребують додаткової інформації;

- неповні відомості по проблемі, отримані вперше та дозволяють приймати конкретне рішення після незначних доповнень;

- відомості та матеріали, що доповнюють наявну інформацію, чи такі, що містять дані, достатні для постановки конкретного завдання розвідці, розкриття теми та вироблення прогнозу.

За відповідністю завданню, заявці розвідувальну інформацію поділяють на таку, що:

- відповідає терміновому завданню, заявці вищих державних інстанцій, підприємств, організацій;

- відповідає довгочасному завданню інстанції, заявці міністерства, відомства, державної організації, підприємства оборонної та військово-прикладної сфери діяльності;

- відповідає завданню, заявці міністерства, відомства, державної організації та підприємства цивільної сфери діяльності;

- відповідає завданню недержавної організації чи підприємства, що бере участь у реалізації державних програм;

- без заявки, але відповідає завданню.

За аналітичним рівнем розвідувальну інформацію поділяють на таку, що:

- містить обгрунтовані прогнози по висвітлюваній проблемі;

- містить обгрунтовані висновки по висвітлюваній проблемі та діям, що цікавлять розвідку;

- включає в себе ініціативні пропозиції;


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 30; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты