Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗакон вартості, його сутність і функції.
Читайте также:
  1. Ex lege XII tabularum aes alienum hereditarium... pro portionibus... ipso iure divisum (C. 2. 3.26). - По законам XII таблиц наследственные долги делятся автоматически на доли.
  2. I закон термодинамики
  3. I.4.2) Законы.
  4. II закон Ньютона.
  5. II закон термодинамики. Теорема Карно-Клаузиуса
  6. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  7. II.3. Закон как категория публичного права
  8. II.3.2) Классификация законов.
  9. II.3.3) Сила и пространство действия законов.
  10. III закон Ньютона.

Найпростіше й історично перше визначення ціни таке: ціна – це грошовий вираз вартості. Воно відображало той період розвитку товарного виробництва, коли існувало просте товарне виробництво (тобто до виникнення капіталістичного способу виробництва) і ціни коливались навколо вартості товарів.

В умовах капіталістичного способу виробництва відбувається перетворення багатьох індивідуальних вартостей на єдину суспільну або ринкову вартість (внаслідок внутрігалузевої конкуренції), а останньої – на ціну виробництва (в результаті міжгалузевої конкуренції).

В умовах простого товарного виробництва в основі товарних цін лежали тільки необхідні витрати виробництва:

W=c + v = m,

Де W – вартість товару, с – постійний капітал (або витрати підприємця на придбання засобів виробництва), v – змінний капітал (або витрати капіталіста на придбання робочої сили – виступають у формі заробітної плати), m – додатковий продукт (при капіталізмі він існуватиме у формі додаткової вартості).

В умовах розвинутого товарного виробництва в основі товарних цін лежать не тільки суспільно необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом і пропозицією.

Ц в = с + v + p,

Де Ц в - ціна виробництва, с – постійний капітал, v – змінний капітал, р – прибуток.

Прибуток утворюється в результаті міжгалузевої конкуренції, з урахуванням процесу коливання попиту і пропозиції, переливанням капіталу в ті галузі, виробництво товарів в яких не задовольняє потреби споживачів з відповідним коливанням цін (їх зростанні при перевищенні пропозиції над попитом). При рівновазі попиту і пропозиції формується ціна рівноваги.

Якщо в умовах простого товарного виробництва ціни визначалися лише законом вартості, то в умовах розвинутого товарного виробництва вони, крім того, визначаються дією закону попиту і пропозиції. Тому найпростіше визначення ціни в нових історичних умовах таке:

Ціна – це грошовий вираз ціни виробництва, взаємодії закону вартості та закону попиту і пропозиції.

Водночас визначення ціни як грошового виразу ціни виробництва відображає переважно реалії нижчої стадії розвитку капіталізму ХУІ – ХІХ століть. З виникненням монополій, групових монополій (олігополій) процес ціноутворення значно ускладняється, зокрема виникають монопольно високі та монопольно низькі ціни. Внаслідок цього ціна виробництва перетворюється на монопольну ціну виробництва. Ця ціна виражається формулою:Mцв = c + v + p + p1,

Де Мцв - монопольно висока ціна виробництва, с – постійний капітал, v – змінний капітал, р – середній прибуток, р1 – монопольно високий прибуток. Цей прибуток привласнюють наймогутніші компанії, оскільки вони посідають монопольне становище у сфері виробництва та у сфері обігу. З урахуванням цього ціна в сучасних умовах виступає грошовим виразом монопольної ціни виробництва, в якій відображається дія закону вартості, попиту та пропозиції, панування групових монополій (олігополій).

Монопольні ціни – це насамперед ціни виробництва. Зосереджуючи у себе найсучаснішу техніку, найкваліфікованішу робочу силу, впроваджуючи найпрогресивніші форми і методи організації виробництва і праці та інше на підприємствах та філіалах, гігантські компанії формують найнижчі витрати виробництва (а отже, і собівартість). Оскільки на таких підприємствах виробляється основна маса продукції (наприклад, в автомобільній промисловості США на долю трьох наймогутніших корпорацій припадає 93,7% загальної кількості легкових автомобілів), то однією з основних цін на цей вид товарів є витрати виробництва на таких підприємствах. Але якби ціни на автомобілі встановлювалися лише на основі витрат і середнього прибутку, вони не були б монопольно високими. Такими їх робить диктат монополій на ринку.Тому монопольні ціни є й цінами обігу, які відображають панування монополій на ринку. Наслідком цього є перерозподіл частини вартості створеної на дрібних та середніх підприємствах, на користь гігантських компаній та частини доходів населення при купівлі відповідних товарів.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты