Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПредмет астрономії. Галузі астрономії
Читайте также:
  1. Quot;Перемещенный предмет" постмодернизма
  2. V 1: Логика и ее предмет
  3. VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология» (направление «Технический труд»).
  4. А. Понятие "принуждение". Предмет социологии
  5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам’ятників історії і культури
  6. Адміністративні правопорушення в галузі сільського господарства і ветеринарії
  7. Адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку
  8. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  9. Базовые опорные конспекты по предмету
  10. Билет № 1. Предмет и методы экономической теории.

Астрономія досліджує всі небесні об’єкти. Вона вивчає мало не кожну властивість Всесвіту через повний електромагнітний спектр: від зірок, планет і комет до найбільших космологічних структур і явищ.

Йде дослідження всього того, що було, всього того, що є, та всього іншого, що коли-небудь буде: від впливів найменших атомів і до появи Всесвіту в найбільших масштабах.

Астрономія - наука про Всесвіт, що вивчає рух, будову, походження і розвиток небесних тіл і їх систем.

Вивчаючи будову і розвиток небесних тіл, їх стан і рух у просторі, астрономія в кінцевому підсумку дає нам уявлення про будову і розвиток Всесвіту в цілому. Слово "астрономія" походить від двох грецьких слів: "астрон" - зірка, світило і "номос" - закон.

При вивченні небесних тіл астрономія ставить перед собою три основні завдання, вимагають послідовного рішення:

1. Вивчення видимих, а потім і дійсних положень і рухів небесних тіл. у просторі, визначення їх розмірів і форми.

2. Вивчення фізичної будови небесних тіл, тобто дослідження хімічного складу і фізичних умов (щільності, температури тощо) на поверхні і в надрах небесних тіл.

3. Рішення проблем походження і розвитку, тобто можливої ​​подальшої долі окремих небесних тіл і їх систем.

Третє завдання складніше двох попередніх. Для вирішення її проблем накопиченого наглядового матеріалу поки ще далеко не достатньо, і наші знання в цій галузі астрономії обмежуються лише загальними міркуваннями і рядом більш-менш правдоподібних гіпотез.

Ви вже знаєте, що Сонце і рухомі навколо нього небесні тілі складають Сонячну систему. Земля - одна з планет Сонячної системи. Планети не світяться, а відбивають сонячне світло. Навіть у призматичний бінокль помітні диски Венери, Марса, Юпітера. Сатурна. Зірки, які за своїми розмірами в багато разів перевершують планети, і у великі телескопи видно як точки. Ми не можемо розглянути диски зірочок тому, що зірки віддалені від нас на дуже великі відстані.

Зірки - величезні розпечені кулі. На відміну від планет вони випромінюють власне світло і тепло. У Сонячній системі є лише одна зірка - Сонце. Вночі неозброєним оком можна побачити одночасно до 3000 зірок. Це незначна частка від багатьох мільярдів зірок, що утворюють величезні зоряні системи.Небесні тіла та їх системи перебувають у безперервному русі, розвитку і зміні. Вони мають свою історію, нерідко налічує мільярди років.

Наука, що вивчає будову небесних тал, закони їх руху та еволюції. називається астрономією ("естрон" - зірка, «номос» - закон).

Астрономія складається із низки дисциплін у складі:

Сонячна астрономія:Дослідження нашої зорі - Сонця.

Небесна механіка:Вивчення тіл в нашій Сонячній Системі, а також планет на орбітах навколо інших зірок.

Зоряна астрономія:Вивчення зірок і зоряної еволюції.

Галактична астрономія:Вивчення нашого Чумацького Шляху та його еволюції.

Позагалактична астрономія:Вивчення об'єктів поза межами нашого Чумацького Шляху.

Космологія:Вивчення Всесвіту, як такого.

І деякі міждисциплінарні дослідження:

Астробіологія:Вивчення виникнення і еволюції біологічних систем у Всесвіті.

Археоастрономія:Вивчення стародавньої та традиційної астрономій в їх культурному контексті, використання археологічних і антропологічних свідоцтв.

Астрохімія: Вивчення хімічного складу об'єктів в Космосі.

Геодезична служба служить базою картографії. У математичних методах вона спирається на сферичну астрономію, в методах визначення географічних координат - на практичну астрономію.Без астрономічної годинникової служби неможливе визначення географічної довготи, а отже побудова географічних і топографічних карт, які мають важливе народногосподарське значення. Визначення потенціалу гравітаційного поля Землі астрономічними методами (наприклад, за рухом штучного супутника Землі) важливе не лише для геодезії, а й для геологічної розвідки корисних копалин.

Астрономічна годинникова служба слідкує за відповідністю календаря явища, зв'язаним з обертанням землі навколо Сонця.

Астрономічні методи використовують в морській і авіаційній навігації, особливо в полярних районах, де радіонавігація може війти з ладу із-за магнітних вихрів.

Астрономія своїми досягненнями допомагає космонавтиці, яка орієнтована на активну допомогу народному господарству: оптимальний вибір і точний розрахунок орбіт штучних супутників методами небесної механіки. Астрономія і космонавтика приймає участь у дослідженнях корисних копалин, в охороні природи, раціональній організації сільськогосподарського виробництва. Розрахунок активності Сонця дозволяє збільшити безпеку космічних польотів, забезпечити радіаційну безпеку космонавтів і апаратури.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 151; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты