Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальна характеристика способів забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні
Читайте также:
  1. I. Этиологическая характеристика
  2. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  3. III, IV и VI пары черепных нервов. Функциональная характеристика нервов (их ядра, области, образование, топография, ветви, области иннервации).
  4. А Общая характеристика класса Turbellaria.
  5. А) Общая характеристика
  6. А) характеристика стационарного обслуживания
  7. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  8. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
  9. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание
  10. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення

 

Законність і дисципліна в державному управлінні забезпечуються трьома основними способами — проведенням контролю, здійсненням нагляду та за допомогою звернень громадян. Варто відзначити, що вказані заходи не є одноактними діями та можуть бути реалізовані як проведення різних видів перевірок, подання заяв, скарг, пропозицій тощо. Та й здійсненню цих конкретних юридично значущих дій передує переконання, яке виявляється в попередженні, роз’ясненні, вихованні, а також в утворенні певних стимулів законослухняної поведінки суб’єктів державного управління.

Забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні досягається в процесі повсякденної діяльності державних органів і знаходить своє зовнішнє відображення в таких діях:

- припиненні порушень законів і дисципліни;

- здійсненні заходів щодо ліквідації причин і умов, які їх породжують;

- відновленні порушених прав і законних інтересів громадян, громадських організацій;

- притягненні до відповідальності і покарання осіб, винних у порушенні законності і дисципліни;

- створенні атмосфери невідворотності покарання за порушення вимог законності і дисципліни;

- вихованні працівників апарату управління в дусі суворого додержання існуючих правил.

Цим забезпечується додержання законності кожною ланкою державного управління, кожним службовцем з метою організації їх чіткої роботи, підтримання державної дисципліни, а також охорони і захисту прав і свобод громадян, інтересів юридичних осіб у повсякденній діяльності апарату управління.

Контроль, як засіб забезпечення законності, являє собою діяльність по перевірці фактичного стану справ на підконтрольному об’єкті, виявленню недоліків, помилок, зловживань, їх усунення, а також притягнення до відповідальності винних осіб.

Перевірка виконання – полягає в оцінюванні виконання конкретного рішення вищого органу підпорядкованим органом чи установою.

Нагляд як спосіб забезпечення законності в державному управлінні полягає в перевірці виконання законів піднаглядним суб’єктом та попередження про виявлені порушення уповноважених осіб. На відміну від нагляду, контроль не передбачає можливості втручання в адміністративно-господарську діяльність піднаглядного суб’єкта.

Різновидами громадського контролю є подання громадянами скарг, заяв або пропозицій.

Скарга – це звернення громадян до відповідних органів з приводу порушення законності, особистих суб’єктивних прав (наприклад, скарга на незаконні дії працівників апарату управління).

Заява – це звернення громадян, не пов’язані з порушенням суб’єктивних прав і містять прохання особистого характеру, або повідомлення про такі порушення законності, які не зачіпають їх прав і законних інтересів (наприклад, заява про призначення пенсії).

Пропозиція – це звернення громадян, направлені на усунення виявлених недоліків у діяльності органів державного управління, покращення стану справ, зміцнення дисципліни і порядку (наприклад, пропозиція про зміну режиму роботи конкретного державного органу на більш зручний для прийому громадян).

Таким чином, засоби забезпечення законності являють собою діяльність компетентних органів і організацій, а також громадян щодо запобігання, виявлення, усунення порушень законності та притягнення винних до відповідальності.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты