Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Значення астрономії для формування світогляду людини
Відіграючи величезну світоглядну роль, астрономія завжди посідала чільне місце в духовному житті людства. Ось що писав з цього приводу А. Пуанкаре: «Астрономія корисна, тому що вона підносить нас над нами самими; вона корисна, тому що вона велична; вона корисна, тому що вона прекрасна. Вона показує нам, яка нікчемна людина тілом і яка велична вона духом, бо розум її у змозі осягнути сяючі безодні, де її тіло - лише темна точка, у змозі насолоджуватись їхньою безмовною гармонією. Так приходимо ми до усвідомлення своєї могутності, і це усвідомлення ... робить нас сильнішими».

Астрономія зароджувалася в різних куточках планети: у Межиріччі, Китаї, Єгипті - скрізь, де, усвідомивши себе, людина організовувала своє життя у певній спільноті. Ясна річ, у ті часи відповіді на питання про будову й походження навколишнього світу і про місце Землі у ньому люди давали на підставі своїх безпосередніх вражень та відчуттів. Тож не випадково склалось уявлення про те, що Земля нерухома і знаходиться в центрі світу. Як очевидний факт приймалося, що Сонце, Місяць і весь небосхил обертаються навколо неї.

Довгий час у людей не було підстав сумніватись навіть у тому, що Земля плоска. Результати тривалих спостережень, зокрема видимих рухів Місяця, Сонця, планет, передавались із покоління в покоління. З часом вони допомогли змоделювати рухи цих світил і завдяки цьому обчислювати їхні положення серед зір на багато років наперед. Найдосконаліше це вдалося зробити грецькому вченому Клавдію Птолемею біля 150 р. н. е. Його геоцентрична модель світ була так ретельно опрацьована, що її використовували майже 1500 років.

Сучасна астрономія, залишаючись фундаментальною наукою, має величезне прикладне значення і безпосередньо пов'язана з науково-технічним прогресом людства. Вивчення різноманітних небесних тіл, які можуть перебувати в умовах і дуже високих, і дуже низьких температур, густин і тисків, збагачує важливими даними «земні» науки - фізику, хімію тощо. Закони небесної механіки покладено в основу теорії руху космічних апаратів, а практичну космонавтику уявити без астрономії взагалі неможливо. Дослідження Місяця і планет дозволяють значно краще вивчати нашу Землю.

Вплив Астрономії на повсякдення

Успіхи в астрономічній та космічній науковій технологіях, викликані прикладними дослідженнями, часто можуть мати дуже сприятливий вплив на людство через 50, 100 або навіть більше років. Сьогодні мільйони людей у всьому світі, часто несвідомо, є зачепленими малими та вагомими успіхами, зробленими в астрономії та космічній науці.

Передача технологій

Деякі астрономічні результати, або здобутки астрономічних досліджень, можуть бути перенесені в технологічні досягнення (так звана Передача Технологій).

Наприклад:

• Розвиток детекторів ПЗЗ.

• Методи обробки зображень.

• Супутникові системи зв'язку.

 
 

Розвиток робототехніки.

Рисунок – Супутники Землі

Астрономія також корисна для:

Землеробства: Сезони - головні орієнтири в землеробському календарі; астрономічні спостереження протягом сторіч визначили, коли сіяти та коли збирати урожай.

Морської навігації: Знання течій, що спричинюються Сонцем та Місяцем, є дуже важливим для всіх морських перевезень. У ранні часи, вимірювання небесних положень Сонця, Місяця, зірок та планет були єдиним шляхом знання місця знаходження корабля у відкритому морі. Цей досвід все ще викладається, як шлях до виживання у разі інструментальної відмови.

Рисунок – Морські превезення

Архітектура: Усвідомлення щоденного шляху Сонця через небо є критичним для проектування новобудов, з метою досягти належних світлових і температурних режимів.

Розслідування злочинів: Денний шлях Сонця, фази Місяця, затемнення, метеори та інші небесні події допомагають кримінальним розслідуванням.

 
 

Здійснимість довговічності людства:Пошуки та дослідження навколоземних астероїдів для подальшого розуміння їх поведінки, можуть допомогти нам мати справу із небезпечним метеоритом.

Рисунок - Архітектура

Кліматичні дослідження: Штучні зміни клімату знаходяться на вершині наукових і політичних порядків денних. Їх потрібно вивільнити від певних астрономічних явищ, котрі чинять тривалі впливи на земний клімат на нашій планеті.

Рисунок – Атмосфера Землі

Наприклад:

• Мінливість кількості сонячного випромінювання змінює загальний приплив енергії до Земної атмосфери.

• Мінливість сонячного ультрафіолетового випромінювання впливає на озоновий шар та температуру на Землі.

• Високоенергійні частинки впливають на озоновий шар.

• Космічні промені можуть впливати на хмарове покриття.

Завдяки точній астрометрії(позиційна астрономія) наші супутники можуть літати у космічному просторі, а ми знаємо, де саме вони перебувають.

Розуміння загальної відносностінадає нам можливість літати літаками, запускати супутники та виготовляти GPS приймачі.

Прогноз погоди:Завдяки успіхам в супутникових технологіях, ми маємо точніший погодний прогноз.

Астрономія має велике значення для формування матеріалістичного світогляду. Класики марксизму-ленінізм у своїх творах неодноразово зверталися і досягнень астрономічної науки, коли потрібно було найбільш наочно і переконливо проілюструвати найважливіші філософські положення, виявляючи місце людини у Всесвіті і допомагаючи осягнути сутність відбуваються у Всесвіті процесів, астрономія поряд з іншими науками про природу складає природничу основу діалектико-матеріалістичного світогляду. Астрономія має велике атеїстичне значення. Як Вам відомо з курсів історії та суспільствознавства, церква впродовж багатьох століть люто боролася проти розвивається неуки і, зокрема, проти астрономії. У "священних" книгах (Біблія. Коран та ін.) відображені наївні уявлення людей далекого минулого про будову світу і про створення його Богом. Дані сучасної астрономії дозволяють переконливо показати неспроможність релігійного світогляду, а також безглуздість численних марновірств, пов'язаних з різними астрономічними явищами (затемнення Сонця і Місяця, появи комет, нових зірок і т. п.).

Висновки: знати основи астрономії необхідно і для тога, щоб мати правильне науковий світогляд.

Запитання для самоперевірки

1. Яку науку називають астрономія?

2. Що вивчає астрономія?

3. Дайте характеристику історії розвитку астрономії.

4. Яку роль грає астрономія в формуванні світогляду людини?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 870; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты