Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦентральні органи виконавчої влади
Читайте также:
  1. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. I. Повышение управляемости организации при внедрении процессного подхода.
  4. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
  5. II. Методы искусственной детоксикации организма
  6. II. Неорганические
  7. II. Организация выполнения курсовой работы
  8. II. Организация проведения аттестации
  9. II. Организация проведения аттестации
  10. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2

 

Центральними органами виконавчої влади (ЦОВВ) є такі органи, які безпосередньо підпорядковані Кабінету Міністрів України. Кількість ЦОВВ досить велика, тому їх прийнято класифікувати на: міністерства, державні комітети (служби), та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

У разі необхідності відповідно до Конституції України можуть ство­рюватися й інші центральні органи виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який визначається Конституцією та законами України. Вони підпорядковані Кабінету Міністрів, який спрямовує й координує їх роботу.

Центральний орган виконавчої влади України здійснює державну політику у відповідній сфері. В своїй діяльності вони керуються Конституцією України, зако­нами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і роз­порядженнями Кабінету Міністрів України, а також положен­ням про відповідний центральний орган виконавчої влади.

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади, утвореним для формування та забезпечення реалізації державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво міністерством здійснює міністр, який є членом Кабінету Міністрів України та особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики, спрямовує і координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджетних коштів. Міністр як посадова особа не є державним службовцем, а має статус політичного діяча.

В Україні сьогодні створені й діють 16 міністерств (їх кількість залежно від потреб держави може змінюватися), до яких відносять:

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України

2. Міністерство внутрішніх справ України

3. Міністерство екології та природних ресурсів України

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

5. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

6. Міністерство закордонних справ України

7. Міністерство інфраструктури України

8. Міністерство культури України

9. Міністерство надзвичайних ситуацій України

10. Міністерство оборони України

11. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України12. Міністерство охорони здоров`я України

13. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

14. Міністерство соціальної політики України

15. Міністерство фінансів України

16. Міністерство юстиції України

Державний комітет (державна служба) є центральним ор­ганом виконавчої влади, що вносить про­позиції щодо формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів України та забезпечує її реалізацію в певній сфері діяльності, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулюван­ня з питань, віднесених до його відання. Державний комітет (державну службу) очолює його голова. Діяльність державного комітету спрямовує та координує Прем’єр-міністр України або один з віце-прем’єр-міністрів чи міністрів.

В Україні створені й діють такі державні комітети (служби) або органи, статус яких прирівняний до державного комітету:

Державна авіаційна служба України

Державна автотранспортна служба України

Державна архівна служба України

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба УкраїниДержавна виконавча служба України

Державна казначейська служба України

Державна митна служба України

Державна міграційна служба України

Державна пенітенціарна служба України

Державна податкова служба України

Державна пробірна служба України

Державна реєстраційна служба України

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна служба автомобільних доріг України

Державна служба геології та надр України

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Державна служба експортного контролю України

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

Державна служба зв`язку України

Державна служба інтелектуальної власності України

Державна служба молоді та спорту України

Державна служба морського та річкового транспорту України

Державна служба статистики України

Державна служба технічного регулювання України

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Державна служба України з питань захисту персональних даних

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

Державна служба фінансового моніторингу України

Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство екологічних інвестицій України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України

Державне агентство земельних ресурсів України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство резерву України

Державне агентство рибного господарства УкраїниДержавне агентство України з питань кіно

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державне космічне агентство України

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

Державна екологічна інспекція України

Державна інспекція сільського господарства України

Державна інспекція техногенної безпеки України

Державна інспекція України з питань праці

Державна інспекція ядерного регулювання України

Державна фінансова інспекція України

Адміністрація Державної прикордонної служби України

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

Пенсійний фонд України

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним стату­сом має визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання й повноваження, щодо нього можуть вста­новлювати спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також призначен­ня й звільнення керівників і розв’язання інших питань. Цент­ральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очо­лює його голова.

Сьогодні в Україні організовані й діють такі органи виконавчої влади зі спеціальним статусом:

1. Антимонопольний комітет України

2. Державний комітет телебачення і радіомовлення України

3. Фонд державного майна України

Крім того, в структурі центральних органів виконавчої влади виокремлюють такі центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України:

1) через Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України:

Державна служба експортного контролю України

Державна служба статистики України

Державна служба технічного регулювання України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

Державне агентство резерву України

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

2) через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра інфраструктури України:

Державна авіаційна служба України

Державна автотранспортна служба України

Державна служба автомобільних доріг України

Державна служба зв`язку України

Державна служба морського та річкового транспорту України

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

3) через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

4) через Віце-прем'єр-міністра України – Міністра соціальної політики України:

Державна служба з питань інвалідів та ветеранів України

Державна інспекція України з питань праці

Пенсійний фонд України

5) через Міністра аграрної політики та продовольства України:

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

Державне агентство земельних ресурсів України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державне агентство рибного господарства України

Державна інспекція сільського господарства України

6) через Міністра внутрішніх справ України:

Державна міграційна служба України

7) через Міністра культури України:

Державне агентство України з питань кіно

8) через Міністра надзвичайних ситуацій України:

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

Державне агентство України з управління зоною відчуження

Державна інспекція техногенної безпеки України

9) через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України:

Державна служба інтелектуальної власності України

Державна служба молоді та спорту України

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України

10) через Міністра охорони здоров`я України:

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

11) через Міністра екології та природних ресурсів України:

Державна служба геології та надр України

Державне агентство водних ресурсів України

Державне агентство екологічних інвестицій України

Державна екологічна інспекція України

12) через Міністра фінансів України:

Державна казначейська служба України

Державна митна служба України

Державна податкова служба України

Державна пробірна служба України

Державна служба фінансового моніторингу України

Державна фінансова інспекція України

13) через Міністра юстиції України:

Державна архівна служба України

Державна виконавча служба України

Державна пенітенціарна служба України

Державна реєстраційна служба України

Державна служба України з питань захисту персональних даних

Варто відзначити, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в ході своєї діяльності мають право:

залучати спеціалістів центральних і місце­вих органів виконавчої влади, підприємств, установ, органі­зацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях і під час укладання міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представницьких органів інформацію, до­кументи, матеріали, необхідні в ході діяльності відповідних державних органів;

скликати в установленому порядку нара­ди з питань, що належать до їх компетенції;

притягати до дисциплінарної відповідальності керівників територіальних органів міністерств, підприємств, установ і організацій, що на­лежать до сфери їх управління;

самостійно або за участю робо­тодавців підприємств недержавної форми власності проводи­ти переговори й укладати галузеві угоди з представниками най­маних працівників тощо.

У межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства центральні органи виконавчої влади видають накази, що реєструються міністерством юстиції України, організовують і контролюють їх виконання.

Центральні органи виконавчої влади є юридичною особою, мають самостійний баланс, рахунки в установах банків, печат­ку із зображенням Державного гербу України та своїм найме­нуванням.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты