Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВІННИЦЯ НУХТ 2012р.

 

 

Рецензент: Р. Б. Тичук, викладач фізики.

 

 

Кудрявцева О. О. Курс астрономії: Навч. посібник - Вінниця: НУХТ, 2012.- 218 с.

 

АНОТАЦІЯ

Мета посібника – допомогти студенту правильно та свідомо формувати загальнокультурну компетентність, науковий світогляд та основи систем знань про методи й результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Основну увагу зосереджено висвітленню тих понять, які є загальнокультурним надбанням і необхідні людині у повсякденному житті.

Запропонована послідовність навчальних тем обумовлена психологічними особливостями сприйняття людиною довкілля і спирається на великий історично-методологічний досвід викладання курсу астрономії саме в такій послідовності. Запропоноване програмою тематичне наповнення базується на тому, що астрономія формує й розширює науковий світогляд людини. Прослухавши курс астрономії, людина зможе використовувати ці знання, навіть якщо її майбутня професія не буде пов’язана з природничими науками.

Посібник створений для слухачів підготовчих відділень та підготовчих курсів вищих навчальних закладів, факультету доуніверситетської підготовки та професійної орієнтації, студентів денної, заочної та скороченої форм навчання, другої вищої освіти, студентів заочних факультетів, коледжів і технікумів НК НУХТ. Може бути використаний студентами і викладачами вищих навчальних закладів як «вирівнювальний курс» під час вивчення загальної астрономії.

 

О. О. Кудрявцева, викладач фізики

 

О. О. Кудрявцева, 2012

НУХТ, 2012

 


ВСТУП

 

Астрономія — одна з найдавніших наук, що зародилась із практичних потреб людини і бажання пізнати довкілля; її внесок у розвиток цивілізації і роль у формування світогляду людини важко переоцінити.

Головною метою вивчення астрономії є формування загальнокультурної компетентності, наукового світогляду та основ системи знань про методи і результати вивчення законів руху, фізичної природи, еволюції небесних тіл та Всесвіту в цілому.

Автор ставить за мету дати читачам основи знань з усіх напрямків астрономії, приділяючи основну увагу висвітленню тих понять, які є загальнокультурним надбанням і необхідні людині у повсякденному житті (відлік часу, загальні поняття про природу небесних тіл та їхніх систем, наше місце у Всесвіті).

Основні завдання вивчення астрономії ґрунтуються на вимогах Державного стандарту базової і повної середньої освіти і зводяться до того, що студенти навчальних закладів повинні :

- знати лічбу часу і календарі, орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, вміти пояснювати явища добового і річного руху небесних тіл;

- розуміти причини сонячних і місячних затемнень, появи комет і метеорів, знати будову Сонячної системи;

- знати, які небесні тіла складають Всесвіт і чим вони відрізняються між собою (планети, планетні системи, зорі, скупчення зір, галактики, скупчення галактик), знати в загальних рисах про походження Сонячної системи, Всесвіту;

- знати, якими засобами ведуться астрономічні дослідження з поверхні Землі та з допомогою космічних апаратів;

- розрізняти "астрономію" і "астрологію", яка є реліктом історії розвитку цивілізації.

Необхідно, щоб студенти розуміли, що сучасні принципи астрології науково не обґрунтовані, носять міфологічний характер, підтримують містичне відношення до природи.

Запропонована послідовність навчальних тем обумовлена психологічними особливостями сприйняття людиною довкілля і спирається на великий історично-методологічний досвід викладання курсу астрономії саме у такій послідовності. Прослухавши курс астрономії, людина зможе використовувати ці знання, навіть якщо її майбутня професія не буде пов'язана з природничими науками. Відомо, наприклад, що астрономічні знання є животворним джерелом творчості багатьох художників і письменників від епохи Відродження до сучасності, темою класичних і сучасних творів мистецтва.

Важливим є відображення в програмі місця і ролі України як космічної держави, що має широкорозвинену інфраструктуру космічної галузі та астрономічних установ.

Особливість навчально-виховного процесу під час вивчення курсу астрономії зумовлена суттю астрономії як науки. Астрономія є наочною, доступною для розуміння і, певною мірою, романтичною наукою. З одного боку, в ній присутні такі спостережні об'єкти та явища, походження яких завжди цікавило людей. З іншого боку, астрономія — це точна наука, яка використовує багатий математичний апарат, знання з фізики, хімії, біології, геології та інших наук, сучасні комп'ютерні методи обробки та візуалізації інформації. За комплексом понять і явищ, які вивчаються астрономією, ця дисципліна узагальнює і завершує цикл природничого навчання.

Особливим є взаємозв'язок астрономії та фізики — астрономія містить у собі весь діапазон понять сучасної фізики й у повній мірі базується на її законах. З огляду на це вчитель має максимально використати під час навчання астрономії міжпредметні зв'язки і зокрема знання, набуті учнями на уроках фізики.


Тема №1: «Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства»

 

План

1.1. Предмет астрономії. Галузі астрономії.

1.2. Історія розвитку астрономії.

1.3. Зв’язок астрономії з іншими науками. Астрономія та астрологія.

1.4. Значення астрономії для формування світогляду людини.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 139; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты